Logo
1030 results:
101. 100. yılına doğru Büyük Ekim Devrimi - A. Eren  
Ekim Devrim’ini anmak, geleneksel bir “siyasal ritüel”den öte, ona yol gösteren öğretinin ışığında bu çığır açan devrimin derslerinden öğrenmektir. İdeolojik, politik ve örgütsel açıdan bugüne yön...  
102. Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümü üzerine  
(Burada sunduğumuz metin, TKİP Merkez Komitesi tarafından Eylül 2016 tarihinde parti örgütlerine sunulmuş Partiye Rapor’un 5. alt başlığıdır…) MK, V. Parti Kongresi’nde ortaya konulan eğilime de...  
103. Klasik burjuva devrimleri üzerine eğitim programı  
(Burada sunduğumuz metin, TKİP Merkez Komitesi tarafından Eylül 2016 tarihinde parti örgütlerine sunulmuş Partiye Rapor’un 6. alt başlığıdır… Birkaç teknik müdahale dışında burada sunulan metnin...  
104. Sınıf hareketi, sorunlar ve imkanlar  
Türkiye’ye oldukça ağır ve boğucu bir siyasal atmosfer egemen. Dinci gericilik son derece keyfi ve hoyrat, hiçbir yasa ve kural tanımayan saldırılarla siyasal hedeflerine ulaşmaya çalışıyor....  
105. Her imkanı örgütlenmeye dönüştürmeliyiz!  
Çalışmalardan verim alamadığımız, kitleyi harekete geçiremediğimizde suçu genellikle çalışmanın araçlarına yükleriz. Özellikle sol saflarda yer yer araçlar üzerinden dönen tartışmalar yaşanır....  
106. Ekim Devrimi’nin temel önemi - Rosa Luxemburg  
(Parça) Ekim Devrimi Dünya Savaşı’nın en büyük olayıdır. Devrimin patlaması; emsalsiz radikalizmi, etkileri silinmeyen sonuçları, resmi Sosyal Demokrasinin savaşın başında Alman emperyalizminin...  
107. Referandum ve devrimci sınıf çizgisi…  
Sermayenin diktatörüne de, diktatörlüğüne de HAYIR! 1- Türkiye’nin gündeminde halen görünüm yönünden kısmi bir anayasa değişikliği olarak sunulan bir referandum sorunu var. Partimiz ülkeyi bu...  
108. Sermaye düzeninin zor dönemeci ve devrimci sınıf çizgisi  
I İşçi sınıfı ve emekçiler için içinde adeta nefes alamadıkları bunaltıcı bir baskı, sömürü ve kölelik düzeni yıllardır yürürlükte. Özellikle AKP döneminde bu iyiden iyiye tahkim de edilmiş...  
109. Büyük bir devrimcinin ardından… / I  
Fidel Castro ve Küba Devrimi Uzun ömrüne olağanüstü bir yaşam sığdıran Fidel Castro olağan bir ölümle aramızdan ayrıldı. Yaşamı kadar ölümü de büyük yankılar yarattı. Dünya ölçüsünde günlerce...  
110. Savaş karşıtı mücadele ve işçi sınıfı  
Komünistler 21. yüzyılı yeni bir “bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi“ olarak tanımladılar. Tüm güncel siyasal gelişmeler bu tespiti doğrulamaktadır. Kapitalizmin krizi gitgide derinleşmekte,...  
Search results 101 until 110 of 1030