Logo

20. Yıl etkinliğine devrimci partilerden mesajlar...


Kararlı duruşunuzu ve iddianızı selamlıyoruz!

Dostlar,

Devrimci mücadelede süreklilik, kararlılık ve devrim çizgisinde sebat oldukça önemlidir. Bunu sağlayan, gerçekleştiren ve ilerletmeye çalışan her özne, işçi sınıfının ve halkın kurtuluşuna eşsiz katkılar sunduğu gibi, mücadelenin tarihsel zorunluluğunun kuşanılmış bilinci olmaktadır.

EKİM’den TKİP’ye kesintisiz olarak ve iddia ile sürdürülen devrimci mücadeleniz bugün yeni bir yıl dönümüne daha girmektedir. Devrim cephesinde örgütlenmek, halka bilinç taşımak, sömürüye ve haksızlığa karşı iradi bir karşı koyuş sergilemek ve en önemlisi bunu kesintisiz sürdürmek, ezilenler cephesinde kazanılmış bir mevzi olarak görülmelidir. Biz siz dostların coşku ve heyecanla sürdürdüğü devrimci mücadeleyi hemen yanı başınızda hissederek, onunla güven temelinde ilişkilenerek, düşman mevzilerini ve saldırılarını aynı barikatta karşılayarak yıllardır yürümenin önemini ve kıymetini ifade etmek isteriz.

İçinden geçtiğimiz süreç devrime, sosyalizme ve komünizme yönelik yoğun saldırı kampanyalarının gerçekleştirildiği bir süreçtir. Bu süreci farklı çizgilerle, politikayla ve farklı sınıfsal yaklaşımlarla da olsa birlikte göğüslemeye çalıştık, omuz omuza her türlü ideolojik-politik saldırıyı göğüsledik. Belki büyük başarılar elde edemedik, devrimi örgütleyemedik ancak taviz vermediğimiz şey, devrime olan inancımız ve bunun zorunluluğu olmuştur.

Bugün devrimci değerler ve ilkelerin bizzat “devrimcilik” adına aşındırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Küçük-burjuva anlayışların intikam duygusuyla, öfke ve kinle “devrimcilik” adı altında ihbarcılık yapma noktasına evrildiği, bunun normalleştirilmeye çalışıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Faşizmin, burjuvazinin hukuku ile halk güçleri arasındaki çelişkilerin çözülmeye çalışıldığı bir çürüme ve yozlaşma söz konusudur. Devrimci ilke ve değerlerin ayaklar altına alındığı, bunun kabul edilebilir hale geldiği bir anlayış, içinden geçtiğimiz süreçte yaratılan devrimci değerlerin daha fazla aşınmasını kaçınılmaz kılacaktır. Bugün emperyalist-kapitalist düzen ve onun uşağı faşizme karşı daha kararlı ve devrimci ilkelere sarılarak durma zamanıdır. Bu da en başta tutarlı ve ilkelerden taviz vermeyen bir duruşu zorunlu kılmaktadır. Sizlerle aynı cephede, siperdaşlar olarak, azgınlaşarak devam eden saldırıları göğüslemeye çalışıyoruz. Bu duruşumuzu güçlendirme, geliştirme ve daha ileri taşımaya kararlıyız, umutluyuz.

Devrim mücadelesi bedeller ödeyerek gelişen, geliştirilen, iddiamızın harcı yapılan bir muhtevaya sahiptir. Bu uğurda en değerli yoldaşlarımızı, dostlarımızı ve halkın evlatlarını ölümsüzlüğe uğurladık. Siz dostlarımız da bu kararlı duruştan geri durmadınız. Habipler’den Ümitler’e ve Sinan Hocalar’a uzanan ve onların duruşunda berraklaşan bir çizgiyi sürdürüyorsunuz. Onurlu ve iddialı devrimci duruşunuz bu büyük devrimcilerde cisimleşiyor.

Dostlar, parti kuruluş yıldönümünüzü bu vesileyle en devrimci duygularla selamlıyoruz. İstikrarlı ve devrimci çizgide kararlı bir tarihe sahip olmak, bunu devam ettirmek hayati önemdedir. Siz dostlarımızın bu kararlı duruş ve iddianızı selamlıyor, devrimci mücadelenizde başarı diliyoruz.

En devrimci duygularla sizleri selamlıyoruz.

Yaşasın devrimci dayanışma!

