Logo

Hatice Yoldaş Ölüm Orucu Direnişi’ni “yaşamı köleleştirilmiş milyonlarca işçi ve emekçinin haklı davasını savunmak” olarak tanımlıyordu. Aslında tek başına bu cümle bile onun berrak sınıf bilincinin ve örnek devrimci kimliğinin bir göstergesi. Hatice yoldaş ölüm orucunda şehit düştüğünde, tıpkı Habip yoldaşın dediği gibi “partinin bayrağına leke sürdürmeme” onurunu taşıyordu. O, sık sık vurgulandığı gibi, zor dönemde tercihini devrim ve sosyalizmden...

Yaşamı ve ölümüyle partiyi
onurlandıran komünist - H. Fırat

Karşımızda ölümüyle partiyi, sınıfı ve devrimi onurlandırmış bir yoldaş var. Ama ben onun ölümünden çok yaşamı üzerinde duracağım. Zira Alaattin Karadağ yoldaş şahsında biz gerçekte ölümü kadar yaşamıyla, dahası ölümünden çok yaşamıyla partiyi, sınıfı ve devrimi onurlandıran bir komünist devrimci ile yüzyüzeyiz.

» Devrim şehitleri ve devrimci sınıf partisi - H. Fırat
» TKİP MK’nın Alaattin Karadağ yoldaşın katledilmesine ilişkin açıklaması...
» TKİP MK’nın A. Karadağ yoldaşın katledilmesine ilişkin son açıklaması...
» Alaattin Karadağ (Nurettin) yoldaşın Parti üyeliği başvurusu…
» Alaattin Karadağ (Nurettin) yoldaşın İzmir DGM’deki savunması…
» Cezaevi ve Zindan Direnişi süreci üzerine değerlendirmeler - A. Karadağ
» Alaattin yoldaş ya da bir davanın gerçek sahibi olmak!.. - Nilgün Eren


Habip Gül
TKİP-MK Üyesi
Ümit Altıntaş
TKİP-MK Üyesi
Hatice Yürekli
TKİP Kurucu Üyesi
Alaattin Karadağ
TKİP Üyesi