Logo
< Partili olma bilinci

Devrimin özgür çağrısı kesintisiz bir şekilde sürüyor...


Devrimin özgür çağrısı
kesintisiz bir şekilde sürüyor...

 

Devrimin özgür çağrısı kesintisiz bir şekilde sürüyor...

İllegal materyallere dayalı ajitasyon-propaganda faaliyetimiz, geçtiğimiz aylar boyunca kesintisiz bir şekilde devam etti. Bostancı köprüsü ile Kadıköy arası E-5 hattını, Dudullu-İMES-Kayışdağı-Bostancı güzergahını, Sultanbeyli-Sarıgazi hattını, Alemdağ-Dudullu-Ümraniye-Altunizade bağlantısını sağlayan Alemdağ Caddesini, Altunizade-Kadıköy arasını, OSB-İMES çevresini, Sarıgazi, Kayışdağı, İçerenköy, Esenşehir, Başaran, Veysel Karani, 1 Mayıs gibi mahalle ve semtleri sürekli biçimde afiş ve yazılarımızla donattık. Pratik çalışmada geçtiğimiz sene „Parti ve devrim haftası“ dönemine kadar, genel şiarlarımızın yer aldığı afişler ve yazılamalara yer verdik. O süreçte öne çıkan sıcak gündemlerle ilgili olarak da “Katil İsrail Filistin’den Defol!”, “Ortadoğu Emperyalizme ve Siyonizme Mezar Olacak!” şiarlarının yer aldığı afiş çalışması yaptık.

Ekim Devrimi ve Parti yıldönümünde ise “Ekim Devrimi 89, TKİP 8. Yılında! Yeni Ekimler ıçin Parti Saflarına!”, “Devrimin ve Sosyalizmin Partisi TKİP 8. Yılında!” şiarlı iki çeşit afiş kullandık. Sonrası dönemde yine yoğun bir şekilde olmasa da “İşçi Sınıfı Savaşacak Sosyalizm Kazanacak!”, “Tek Yol Devrim Kurtuluş Sosyalizm!”, “Sosyalizm Kazanacak!” şiarlarının yer aldığı afişlerimizi yapmayı sürdürdük.

2007 bahar dönemi çalışmamız 8 Mart’a yönelik “Yaşasın 8 Mart! Kadınların Kurtuluşu Sosyalizmde!” şiarının yer aldığı afişle başladı. Aynı günlerde “Şovenizme ve Faşizme Karşı İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği!”, “Biji Newroz! Kürt Halkına Özgürlük!” şiarlarını öne çıkaran afişlerimizle Newroz’u selamladık.

Nihayet Taksim çağrısında ortak bir kararlılığın sağlandığı 1 Mayıs öncesi dönemde en yaygın bir hazırlık faaliyeti yürüttük. Sınıf ve kitle çalışmasında hedeflerimizin gerisinde kalan bir süreç yaşasak da,  pratik çalışmadaki güçlü performansı bu sene de sergiledik. Sürekli faaliyet yürüttüğümüz güzergah ve mahallelerdeki onlarca noktayı, “Emperyalizme, Şovenizme ve Faşizme Karşı 1 Mayıs’a!”, “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!” çağrılarının yer aldığı iki çeşit afişle birlikte, “Kahrolsun Emperyalizm! Direnen Halklar Kazanacak!”, “Çözüm Devrimde Kurtuluş Sosyalizmde!”, “Özgürlük, Devrim, Sosyalizm!”, “Yaşasın 1 Mayıs! Biji 1 Gulan! Yaşasın Halkların Kardeşliği!” şiarlarının yer aldığı daha küçük ebattaki afişlerimizle süsledik.

Normalde kullandığımız teknik, afişlerimizin görselliği ve ana güzergahlarda yaygınca kullanmamız, çalışmamızı her zaman etkili kılıyor. Bu yıl yasal olarak bile bu tür çalışmaların sınırlı yapılması, devletin, merkezi hatlarda yapılan ve kolayca sökülebilen yasal afişleri hızla ortadan kaldırması, her yerde kazıma girişimlerine hedef olsa da bizim afişlerimizin kolay sökülemiyor oluşu, bu yılki çalışmamızın çok daha fazla göze çarpar hale gelmesine neden oldu. Yine bu yılki 1 Mayıs çalışmasını Başaran, V.Karani, Sarıgazi,1 Mayıs mahallelerinde kullandığımız Parti bildirisi ve güncel sorunları dile getiren şiarların da yer aldığı kuşlamalar ile çeşitlendirdik.

