Logo
944 results:
51. Kamu emekçileri hareketi - TKİP V. Kongresi sunumu  
Kamu emekçileri hareketi uzun yıllardır giderek derinleşen bir tıkanmayı ve tükenişi yaşıyor. ‘90’larda ivmesi yükselen ve militan bir mücadele yolunu tutan kamu emekçileri hareketi, yer yer geçici...  
52. Kamu emekçi hareketinde tıkanma  
Kamu emekçileri hareketi uzun dönemdir bir tıkanıklık yaşıyor. Son yıllarda en kitlesel çıkışı 23 Mayıs 2012 grevinde yaşadı. Anayasa değişikliği nedeniyle toplu görüşmeler değişiklik sonrasına...  
53. Sınıf eksenli siyasal güç olma hedefi ve merkezi yayınlar  
D. B. Keskin Sınıf eksenli siyasal güç olma partinin yeni dönemdeki temel hedefidir. Partinin V. Kongresi bunu açıkça ortaya koymuş, bu çerçeveden “Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!” şiarını...  
54. Sınıf çalışmasında parti yayınlarının önemi  
Devrimci sınıf çalışması “propaganda-ajitasyon, örgütlenme, eylem” bütünlüğünde gelişir. Her alanın özgünlükleri olsa da pek çok noktada kesişir. Bütünlük diyalektiktir; her alan hem kendine özgüdür...  
55. Artan saldırılar ve emeğin korunması mücadelesi  
İşçi sınıfının yaşam ve çalışma koşulları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Kapitalizmin derinleşen krizinin faturası sistematik olarak işçi sınıfına yüklendiği için, burjuvazi krizini yönetmeyi...  
56. Kadın işçi çalışmasında ajitasyon ve propagandanın önemi  
“Proleter kadınların büyük kitlesini proletaryanın kurtuluş mücadelesine katmak, sosyalizm fikrinin zaferinin, sosyalist toplumun önkoşullarından biridir.”  Clara Zetkin Kadın işçi ve...  
57. Çok yönlü kriz ve devrimci çıkış yolu  
“Kriz bölgeleriyle çevrili günümüz Türkiye’si kendi de kriz içinde bir ülkedir. Çok boyutlu bu bütünsel kriz toplumsal yaşamın hemen tüm alanlarını ve uluslararası ilişkileri bir arada...  
58. TKİP V. Kongresi sunumlarından - Devrimci örgüt sorunu  
* İllegal temellere dayalı devrimci örgüt sorunu, tam da yaşamsal bir ihtiyaca dönüştüğü bir dönemde, ana gövdesiyle Türkiye solunun gündeminden çıkmış bulunmaktadır. Gerçekte bu salt Türkiye’ye...  
59. TKİP V. Kongresi sunumlarından - Sendikal bürokrasi ve bağımsız sınıf sendikası  
Bağımsız sendika sorunu parti için yeni bir tartışma değil, farklı dönemlerde ele alınmış ve çerçevesi çizilmiş bir konudur. Bu kapsamda Parti Kuruluş Kongresi değerlendirmelerini özellikle anmak...  
60. 2016 1 Mayıs’ı: Zayıflama devrimci sınıf hareketiyle aşılabilir  
Birbirine karşıt iki dünyanın, uzlaşmaz iki sınıfın karşı karşıya geldiği 1 Mayıs alanları, sınıflar mücadelesinin verili koşullardaki seyrini de yansıtır. Son yirmi yılın 1 Mayıslar’ına...  
Search results 51 until 60 of 944