Logo
1030 results:
11. 31 Mart Yerel Seçimleri üzerine  
1- Yerel seçimlerin tüm önemi, düzen içi siyasi güç dengelerine etkisinden gelmekteydi. Bu açıdan sonuçlar ortaya ikili bir tablo çıkarmıştır. Bir yanda başta üç büyük kent olmak üzere önemli bazı...  
12. TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Devrimci örgüt ve kadro sorunları üzerine  
Örgüt ve Kadro Sorunları Komisyonu’nun hazırladığı metnin kongre değerlendirmeleri ışığında elden geçirilmiş biçimidir. Partinin güvenliğini ilgilendiren bölümler buradaki yayında...  
13. TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sınıf hareketinin son yirmi yılı üzerine  
1990'lı yılların sonu, dünya ölçeğinde kapitalizmin yapısal krizinin devam ettiği bir sürece tekabül ediyor. Bunu kapitalizmin esneme imkanlarının olmadığı bir dönem olarak da tanımlayabiliriz. Bu...  
14. Parti, merkeziyetçilik, ademi merkeziyetçilik, önderlik - A. Murat  
Leninist partinin temel özelliklerinden birisi merkeziyetçi olmasıdır. Demokratik merkeziyetçilik olarak adlandırılan ilkede bir savaş örgütü için esas olan merkeziyetçiliktir. Merkeziyetçilik içe...  
15. Devrimci üretkenlik ve militanlık - M. Efe  
Devrimcilik her şeyden önce sınıfın devrimci militan eylemini açığa çıkarma çabası içinde olmaktır. Sınıf devrimciliği tam da burada anlamını bulur. Düşünsel gelişimini sınıfın devrimci militan...  
16. Eleştiri-özeleştiri silahı  
Devrimci partilerde yenilenmenin temel silahı eleştiri-özeleştiridir. Hata, zaaf ve yetersizlikleri açıklıkla saptamak, tahlil etmek, çözüm yol ve yöntemlerini ortaya koymak ve bu doğrultuda kendini...  
17. Militanlık üzerine - K. Irmak  
“Zor dönemde” siyasal sınıf çalışması yürütüyoruz. Gündelik mücadelede çoğu kez devletle ve polis terörüyle karşı karşıya geliyoruz. Kimi durumlarda bazı yoldaşlarımız şahsında militanlığı...  
18. Kadın işçilerin örgütlenme sorunu üzerine - D. Hevi  
Sınıf çalışmamızın bir parçası olan kadın işçi çalışmasında nispeten bir yol almış durumdayız. Bu alana yönelik daha özel bir bakış ve belirli takvimsel günlere sıkışmayan bir çalışma tarzı...  
19. Belediye Sosyalizmi - V. İ. Lenin  
(...) Konuşmacı, örnek gösterdiği bu belediye sosyalizmi “eğilimi”nin tam da özel bir eğilim olarak ve özellikle de -örnek olarak ileri sürdüğü- İngiltere’de neden son derece oportünist bir eğilim...  
20. 31 Mart Yerel Seçimleri üzerine  
1- Yerel seçimlerin tüm önemi, düzen içi siyasi güç dengelerine etkisinden gelmekteydi. Bu açıdan sonuçlar ortaya ikili bir tablo çıkarmıştır. Bir yanda başta üç büyük kent olmak üzere önemli bazı...  
Search results 11 until 20 of 1030