Kısacası 2007 1 Mayıs’ı öncesinde de tüm saldırılara rağmen partimizin doğrudan yükselttiği 1 Mayıs çağrıları ve yasadışı devrimci propagandası, işçi ve emekçi kitlelerle yaygın bir şekilde buluştu.

1 Mayıs’ın ardından pratik çalışmamız, 6 Mayıs vesilesiyle çıkarılan Denizler afişiyle devam etti. Ana hatlarda yaptığımız afişler görselliğiyle dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Önümüzde egemenlerin iç dalaşmalarının ve mevzi kapma sürtüşmelerinin büyüttüğü siyasal krizden çıkış reçetesi olarak gündeme gelen erken genel seçim dönemi uzanıyor. Tarafların birbirlerine üstünlük sağlamak amacıyla politize ettiği ortamı, parlamenter hayallere ve düzeni tahkim çabalarına devrimci bir temelde vurmak, kitleleri devrim ve sosyalizm mücadelesi etrafında örgütlemek hedefiyle değerlendirmek sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Yasadışı devrimci pratiği, Partimizin taktik politikasına uygun bir çerçevede bu dönemde de yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Birçok devrimci çevrenin bu tür bir çalışmayı neredeyse unutmasını ise, dünyada ve Türkiye’de her yıl daha da sertleşen siyasal süreçler karşısında devrim iddialarındaki zayıflamadan ayrı değerlendirmiyoruz.

Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Yaşasın Partimiz TKİP!

Ümraniye’den komünistler

 

İllegal faaliyette ısrar, devrimde ısrardır!


2007 1 Mayıs’ını Taksim’de kutlama kararlılığı, bu yılın 1 Mayıs faaliyetine ayrı bir önem kazandırıyordu.

Komünistler olarak zaten parti kuruluş yıldönümünden beri yoğun, yaygın ve kesintisiz bir faaliyet dönemine girmiştik. Devrim ve sosyalizm propagandası içeren genel afişlerin yanı sıra, Ekim Devvrimi ve Partimizin kuruluş yıldönümü, emperyalist saldırganlık ve savaş, 8 Mart dünya emekçi kadınları günü, 21 Mart Newroz, birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, üç yiğit devrimcinin idam yıldönümü 6 Mayıs gündemleriyle ilgili şiarlar içeren, farklı çeşitte, yüzlerce afişi yaygın bir şekilde kullandık. 6 ayı aşkın bir süreyi kapsayan bu dönemde, pek çok kere saldırıya uğramasına rağmen, afişlerimiz E-5 dahil belli güzergâh ve emekçi semtlerinden eksik olmadı.

Bu 1 Mayıs’ta işçi ve emekçilerin, ilerici-devrimci güçlerin Taksim kararlılığı ve ısrarını, illegal cepheden güçlü ve tok bir çalışmayla pekiştirmek ve güven vermek gerekiyordu.

Legal çalışmanın bir iki istisna dışında tek ve kanıksanmış tarz haline geldiği bu dönemde, yaygın illegal çalışma daha anlamlı ve etkili hale geliyor. Bu durum komünistlerin sorumluluk ve yükünü daha da arttırıyor. Komünistler olarak bu bilinçle hareket ederek her zamankinden daha yaygın, daha güçlü bir faaliyet ördük. Kimi zaman polisin, kimi zaman jandarmanın saldırı girişimlerine rağmen faaliyetimizi ısrarla sürdürdük.

Bu dönemde Gebze Pimaş’tan Bostancı köprüsüne kadar E-5 güzergâhı, Pendik Kurtköy Sanayi, Sülüntepe, Aydos, Kartal Sanayi, Esentepe, Maltepe-Gülsuyu, Gebze Mudurnutepe, Ulaştepe, Emek Mahallerinde yaygın afişlemeler yaptık, partinin şiarlarıyla işçi ve emekçilere seslendik.

