Logo
944 results:
41. Sektörel birlik deneyimi - Z. Yalçınkaya  
İşçi hareketinin her ileriye çıkışı yıllardır sendikal ihanet duvarına çarpıyor. Sendikal alana etkin bir müdahale ihtiyacı sektörel birlik çalışmasını gündeme getirdi. Neredeyse on yılı bulan...  
42. Devrimci politika ve örgüt sorunu ekseninde işçi-emekçi kadın çalışması  
İşçi-emekçi kadın çalışması üzerine uzun dönemdir yoğunlaşıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kimi etkinliklerde de kadın çalışmasının sorunlarını ve ihtiyaçlarını ele aldık, bu temelde...  
43. Devrimci bir sınıf hareketi için!  
Sermaye kendi rolünü oynuyor! Geçtiğimiz yıl metal işçisinin Bursa’da başlayan ve yaygınlaşan eylemleri Türk Metal çetesinden kurtulmaya evrilmişti. O günden bugüne metal işçisinin yaşamında neler...  
44. Ajitatör ve propagandistin özelliklerine dair  
Partimizin teorik-programatik üstünlüğünü pratikteki çalışmalarımıza ne denli başarılı bir şekilde yansıtabiliyoruz? Sınıf, kadın ya da gençlik alanlarında yürüttüğümüz ajitasyon ve propaganda...  
45. Sorunlara zamanında müdahale!  
Devrimci siyasal faaliyette her dönem çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalırız. Bazı sorunlar mücadelenin gelişim seyri içinde, bazıları ise örgütün ve tek tek kadroların iradi çabaları ve parti...  
46. Emperyalist nüfuz mücadeleleri ve Ortadoğu  
Emperyalistler arası nüfuz mücadeleleri, saldırganlık ve savaşların esas alanı hala da Ortadoğu’dur. Suriye başta olmak üzere Irak, Libya ve Yemen halen sıcak savaşın yıkım ve acıları içinde...  
47. Der Putschversuch vom 15. Juli und seine Folgen  
Es ist eine aktuell brennende Aufgabe sich folgender Sache anzunehmen; der Versuch der AKP, die immer noch ein starkes und wirkungsvolles Zentrum religiöser Reaktion darstellt, von den letzten...  
48. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası  
7 Haziran Seçimleri ile birlikte ortaya çıkan parlamento tablosu, ABD eksenli emperyalist batı dünyası ile işbirlikçi büyük burjuvazinin önemli bir kesiminde gizlenemeyen bir memnuniyet ve rahatlama...  
49. Bütünsel krizin pençesinde  
(...) Düne kadar daha çok rejim krizi olarak kendini gösteren siyasal kriz önplanda idi. Geçirdiği tüm aşamalara rağmen rejim krizi belirli bir yeni denge içinde artık bir sonuca bağlanmış̧ olmak...  
50. Gençlik çalışmamızın sorunları - TKİP V. Kongresi sunumu  
(TKİP V. Kongresi’ne sunulan “Gençlik hareketi ve partinin gençlik çalışması” başlıklı metni, Ocak 2016 tarihli sayımızda yayınlamıştık. Şimdi ise sözkonusu metni hazırlayan yoldaşın tamamlayıcı...  
Search results 41 until 50 of 944