Logo
1030 results:
61. Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu III - H. Fırat  
Dinci-faşist iktidarın kirli hesapları Afrin’e yönelik savaşta AKP-MHP iktidarı ile genel olarak burjuva gericiliğinin tutumu arasındaki bütünlüğü ve farklılığı bir arada görmek gerekir. Saldırı...  
62. Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu IV - H. Fırat  
Afrin’e saldırı ve Türkiye solu Haklı ulusal davaların ezilen ulusun burjuva partileri ya da mülk sahibi sınıfları tarafından lekelendiği durumlara sıkça rastlanmıştır. Lenin, haklı bir ulusal...  
63. Ortadoğu ve Kürt sorunu - TKİP 30. Yıl Konferansı Bildirgesi'nden...  
8-) TKİP 30. Yıl Konferansı, siyasal sorunlara ilişkin tüm öteki gündemler gibi, Ortadoğu’daki yeni gelişmeleri ve bu kapsamda bölgesel boyutlarıyla Kürt sorununu da, partinin son yıllarda yaptığı...  
64. Uluslararasılaşan Kürt sorunu - TKİP IV. Kongresi  
Emperyalist müdahalelerin yanısıra toplumsal çalkantılarla yerleşik statükosu son yıllarda hepten altüst olan Ortadoğu’da Kürt sorunu gitgide önplana çıkmakta, Kürt hareketleri olayların akışında...  
65. Son metal süreci üzerine - D. Yılmaz  
2017-19 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci sona erdi. Oldukça hareketli geçen sürecin toplam tablosundan yansıyanları başlıklar halinde özetlemeye çalışalım: 1. Bu sözleşme süreci, 2015 metal...  
66. Metal TİS sürecinin ardından...  
Geride bıraktığımız TİS sürecinin deneyim ve dersleri, sınıf mücadelesi açısından dikkatle değerlendirilmesi ve pratik olarak yüklenilmesi gereken noktalara ışık tutmaktadır. Sınıfa devrimci...  
67. Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!..  
Afrin’den kirli ellerinizi çekin! TKİP Kürt halkının Kürdistan’ın tüm parçalarında elde ettiği ulusal demokratik tüm kazanımları desteklemekte, bunları gaspetmeye ya da sınırlamaya yönelik tüm...  
68. Klasik burjuva devrimleri üzerine - H. Fırat  
(H. Fırat yoldaşın ilki Ekim ayı içinde verilen ve belirli aralıklarla devam etmekte olan 100. Yıl Konferansları’ndan belli bölümler yayınlamaya Ekim’in bu sayısıyla başlıyoruz. Konferans kayıtları...  
69. Ekim Devrimi ve ulusal sorun - E. Murat  
Geçtiğimiz yüzyıla damgasına vuran en büyük tarihsel olay olan sosyalist Ekim Devrimi yüz yaşında. Ne arada geçen yüz yıl, ne bu devrimi izleyen onlarca devrim deneyimi, ne de başta Sovyetler...  
70. Ekim Devrimi, işçi sınıfı ve sınıf örgütleri - D. Güneş  
Parti, sınıf, devrim! Ekim Devrimi, Bolşevik parti önderliğinde işçi sınıfı ve emekçi köylülüğün ayağa kalktığı görkemli bir toplumsal devrimdi. Proleter kitlelere yön gösteren devrimci bir parti...  
Search results 61 until 70 of 1030