E-5 güzergâhında afişlerimiz defalarca kazındığı halde tekrar tekrar yaparak yanıt verdik. Belediyenin yasal 1 Mayıs afişlerini anında kazımasından dolayı, E-5 güzergâhında 1 Mayıs’la ilgili en çok görünen, parti afişlerimiz oldu.

Yine 1 Mayıs’ta işçi ve emekçileri alanlara çağıran parti bildirisi ve kuşlarımızı yaygın şekilde kullandık. Bildiri ve kuşlarımızı emekçilerin geçiş güzergâhlarına, bazı işçi servis kalkış noktalarına, işçi ve emekçilerin yaşadığı belli semtlere dağıttık. Dağıtım sırasında, bir istisna dışında olumlu tepkilerle karşılaştık. Dağıtımlar esnasında birçok emekçiyi 1 Mayıs’ta Taksim alanına çağırdık.

2007 1 Mayıs süreci her açıdan kazanımla geçmiştir. Yaygın ve güçlü illegal çalışma ile bir kez daha emekçilere gidilecek yolu, altında birleşilip savaşılacak bayrağı göstermiş olduk. Son olarak sermaye devletinin darağaçları önünde Türk ve Kürt halklarının kardeşliğini ve devrimi savunan ‘71 devrimci hareketinin yiğit önderlerini, Deniz, Yusuf, Hüseyin’in resminin altında “Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!” şiarı bulunan afişlerimizi yaparak andık, ‘71 devrimci geleneğini selamladık.

İşçi ve emekçiler TKİP saflarına!
Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Anadolu yakasından komünistler


Partimizin gür sesini işçi ve emekçilere ulaştırdık


1 Mayıs vesilesiyle bölgemizde sınıf ve kitle çalışmasında hedeflediğimiz düzeye ulaşmak üzere yoğun bir çaba içerisine girdik. Bu çabanın bir ayağını da işçi ve emekçilere doğrudan partimiz adına seslenen pratik faaliyet oluşturdu. 1 Mayıs’la yoğunlaşan politik faaliyete paralel olarak pratik faaliyetimizin temposunu da arttırdık.
Bölgemizde kitlelere illegal araçlarla seslenmek bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü örgütsüzlüğün fazlasıyla hakim olduğu bir bölgede devrimci güçlerin illegal pratik çalışmasına hiç rastlanılmaması, çalışmamızın etkisini daha fazla hissettiriyor.

1 Mayıs pratik çalışmamızda, materyallerimizi faaliyet yürüttüğümüz alanlara ve sektörlere, işçi-emekçi mahallelerine ulaştırdık. İşçileri ve emekçileri mücadeleye çekmek için partimizin çağrılarını, devrimci düşüncelerini onlara ulaştırdık. Afiş çalışmamız görselliği ve yaygınlığı bakımından dostun ve düşmanın önünde bayrak gibi durdu. Zaten uzun dönemden beri çeşitli gündemler üzerinden afiş çalışmalarımız belli bir sistematikle yapılıyordu. Öyle ki, yenilerini yaparken önceki afişlerimizin üzerlerini kapamak zorunda bile kaldığımız oldu.

1 Mayıs pratiğimizi “Emperyalizme, Şovenizme ve Faşizme Karşı 1 Mayıs’a!”, “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!”, “Biji yek gulan, yaşasın halkların kardeşliği!” şiarlarının yer aldığı TKİP imzalı üç çeşit afişle başlattık. Faaliyetimizi her zaman olduğu gibi işçi ve emekçilerin çalıştığı fabrika sanayi bölgelerini, yaşadıkları semtleri ve kullandıkları güzergâhları gözeterek gerçekleştirdik. Esenyurt’un Örnek, Talatpaşa, Balıkyolu, Mehter-çeşme, Tabela, Fatih mahallelerine, Avcılar’ın Yeşilkent ve Parseller mahallesine, Ambarlı kavşağına, Bakırcılar ve Mermerciler sanayi sitesine, Yakuplu ve Haramidere’ye, Kıraç-Hadımköy yoluna ve Kıraç’ın merkezi yerlerine afişlerimizi yaygın şekilde yaptık. Ayrıca Beylikdüzü-Avcılar arası E-5 güzergâhına da afişlerimizi astık.

