Logo
944 results:
81. Sınıf çalışması, kolektivizm ve kadroların rolü  
Devrimci siyasal faaliyetimizde sınıf çalışması en temel halkayı oluşturuyor. Her marksist hareket, sınıf içinde güç olmadan, sınıfı devrimci bir temelde mücadeleye çekmeden yaşanan sorunların köklü...  
82. “Emeğin korunması” için sınıfa karşı sınıf!  
Türkiye genç bir işçi kuşağına sahip. Bilinç ve örgütlülük planında oldukça zayıf bir kuşak bu. Genelde sınıf saflarında her türden gerici burjuva ideolojisinin hakim olduğu bir tablo ile...  
83. Politik gençlik örgütlenmesi adımı...  
Birleşik ve kitlesel bir devrimci gençlik hareketi! Partimizin V. Kongresi’ne sunulan “Gençlik hareketi ve partinin gençlik çalışması” başlıklı değerlendirmede, partinin gençlik çalışması ile...  
84. Meslek liseliler kurultaya hazırlanıyor...  
Sermayenin karşısında işçi sınıfının safındayız! Kapitalist sistem çok yönlü bir krizden geçiyor. Kapitalist dünyanın dengelerini derinden sarsan bu kriz, hemen tüm ülkeleri doğrudan etkiliyor....  
85. Parti faaliyetlerinden...  
İstanbul’un iki yakasında farklı semt ve bölgelerde sınıf çalışması yürüten sınıf devrimcileri olarak partimizin özgür sesini işçi ve emekçilere taşımaya devam ediyoruz. Sermaye ve uşağı AKP...  
86. Sosyal medya-parti yayınları ilişkisi üzerine  
Devrimci bir sınıf hareketi yaratma mücadelesinde sınıf çalışması ile parti yayınları ilişkisi, farklı boyutlarıyla da olsa güncelliğini koruyacak. Bu çerçevede burada giderek önem kazanan sosyal...  
87. Sömürüye, baskıya, zorbalığa, savaşa karşı Newroz’un isyan ateşini körükle!  
İnsanlık tarihi içerisinde kılık değiştirseler de Dehaklar sömürü, kölelik ve zulmün kamçısını hiçbir zaman elden bırakmadılar. Niceleri tarihin çöplüğüne atıldı. Emperyalist-kapitalist düzenin...  
88. TKİP 8 Mart'ta mücadele alanlarına çağırıyor!...  
Emperyalist savaşlara, sömürüye, gericiliğe, şiddete karşı... 8 Mart örgütlenme ve mücadele çağrısıdır! İşçiler, emekçiler, kardeşler, Emperyalist-kapitalist dünya düzeninin içinde debelendiği...  
89. TKİP V. Kongresi Açılış Konuşması...  
Parti, sınıf ve siyasal mücadele (TKİP. V. Kongresi’nde Cihan yoldaşın yaptığı açılış konuşmasının kısaltılmış kayıtlarıdır... Başlık ve ara başlıklar yayın vesilesiyle konulmuştur...) Partimizin...  
90. TKİP V. Kongresi sunumlarından... - Sınıf çalışmasının sorunları  
Gelinen yerde tüm yetersizliklerine rağmen partimiz sınıf çalışmasında küçümsenmeyecek bir deneyim ve birikime sahiptir. Son bir yılı aşan süreçte Greif Direnişi, yasaklanan metal grevi ve son metal...  
Search results 81 until 90 of 944