Logo
1030 results:
161. Hatice yoldaşı kavgamızda yaşatmak için!..  
Hatice Yoldaş Ölüm Orucu Direnişi’ni “yaşamı köleleştirilmiş milyonlarca işçi ve emekçinin haklı davasını savunmak” olarak tanımlıyordu. Aslında tek başına bu cümle bile onun berrak sınıf bilincinin...  
162. TKİP'nin işçi ve emekçilere 1 Mayıs çağrısı...  
Sömürüye, yağmaya, gerici zorbalığa, faşist baskıya, savaş kışkırtıcılığına ve kirli savaşa karşı direnmek için... 1 Mayıs’ta alanlara! İşçiler, emekçiler! İşçi sınıfının uluslararası birlik,...  
163. EKİM 300. sayıda!..  
28 yılın soluğu! 1987 yılı Ekim ayında yayın yaşamına aylık olarak başlayan Ekim, Ocak 1993 tarihinden itibaren 15 günlük periyoda geçti. Bunu TKİP Kuruluş Kongresi ön hazırlık çalışmalarının...  
164. TKİP V. Kongresi sunumu - Partinin sınıf çalışması, deneyimler ve sorunlar  
(TKİP V. Kongresi’ne sunulan “Sınıf Çalışmasının Sorunları” başlıklı metni, Şubat 2016 tarihli geçen sayımızda yayınlamıştık. Şimdi ise sözkonusu metni hazırlayan yoldaşın tamamlayıcı nitelikteki...  
165. Devrimci illegalite üzerine  
İllegalite bir dünya görüşü sorunudur Devrimci illegalite temelde bir dünya görüşü sorunudur. Dünyaya, toplumsal ilişkilere, karşınıza çıkan sorun alanlarına hangi sınıfın penceresinden...  
166. Bahar süreci ve kadın işçi çalışması  
Bir süredir kadın işçi çalışmasına yükleniyoruz. Kuşkusuz bu yüklenmeyi sınıf çalışması hedeflerimizin bir parçası olarak ele alıyoruz. Sınıf zemininde bir kadın çalışmasına yapılan özel vurgular,...  
167. Sınıf çalışması, kolektivizm ve kadroların rolü  
Devrimci siyasal faaliyetimizde sınıf çalışması en temel halkayı oluşturuyor. Her marksist hareket, sınıf içinde güç olmadan, sınıfı devrimci bir temelde mücadeleye çekmeden yaşanan sorunların köklü...  
168. “Emeğin korunması” için sınıfa karşı sınıf!  
Türkiye genç bir işçi kuşağına sahip. Bilinç ve örgütlülük planında oldukça zayıf bir kuşak bu. Genelde sınıf saflarında her türden gerici burjuva ideolojisinin hakim olduğu bir tablo ile...  
169. Politik gençlik örgütlenmesi adımı...  
Birleşik ve kitlesel bir devrimci gençlik hareketi! Partimizin V. Kongresi’ne sunulan “Gençlik hareketi ve partinin gençlik çalışması” başlıklı değerlendirmede, partinin gençlik çalışması ile...  
170. Meslek liseliler kurultaya hazırlanıyor...  
Sermayenin karşısında işçi sınıfının safındayız! Kapitalist sistem çok yönlü bir krizden geçiyor. Kapitalist dünyanın dengelerini derinden sarsan bu kriz, hemen tüm ülkeleri doğrudan etkiliyor....  
Search results 161 until 170 of 1030