TKP/ML-YDK

24 Kasım 2018

***

 

Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya

yaratma heyecanınızı paylaşıyoruz!

Yoldaşlar, siper yoldaşları, devrimci dostlar…

Onursuzluğa, insanın insana kulluğuna, bencilliğe ve özel mülkiyet dünyasıyla var olan adaletsizliğe, işçi ve emekçilerin açlığın-yoksulluğun, işsizliğin girdabında kıvrandırılmasına, dillerin ve cinsiyetlerin eşitsizliğine, hayatın ve doğanın çölleştirilmesine, bilimin ve teknolojinin üzerimize çöreklenmiş öldürücü bir silaha dönüştürülmesine karşı sonuna kadar savaşan devrimciler-sosyalistler… Onlar can bedeli savaşa atılan, değerlerinden ödün vermeyen, yaşamdan yana kuşkuya düşmeden, burukluk yaşamadan, tarihi değerlerimizi daha ileriye taşıyan, üstlendiği sorumluluğun ağırlığını güçlü kılanlar… Onlara güç veren MLM ideolojisi ve özgür bir dünyayı inşa etme azimleriydi.

Bugün Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da işçi sınıfı ve emekçi katmanlar, ekonomik krizin ağır yükünü baskı ve zulüm altında taşımaya mahkûm edilmişlerdir. Hayat pahalılığı ve yapılan zamlar hayatı çekilmez bir hale getirmiştir. İşçi ve emekçi kitleleri örgütlemek, yığınların kahredici gücünü ete-kemiğe büründürmek daha yakıcı bir duruma gelmiştir.

Yitirdiklerimizin gelişkin niteliklerinden, zayıflıklara ve iradi sınırı zorlayan koşullara asla teslim olmamalarından, mücadelede ısrarlarından, sınıf mücadelesinde devrimci inat ve tutkuyla davranmalarından, devrim davasına bağlılıklarından öğrenme ve öğretme hırsıyla hareket etmek gibi bir tarihi sorumluluklarla yüz yüzeyiz. Sınıf mücadelesine olan sarsılmaz inancımızla, bedeli ne olursa olsun, hedefimize ulaşmak için bugün daha kararlı ve daha cesaretli olmak, biz devrimciler ve komünistler için kaçınılmazdır.

Ülkemizin devrimci tarihi, bizlerin üzerinden yükseldiği kahramanlıklarla doludur. Ortak/birlikte mücadelede ölümsüzleşenlerden ve son nefesinde bile siper yoldaşlığına yükledikleri ideolojik anlamla hareket edenlerden öğrenerek tecrübe ediniyoruz. Bu tecrübeyle güçlenerek sınıf mücadelesindeki saflarımızda sağlamca durmaktayız. TasfiyeciIikle, düzen içilikle ve revizyonizmle aramızdaki mücadele bugün daha da keskinleşmektedir. Bu mücadelede sağlam bir duruş sergileyen siz siper yoldaşlarımızın sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya yaratma heyecanını paylaşarak, mücadelenizde başarılar dileriz.

Birlik, mücadele, zafer!

Devrim şehitleri ölümsüzdür!

Yaşasın siper yoldaşlığı!

Maoist Komünist Partisi (MKP)

Avrupa Komitesi

 

***

Süreç dayanışmayı büyütmeyi dayatıyor!

Değerli dostlar,

Sinan yoldaşın anısına düzenlemiş olduğunuz etkinliğinizi selamlıyoruz.

Emperyalist-kapitalist sistem yapısal kriz ile sarsılırken, yaşadığımız Avrupa topraklarında da işçi ve emekçilere, göçmenlere yönelik baskılar, ırkçı ve faşist saldırılar artıyor.

Faşist sömürgeci saray diktatörlüğünün işçi sınıfı ve emekçileri gözaltı, tutuklama, saldırılarıyla susturmaya, mücadelemizi zorbalıkla engellemeye çalıştığı bugün emekçi halkımızla buluşma inadınızı ve ısrarınızı selamlıyoruz.

Haklı ve onurlu mücadelemizi tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen engelleyemeyecekler.

Süreç daha fazla bir araya gelmeyi, dayanışmayı büyütmeyi dayatıyor. Şehitlerimizden aldığımız güç ile, onların ayak izine basarak, gösterdikleri yolu izleyerek, mücadelemizi daha büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz.

Devrim şehitleri ölümsüzdür!       

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

MLKP Almanya Örgütü


Üste