Logo
944 results:
71. Kadro sorunu üzerine notlar...  
Engin Doruk “Sorunlar, bizzat kendilerini yaratanların yöntem ve yaklaşımları ile çözülemezler.” Albert Einstein Einstein’ın bilime yönelik kimi yöntemsel yaklaşımları siyasal yaşam açısından da...  
72. EKİM: Yeni bir çizgi, yeni bir kültür, yeni bir gelenek!  
S. Metin Türkiye’de 12 Eylül sonrası dönem, geleneksel devrimci hareketin saflarında oportünizm halinde yozlaşmanın, mültecileşmenin ve tasfiyeciliğin salgın haline geldiği bir dönemdir....  
73. V. Parti Kongresi’ni selamlama: Partinin çağrısına yanıt!  
Merhaba, Devlet terörünün had safhaya ulaştığı, devletin kolluk güçlerinin devrimcileri-ilericileri evlerinde, sokaklarında infaz ettiği bir dönemde V. Kongre’mizi gerçekleştirdik. Bunun onurunu ve...  
74. Parti faaliyetlerinden...  
İstanbul genelinde yürüttüğümüz illegal parti faaliyetlerimizi Mart ayı gündemleriyle sürdürdük. New York’lu dokuma işçisi kadınların başlattığı mücadele, bugün sınıfın öncü kadın işçilerinin ve...  
75. Hatice yoldaşı kavgamızda yaşatmak için!..  
Hatice Yoldaş Ölüm Orucu Direnişi’ni “yaşamı köleleştirilmiş milyonlarca işçi ve emekçinin haklı davasını savunmak” olarak tanımlıyordu. Aslında tek başına bu cümle bile onun berrak sınıf bilincinin...  
76. TKİP'nin işçi ve emekçilere 1 Mayıs çağrısı...  
Sömürüye, yağmaya, gerici zorbalığa, faşist baskıya, savaş kışkırtıcılığına ve kirli savaşa karşı direnmek için... 1 Mayıs’ta alanlara! İşçiler, emekçiler! İşçi sınıfının uluslararası birlik,...  
77. EKİM 300. sayıda!..  
28 yılın soluğu! 1987 yılı Ekim ayında yayın yaşamına aylık olarak başlayan Ekim, Ocak 1993 tarihinden itibaren 15 günlük periyoda geçti. Bunu TKİP Kuruluş Kongresi ön hazırlık çalışmalarının...  
78. TKİP V. Kongresi sunumu - Partinin sınıf çalışması, deneyimler ve sorunlar  
(TKİP V. Kongresi’ne sunulan “Sınıf Çalışmasının Sorunları” başlıklı metni, Şubat 2016 tarihli geçen sayımızda yayınlamıştık. Şimdi ise sözkonusu metni hazırlayan yoldaşın tamamlayıcı nitelikteki...  
79. Devrimci illegalite üzerine  
İllegalite bir dünya görüşü sorunudur Devrimci illegalite temelde bir dünya görüşü sorunudur. Dünyaya, toplumsal ilişkilere, karşınıza çıkan sorun alanlarına hangi sınıfın penceresinden...  
80. Bahar süreci ve kadın işçi çalışması  
Bir süredir kadın işçi çalışmasına yükleniyoruz. Kuşkusuz bu yüklenmeyi sınıf çalışması hedeflerimizin bir parçası olarak ele alıyoruz. Sınıf zemininde bir kadın çalışmasına yapılan özel vurgular,...  
Search results 71 until 80 of 944