Logo
1030 results:
51. 24 Haziran seçimleri ve sol… - A. N. Derya  
Parlamentarizmde yeni aşama Ekonomik, siyasi, toplumsal krizlerin etkisiyle oy desteğinin günden güne erimesinden tedirgin olan “saray çetesi”, baskın seçim kararıyla sürece müdahale etti. 16 Nisan...  
52. Güçlenerek devrimci süreçlere hazırlık! - K. E. Rüzgar  
Ekim Devrimi’nin 100. yılında kendimize ayna tutup, 30. yılımız vesilesiyle yaptığımız çağrıda, “kenetlenmek”, “yenilenmek”, “kolektifleşmek”, “devrimcileşmek”, “sınıfla bütünleşmek”, “sınıfı...  
53. Seçimler ve parlamento karşısında üç temel davranış çizgisi  
Burjuva düzen partileri için siyasal yaşam temelde parlamen­ter yaşamdır ve bundan dolayı da seçimlerde kitlelerin oy desteğini almak ve parlamentoda sandalye kazanmak onlar için temel önemde bir...  
54. 24 Haziran seçimleri üzerine…  
Düzene karşı DEVRİM! 1- Türkiye çok yönlü kriz koşullarında yeni bir erken seçim sürecine girmiş bulunuyor. Krizin gitgide ağırlaşması, seçimlerin erkene alınmasının asli nedeni ve dolaysız bir...  
55. Programa del Partido Comunista de los Trabajadores de Turquía (Es)  
Introducción El imperialismo capitalista se ha convertido en la víspera de la revolución socialista debido al nivel  de su desarrollo, las contradicciones que ha exacerbado y la decadencia que...  
56. Programme du TKIP (Fr)  
Introduction Le capitalisme impérialiste est devenu la veille de la révolution socialiste en raison du niveau de son développement, les contradictions qu'il a aggravé et la décadence qu'il a...  
57. Statuts du TKIP (Fr)  
I Parti 1) Les caractéristiques, buts et principes de base du parti: Le Parti Communiste Ouvrier de Turquie (TKIP) est un parti politique avant-garde révolutionnaire de la classe ouvrière turque...  
58. TKİP: Sosyalist bir dünya için 1 Mayıs'ta alanlara!  
Baskıya, sömürüye, eşitsizliğe, savaşa, işgale, gerici bağnazlığa, faşist tek adam diktasına karşı… 1 Mayıs’ta alanlara! İşçiler, emekçiler ve emeğin dünyası için mücadele edenler, sömürücü...  
59. Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu I - H. Fırat  
Afrin’e saldırının ardından verilmiş iki ayrı konferansın hayli hacimli kayıtlarından seçtiğimiz bölümleri bu sayımızda birkaç ayrı metin halinde yayınlıyoruz. Aynı konuda iki ayrı konferans doğal...  
60. Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu II - H. Fırat  
Emperyalizmin Ortadoğu’ya müdahalesi ve Kürtler Bugün Ortadoğu’da yaşananlar 1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılışıyla başladı. Sovyetler Birliği sahneden çekilince, tek süper devlet olarak kalan...  
Search results 51 until 60 of 1030