Logo
944 results:
91. Sınıfın gündemi ile parti yayınları ilişkisi  
Partinin yakın dönem hedeflerinden biri, toplumda işçi sınıfı adına politika yapan devrimci bir güç odağı haline gelmek. Bu kritik eşiğin atlanabilmesi için partinin işçi sınıfı saflarındaki...  
92. Devrimci bir sınıf hareketi yaratma mücadelesi...  
Fabrika merkezli sınıf çalışması Sınıfı devrime ve sınıfın öncüsünü partiye kazanmak temel hedefi ekseninde siyasal sınıf çalışmasının sorunları, her dönem en temel gündemimiz olmuştur. Kuruluş...  
93. Sınıfın devrimci örgütlü birliği  
Sınıf hareketi yeni bir döneme doğru yol alıyor. Son birkaç yıldır sınıf cephesinde yaşanan gelişmeler bu olguya işaret ediyor. Özellikle Greif Direniş ve ardından tüm metal sektörünü saran Metal...  
94. Sınıfı devrimcileştirme sorunu  
Marks 1849 yılında Avrupa ülkelerinde yaklaşmakta olan ticari bunalıma dikkat çekerek, bunun etkisiyle “erken” patlak verecek Avrupa devrimlerinin, bu ülkelerdeki işçi sınıfının henüz “devrimci bir...  
95. Bültenler ve güncel sorunları  
Bültenler, dünden bugüne komünist hareketin siyasal sınıf çalışmasında tanımladığı temel araçlardan biridir. Partileşme sürecinin belli bir evresinde siyasal sınıf çalışmasında yeni bir düzeyin...  
96. Kısır döngü içinde çözümsüzlük  
Kürt sorunu Türkiye’nin temel gündemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çatışmalı durumun yeniden tırmanması bir yandan devletin Kürt açılımının iflasını, öte yandan sorunun kısır bir döngü içindeki...  
97. TKİP V. Kongresi toplandı!..  
Devrimci bir sınıf hareketi için ileri! I Bir süre önce toplanan TKİP V. Kongresi çalışmalarını başarı ile tamamlamış bulunmaktadır. Parti tüzüğünün öngördüğü zaman sınırları içinde ve saptadığı...  
98. TKİP V. Kongresi sunumlarından - Gençlik hareketi ve partinin gençlik çalışması  
Gençlik çalışması, özelde liseli gençlik çalışması, partinin sınıf çalışmasından sonra dikkatini en çok yoğunlaştırdığı ve her dönem önemsediği bir alan olmuştur. Bu nedenle, komünist hareketimiz,...  
99. TKİP V. Kongresi sunumlarından - Liseli gençlik çalışmamız üzerine  
1- Liseli gençlik hareketinin durumu Liseli gençlik son yıllarda hareketli süreçlerden geçti. Bu süreç içerisinde kendi eylem tarzını ve biçimlerini yaratıp geliştirdi. Toplumsal muhalefetin...  
100. Siyasal gündemler ve sınıf çalışması  
Ülke, bölge ve dünya pek çok siyasal sorunla ve olayla çalkalanıyor. Emperyalist-kapitalist sistemin dolaysız ürünü olan yıkıcı olaylar artmakta, gündemler sık sık değişmekte, kafa bulandıran...  
Search results 91 until 100 of 944