Logo
1030 results:
31. Düzen partilerine oy yok! Sınıfa karşı sınıf, düzene karşı devrim!  
- Sermaye düzeni 31 Mart yerel seçimlerine çok yönlü bir sorunlar yumağı içinde girmektedir. Büyüyüp derinleşen ekonomik kriz, batağa dönüşmüş Suriye politikası, siyasal kutuplaşmanın vardığı düzey,...  
32. Sinan yoldaşa… Yanıbaşımızda olmaya devam edecek - E. Doruk  
Teslim Demir (Sinan) yoldaşın beklenmedik bir zamanda aramızdan ayrılması, kendisini tanıyan tanımayan her bir yoldaşı ve bütün olarak partimizi derinden etkiledi. Yanı sıra, Sinan yoldaşı...  
33. Teslim Demir Genç Komünistler Kampı başarıyla gerçekleşti!  
Teslim Demir Genç Komünistler Kampı başarıyla gerçekleştirildi. Genç komünistler olarak kampımızı Türkiye devrimci hareketinin yarım asırlık çınarı olan yoldaşımıza atfettik. Teslim Demir yoldaş...  
34. Devrimin Partisi!  
“Partimizin kuruluşu, insanlığı ve uygarlığı tükenişe ve yıkıma sürükleyen emperyalist-kapitalist dünya düzenine karşı kendi coğrafyamızdan yükseltilen militan bir mücadele çağrısıdır. Partimizin...  
35. TKİP’nin 20. Yılı etkinliğinde yapılan konuşma…  
Adı gibi eseri de yüzyıllar boyu yaşayacak! Sevgili dostlar, yoldaşlar... Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 100. Yılı coşkusunu geçen yıl yaşamıştık. Bu yıl Alman Kasım Devrimi’nin 100. Yılı....  
36. 20. Yıl etkinliğine parti örgütlerinin mesajları…  
Şan olsun 20. yılında partimize! Merhaba dostlar, yoldaşlar! Partimizin 20. yılı vesilesiyle düzenlediğiniz, Marks’ın 200. Doğum yıldönümüne atfettiğiniz “Adı yüzyıllar boyu yaşayacak, eseri de!”...  
37. 20. Yıl etkinliğine devrimci partilerden mesajlar...  
Kararlı duruşunuzu ve iddianızı selamlıyoruz! Dostlar, Devrimci mücadelede süreklilik, kararlılık ve devrim çizgisinde sebat oldukça önemlidir. Bunu sağlayan, gerçekleştiren ve ilerletmeye çalışan...  
38. Kendini bildi bileli ve ölene kadar, hep devrimci!  
Devrime ve sosyalizme adanmış yarım yüzyıl! Devrimin uzun koşucusu 29 Eylül 2018’de yitirdiğimiz 1952 doğumlu Teslim Demir yoldaşın yüreği en geç 1968’den itibaren, demek ki tam yarım yüzyıldır,...  
39. Kendini bildi bileli ve ölene kadar, hep devrimci!  
Devrime ve sosyalizme adanmış yarım yüzyıl! Devrimin uzun koşucusu 29 Eylül 2018’de yitirdiğimiz 1952 doğumlu Teslim Demir yoldaşın yüreği en geç 1968’den itibaren, demek ki tam yarım yüzyıldır,...  
40. EKİM: Yeni bir çizgi, yeni bir kültür, yeni bir gelenek! - Teslim DEMİR  
Türkiye’de 12 Eylül sonrası dönem, geleneksel devrimci hareketin saflarında oportünizm halinde yozlaşmanın, mültecileşmenin ve tasfiyeciliğin salgın haline geldiği bir dönemdir. Tasfiyecilik en...  
Search results 31 until 40 of 1030