Afişlerimizi bitirir bitirmez TKİP imzalı bildiri dağıtımına başladık. Bildirilerimizi afişleme yaptığımız işçi-emekçi mahallelerine ulaştırdık. Bazı atölyelere ve kahvelerde verdik. Dağıtım sırasında gençler ilgiyle aldılar. Hatta verin birazını da biz dağıtalım diyenler oldu. Ayrıca birebir verdiğimiz kişilerle kısa sohbetler yaparak 1 Mayıs’a davet ettik. Olumsuz bir tutumla karşılaşmadık.

Bildirin hemen ardından aynı mahallelerde ve sanayi bölgelerinde kuşları da etkin bir şekilde kullandık. Esenyurt ve Avcılar meydanını kuşladık.

1 Mayıs’ın hemen ardından 6 Mayıs Denizler’in ölüm yıldönümünü konu alan afişlerimizi yaptık. Devrim ve anti-emperyalist mücadele tarihimizde bir sembol olan Denizler’in afişinde üç yiğit devrimcinin fotoğrafıyla, “Devrimciler ölmez devrim davası yenilmez!” şiarı kullanıldı.

Planlı ve hedefli bir çalışmayla partimizin gür sesini, dinmeyen soluğunu bir kez daha işçi ve emekçi kitlelere ulaştırdık. Bunu sınıfı ve emekçileri partimizin saflarına kazanma çabasıyla birleştirdiğimizde kazanan devrim ve sosyalizm mücadelesi olacaktır.

Büyükçekmece’den komünistler


Sosyalizm umudunu emekçilere
taşıyamaya devam ediyoruz

Partimizin çeşitli gündemler ve siyasal gelişmeler üzerinden işçi ve emekçilere dönük sürdürdüğü ajitasyon-propaganda faaliyeti kendisini günden güne daha fazla hissettirmektedir. Bizler de uzun süredir kesintisiz bir şekilde yürüttüğümüz pratik faaliyetimizle, devrimci şiarlarımızı ve politikalarımızı bölgedeki emekçilere ulaştırmaya devam ediyoruz. İçinden geçilen sürecin, devrimci hareketin kitlelerden yalıtılarak çok yönlü bir tasfiyeyle karşı karşıya bırakılması yönünde ilerlediği düşünüldüğünde, bu yönlü çabamızın ve ısrarımızın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Zira tersinden kitlelerden yalıtılmamak ya da daha geniş kitlelerle buluşabilme kaygısı adına devrimci siyasal faaliyetin giderek daha fazla düzen sınırlarına hapsolduğu görülmektedir.

Bu durumun devrimci hareket açısından ortaya çıkaracağı sonucun tasfiyecilikten başka bir şey olmayacağı kesindir. Oysaki devrimci politik faaliyet, meşruluğunu düzenin hukuksal sınırları içerisinde var etmediği gibi, kitlelere yol göstermesi ve sorunlarına çözüm olabilmesi bakımından da onlara bu sınırları aşmayı hedef gösterir. Bu yüzden de, sermaye devletinin devrimci harekete karşı uyguladığı çok yönlü kuşatmayı yarabilmek, devrimci ideallere bağlı kalabilmek için illegal-ihtilalci mücadele anlayışı ve değerlerini her zamankinden daha fazla sahiplenip korumak gerekmektedir.

Elbette bu bakışa sahip olmak, her şeyden önce sağlam bir ideolojik-politik kimliğe, bu kimliğin dolaysız somut bir göstergesi olarak devrimci bir programa sahip olmayı gerektirir. Ve tabii ki bunların ışığında buna uygun düşen bir pratiğe...

Komünistler olarak bu zorlu sınavdan bir kez daha başarıyla çıkacağımız konusunda, dost ve düşman önünde sergilediğimiz pratiğimizle tam bir inanca sahibiz. Ajitasyon-teşhir faaliyetimizin önemli araçlarından biri olan afişlerimizle gerek güncel gelişmeler, gerekse de genel siyasal günler üzerinden emekçi kitlelere sistemli bir şekilde seslenmekteyiz. Bu noktada sergilediğimiz pratiğimizle birçok yasal çalışmanın sergilediği kapasiteye yaklaşan bir düzeyi tutturduğumuzu söylemek abartı olmayacaktır. Öyle ki partimiz, sistematik bir şekilde pratik faaliyetimize konu olan kimi bölgelerde emekçiler tarafından aşinalaşırken, düşmanın da haklı bir “ilgi”sinin konusu durumuna gelmiştir.

