Logo
1030 results:
91. Devrimci sınıf hareketi için... Öncüleri şahsında sınıfın ayrışma ve taraflaşma ihtiyacı!  
Devrimci bir sınıf hareketi yaratabilmenin sorunlarına yoğunlaşma ihtiyacının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Burjuva sınıf iktidarının içeride ve dışarıda yaşadığı sorunlar ve bunalım atmosferinin...  
92. Sendikal bürokrasiye karşı sistemli mücadele  
Bugün her türden gerici-milliyetçi ideoloji işçi sınıfının üzerine büyük bir ağırlık olarak çökmüş durumda. Sınıfın önemli bir kesimi burjuva dünya görüşü ve politikasının etkisi altında. Bu etki...  
93. Burjuva klikler arası çatışma ve devrimci alternatif  
Egemen güçler arası iktidar çatışmaları doğaları gereği düzen sınırları dahilinde cereyan eder. Ancak artı-değer yağmasından aldıkları payı büyütmek büyük bir önem taşır. Sınıfsal çıkarlar...  
94. Sınıf çalışması ve kadronun eğitimi - M. Efe  
Kapitalist düzende egemen sınıf çıkar birliği sağlamış çeşitli kesimlerden oluşur. Bunlar zaman zaman kendi aralarında çıkar çatışmaları yaşasalar da, ortak çıkarlarını korumak için birlikte hareket...  
95. Öncü kuşağı sosyalizm davasına kazanma sürecinde yerel yayınların sistemli ve etkili kullanımı - N. E. Derya  
Sınıfa siyasal müdahale, sınıf çalışmasında sosyalist propaganda, sınıfın ilerici/öncü kuşağının bilinç, örgütlenme ve eylem temelinde eğitilip kazanılması gibi konular, temel gündemlerimiz arasında...  
96. Devrimci mücadelenin bir parçası olarak eğitim - D. B. Keskin  
Önemini bilmemize rağmen, “gündelik koşuşturma” içerisinde zaman zaman eksik bıraktığımız temel başlıklardan biridir eğitim. İşçi sınıfının devrimci eğitimi ve politik mücadelesini yükseltme hedefi...  
97. Çürüyen düzen, tükenen cumhuriyet!  
TKİP IV Kongresi Bildirisi’nden… / Kasım 2012 AKP, ‘90’lı yıllarla birlikte oluşmuş yeni dünya koşullarında, emperyalizmin ve işbirlikçi büyük burjuvazinin çıkar, tercih ve ihtiyaçlarına tam uyum...  
98. Gündemdeki referandum üzerine - H. Fırat  
(Şubat ayı sonunda verilmiş “Dinsel gericilik, laiklik ve referandum” konulu bir konferansın kayıtlarından alınmış bu metin, gerçekte sözkonusu konferansın 3. bölümünü oluşturmaktadır. Anlatımın...  
99. Fidel Castro ve Küba Devrimi… / II  
Dinamizmi içinde kendini aşan devrim Daraltılan hedef: Batista rejimi Batista’nın 10 Mart 1952 darbesiyle iktidar dümenine yeniden oturduğu Küba, ikinci emperyalist savaşı izleyen yıllar boyunca...  
100. “Küba, nihayet geleceğinin efendisi oldu!” - Fidel Castro  
Moncada Garnizonuna saldırı, o gün için devrimin zaferi demek değildi, fakat yurdumuza sosyalizmin kapılarını açan ulusal kurtuluş programını çizdi ve yol gösterdi. Tarihteki taktik gerilemeler,...  
Search results 91 until 100 of 1030