Logo
1030 results:
141. Artan saldırılar ve emeğin korunması mücadelesi  
İşçi sınıfının yaşam ve çalışma koşulları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Kapitalizmin derinleşen krizinin faturası sistematik olarak işçi sınıfına yüklendiği için, burjuvazi krizini yönetmeyi...  
142. Kadın işçi çalışmasında ajitasyon ve propagandanın önemi  
“Proleter kadınların büyük kitlesini proletaryanın kurtuluş mücadelesine katmak, sosyalizm fikrinin zaferinin, sosyalist toplumun önkoşullarından biridir.”  Clara Zetkin Kadın işçi ve...  
143. Çok yönlü kriz ve devrimci çıkış yolu  
“Kriz bölgeleriyle çevrili günümüz Türkiye’si kendi de kriz içinde bir ülkedir. Çok boyutlu bu bütünsel kriz toplumsal yaşamın hemen tüm alanlarını ve uluslararası ilişkileri bir arada...  
144. TKİP V. Kongresi sunumlarından - Devrimci örgüt sorunu  
* İllegal temellere dayalı devrimci örgüt sorunu, tam da yaşamsal bir ihtiyaca dönüştüğü bir dönemde, ana gövdesiyle Türkiye solunun gündeminden çıkmış bulunmaktadır. Gerçekte bu salt Türkiye’ye...  
145. TKİP V. Kongresi sunumlarından - Sendikal bürokrasi ve bağımsız sınıf sendikası  
Bağımsız sendika sorunu parti için yeni bir tartışma değil, farklı dönemlerde ele alınmış ve çerçevesi çizilmiş bir konudur. Bu kapsamda Parti Kuruluş Kongresi değerlendirmelerini özellikle anmak...  
146. 2016 1 Mayıs’ı: Zayıflama devrimci sınıf hareketiyle aşılabilir  
Birbirine karşıt iki dünyanın, uzlaşmaz iki sınıfın karşı karşıya geldiği 1 Mayıs alanları, sınıflar mücadelesinin verili koşullardaki seyrini de yansıtır. Son yirmi yılın 1 Mayıslar’ına...  
147. Aşılması gereken önemli bir engel: Reformizm  
Başta emek ile sermaye arasındaki çelişki olmak üzere, kapitalist sistemin her geçen gün derinleşen ve yaygınlaşan çelişkileri, toplumsal yaşamın derinliklerindeki fay hatlarında ciddi gerilimler...  
148. Dinsel gericilik, laiklik tartışmaları ve işçi sınıfı...  
Dinsel gericiliğin panzehiri sosyal mücadeledir! Dinci gericiliğin Türkiye toplumundaki etki alanı gün geçtikçe artmaktadır. Emperyalizmin Sovyetler Birliği’ne yönelik “yeşil kuşak” projeleri ile...  
149. Kitle etkinlikleri üzerine  
Kitle etkinliklerine müdahaleyi ele alırken, dışımızda örgütlenen eylem ve etkinliklerin ötesinde, öncelikle kendi alanlarımızda/zeminlerimizde örgütlediğimiz etkinliklerin sorunları üzerinde durmak...  
150. Sektörel çalışma, tekstil işçilerinin birliği ve mücadelesi  
D. Güneş Sınıf çalışmamız içinde sektörel çalışma önemli bir yerde duruyor. Özellikle metal sektörüne dönük çalışmamız anlamlı bir deneyim ve birikim sağladı. Son Metal Fırtınası’na müdahaledeki...  
Search results 141 until 150 of 1030