Bu çerçevede pratik faaliyetimizin kısa bir dökümünü vermek istiyoruz.

2006'nın yaz aylarında siyonist İsrail'in Lübnan'ı hedef alan barbarca saldırılarına karşı, Ortadoğu halklarıyla dayanışmayı konu alan “Ortadoğu Emperyalizme ve Siyonizme Mezar Olacak” ve “Katil İsrail Filistin'den Defol” şiarlarının yer aldığı afişlerimizi yaygın bir şekilde kullandık. Bir yandan İkitelli, Güneşli, Y. Bosna, Sefaköy gibi sanayi bölgelerine faaliyetimizi taşıyarak işçilere doğrudan çalıştıkları üretim alanlarından seslenirken, öte yandan İnönü Mahallesi, Zafer Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Şahintepesi gibi emekçi semtlere ulaşarak, oturdukları semtler üzerinden de seslenerek, emekçileri dört bir yandan kuşatmış olduk.

Afişlerimizi emekçilerin yoğun olarak kullandığı E-5 güzergâhının birçok noktasında kullandık. Yine bu bölgelerde “Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak!”, “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun ABD, İsrail, TC ittifakı!”,“Kurtuluş devrimde, çözüm sosyalizmde!” içerikli yazılamalar gerçekleştirdik.

Büyük Ekim Devrimi'nin ve partimiz TKİP'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle, “Ekim Devrimi 89, TKİP 8. Yılında! Yeni Ekimler İçin Parti Saflarına!”, “Devrimin ve Sosyalizmin Partisi TKİP 8. Yılında” şiarlarını içeren ve görselliğiyle de dikkat çeken afişlerimizi yine aynı bölgelere taşıdık.

Mart ayının gelmesiyle birlikte 8 Mart'a dönük “Yaşasın 8 Mart, Kadının Kurtuluşu Sosyalizm'de” şiarını içeren afişlerimizle emekçi kadınları mücadele saflarına çağırırken, hemen ardından Newroz Bayramı'na dönük olarak da toplumda yükseltilen şovenizme karşı “Şovenizme ve Faşizme Karşı İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği”, “Yaşasın Newroz, Kürt Halkına Özgürlük” şiarlarını içeren afişlerimizi oldukça yaygın bir şekilde yaptık. Sermaye devletinin toplumdaki şovenist histeriyi tırmandırdığı böyle bir dönemde merkezi yerlere de yaptığımız afişlere karşı nasıl bir hasımsızlık yaşadıkları, pratiğimizin hemen ardından afişlerimizi sökmeye çabalamalarından da anlaşılıyordu.

Nihayet Nisan ayının gelmesiyle birlikte 1 Mayıs'a dönük pratik faaliyetimizi daha yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. “Emperyalizme, Şovenizme, Faşizme Karşı 1 Mayıs'a!”, “Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!”, “Biji 1 Gulan! Yaşasın 1 Mayıs!” içerikli afişlerimizin yanı sıra “Ya Barbarlık Ya Sosyalizm!”, “Tek Yol Devrim, Kurtuluş Sosyalizm!”, “İşçi Sınıfı Savaşacak, Sosyalizm Kazanacak!”, “Yıkıma, Sömürüye, Köleliğe Boyun Eğme!”, “Çözüm Devrimde, Kurtuluş Sosyalizm'de!”, “Özgürlük, Devrim, Sosyalizm!”, “Sosyalizm Kazanacak” şiarlarını içeren toplam on ayrı afişimizle emekçilere seslendik. Afişlerimizin görselliğiyle dikkat çekmesinin yanısıra, kimilerinde büyükçe Orak-Çekiç simgesini yansıtmasıyla komünizmin güçlü bir propagandasını yapması, dostlarımızı sevindirirken, düşmanlarımızın da öfkesine konu oldu.

Sermaye devletinin özellikle bu yılki 1 Mayıs çalışmalarına karşı tam bir tahammülsüzlük içerisinde olup, yasal afişlere bile müdahalede bulunduğu bir dönemde illegal cepheden on ayrı çeşitte afişle emekçilere seslenmemizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Öyle ki, E-5 güzergâhında afişlerimizin sökülmesine, sökülemeyenlerin boyanıp kapatılmasına karşın bizler  tekrar tekrar afişlerimizi yaparak, devrimci şiarlarımızın kitlelerle buluşmasını engelleyemeyeceklerini göstermiş olduk.

