Logo
944 results:
11. Çürüyen düzen, tükenen cumhuriyet!  
TKİP IV Kongresi Bildirisi’nden… / Kasım 2012 AKP, ‘90’lı yıllarla birlikte oluşmuş yeni dünya koşullarında, emperyalizmin ve işbirlikçi büyük burjuvazinin çıkar, tercih ve ihtiyaçlarına tam uyum...  
12. Gündemdeki referandum üzerine - H. Fırat  
(Şubat ayı sonunda verilmiş “Dinsel gericilik, laiklik ve referandum” konulu bir konferansın kayıtlarından alınmış bu metin, gerçekte sözkonusu konferansın 3. bölümünü oluşturmaktadır. Anlatımın...  
13. Fidel Castro ve Küba Devrimi… / II  
Dinamizmi içinde kendini aşan devrim Daraltılan hedef: Batista rejimi Batista’nın 10 Mart 1952 darbesiyle iktidar dümenine yeniden oturduğu Küba, ikinci emperyalist savaşı izleyen yıllar boyunca...  
14. “Küba, nihayet geleceğinin efendisi oldu!” - Fidel Castro  
Moncada Garnizonuna saldırı, o gün için devrimin zaferi demek değildi, fakat yurdumuza sosyalizmin kapılarını açan ulusal kurtuluş programını çizdi ve yol gösterdi. Tarihteki taktik gerilemeler,...  
15. 100. yılına doğru Büyük Ekim Devrimi - A. Eren  
Ekim Devrim’ini anmak, geleneksel bir “siyasal ritüel”den öte, ona yol gösteren öğretinin ışığında bu çığır açan devrimin derslerinden öğrenmektir. İdeolojik, politik ve örgütsel açıdan bugüne yön...  
16. Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümü üzerine  
(Burada sunduğumuz metin, TKİP Merkez Komitesi tarafından Eylül 2016 tarihinde parti örgütlerine sunulmuş Partiye Rapor’un 5. alt başlığıdır…) MK, V. Parti Kongresi’nde ortaya konulan eğilime de...  
17. Klasik burjuva devrimleri üzerine eğitim programı  
(Burada sunduğumuz metin, TKİP Merkez Komitesi tarafından Eylül 2016 tarihinde parti örgütlerine sunulmuş Partiye Rapor’un 6. alt başlığıdır… Birkaç teknik müdahale dışında burada sunulan metnin...  
18. Sınıf hareketi, sorunlar ve imkanlar  
Türkiye’ye oldukça ağır ve boğucu bir siyasal atmosfer egemen. Dinci gericilik son derece keyfi ve hoyrat, hiçbir yasa ve kural tanımayan saldırılarla siyasal hedeflerine ulaşmaya çalışıyor....  
19. Her imkanı örgütlenmeye dönüştürmeliyiz!  
Çalışmalardan verim alamadığımız, kitleyi harekete geçiremediğimizde suçu genellikle çalışmanın araçlarına yükleriz. Özellikle sol saflarda yer yer araçlar üzerinden dönen tartışmalar yaşanır....  
20. Ekim Devrimi’nin temel önemi - Rosa Luxemburg  
(Parça) Ekim Devrimi Dünya Savaşı’nın en büyük olayıdır. Devrimin patlaması; emsalsiz radikalizmi, etkileri silinmeyen sonuçları, resmi Sosyal Demokrasinin savaşın başında Alman emperyalizminin...  
Search results 11 until 20 of 944