Sanayi bölgelerine ve emekçi semtlerine ise afişlerimizin yanı sıra bildiri ve kuşlarımızla müdahale ederek 1 Mayıs'ı emekçilerin gündemine sokmaya çalıştık. Kuşkusuz, afişlerimiz, bildirilerimiz ve kuşlarımızla pratik faaliyete konu olan araçlarımız, ajitasyon-propaganda faaliyetimizin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak geniş emekçi kitlelere ulaşabilmenin önemli araçları olmaları bakımından ve de partimizin kitlelere doğrudan seslenebilmesinin araçları olmaları bakımından bu tür araçlar çalışmamızda önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim bu yılki 1 Mayıs çerçevesinde devrimci ve ilerici güçlerin geçmiş yıllara oranlara atıl kalmış olması, ya da sermaye devleti tarafından bu çalışmalara daha fazla müdahale edilmiş olması bu noktadaki düşüncelerimizin haklılığını bir kez daha göstermiştir.

Şimdi önümüzde kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz bu faaliyeti daha ileri bir düzeye çıkartma görevi durmaktadır. Yaklaşan seçim süreci buna iyi bir vesile olacaktır.

Küçükçekmece'den komünistler


“O anda zincirlerimi kırdığımı düşünüyordum”

Merhaba yoldaşlar. Ben ilk defa afiş çalışmasına çıktım. Her şey çok güzeldi, hayatımın en güzel geçen saatleri oldu. İlk defa afişe çıkacağımız bölgeye gittiğimde ayaklarım yerden kesiliyordu. Çok mutluydum, daha önce hiç yapmadığım şeyler yapacaktım. Aslında o anki duygularımı kelimelerle ifade etmekte zorlanıyorum. Arkadaşlar biraz beklememi söylediler ama ben yerimde duramıyordum. Beklediğim o an geldi ve partinin afişlerini görünce çok şaşırdım ve heyecanım bir kat arttı. Yoldaş gözcülük yapacağımızı söyledi ve yapmaya başladık. Çalışma çok güzel geçti ve başarıyla bitirdik. Ben hala rüya görüyormuş gibi hissediyordum kendimi. Çünkü böyle bir şey yapacağıma inanamıyordum.

Daha önce böyle şeylere katılmak istediğimi söyledim ama müsait olmadığı için olmamıştı. Evle iş arasında sıkışıp kalmıştım. Kendimi dışta gibi hissediyordum. Ama o günden sonra her şey değişmeye başladı. Umarım hep böyle devam eder. Çünkü bu tür şeyler benim için onur ve gurur duyulacak şeyler. İkinci gün iş çıkışı yine afiş yapacağımız bölgeye gittim. Yoldaşlarla görüştük ve bu sefer iki ekip çıkacağımız söylendi. Ben daha çok heyecanlanmaya başladım. Çünkü bu sefer daha çok sorumluluk alıyordum. Hiç tereddüt etmedim ve başladık. Ben yine gözcü oldum. Tabii ufak hatalarım oldu ama her şeye rağmen çok güzel geçti ve bitirdik.

O anda yoldaş bana “heyecan nedir?” dedi. Ben o anda heyecanımı kelimelerle anlatamayacağımı söyledim. O bana heyecanın “endişe ve sevincin bir araya gelmesidir” dedi. O an hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü ayrılmam gerekiyordu. Ama şunu söylemek istiyordum, o yoldaşa da söylemek isterdim. Hiç mi hiç endişe duymadım, hiç korkmadım. Çünkü o anda onur duyulacak şeyler yapıyordum. Zincirlerimi kırdığımı düşünüyordum.

1 Mayıs gündemde olduğu için afişler onunla ilgiliydi. Umarım bu tür gurur duyulacak çalışmalar devam eder. Benim için iyi bir başlangıç oldu. Devamının gelmesini istiyorum. Çok mutluyum, bana bu mutluluğu yaşatanlara çok teşekkürler. Partiye inancımla herkese selamlar.

Büyükçekmece’den komünist bir işçi