Logo

TKİP’nin 15. Yıl etkinliğine sol örgütlerden mesajlar...


TKİP’nin 15. Yıl etkinliğine
sol örgütlerden mesajlar...

Dünya çapında emperyalist-kapitalizmi yıkmak
ve sosyalizmin inşası için…

TKİP’li yoldaşlarımıza!

Filipin Ulusal Kurtuluş Cephesi olmak üzere, Filipin Komünist Partisi ve Yeni Halk Cephesi örgütleri olarak, 15. Yıl vesilesiyle düzenlemiş olduğunuz etkinliğe en içten devrimci selamlarımızı iletiyoruz.

Biliyoruz ki, “Çözüm Devrimde, Kurtuluş Sosyalizmde!” şiarıyla düzenlemiş olduğunuz etkinlikte, mevcut ekonomik kriz ve krizin işçi ve emekçiler üzerindeki yıkıcı etkilerini dile getirip tartışacaksınız. Bu vesileyle işçi ve emekçileri, dünya çapında emperyalist-kapitalizmi yıkmak ve sosyalizmin inşası için görev ve sorumluluklar almaya çağıracaksınız.

Düzenlemiş olduğunuz etkinliğin bu yüce davaya hizmet edeceğine ve başarılı geçeceğine inancımız sonsuzdur.

Luis G. Jalandoni
NDFP Uluslararası Temsilcisi

***

Devrimci partinin inşası için
sabır ve ısrar gerekir!

Sevgili yoldaşlar,

TKİP’nin 15. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 9 Kasım 2013 günü Wuppertal kentinin tarihi toplantı salonunda düzenlediğiniz gece için MLPD, onun gençlik örgütü Rebell ve çocuk örgütü Rotfüchse olarak en içten devrimci selamımızı iletiyoruz.

Devrimci bir partinin inşası için, Türk devletinin kanlı baskılarına ve antikomünist kışkırtmalara karşı 15 yıldır yürüttüğünüz mücadele için candan tebrikler gönderiyoruz. Devrimci partinin inşası için sabır ve ısrar gerekir; bu çalışmalarda ise kendi tecrübelerimiz açısından her zaman “Kleinarbeit” dediğimiz yoğun ve özenli günlük çalışmanın en etkili yöntem olduğu ortaya çıkmıştır.

Aradan geçen yılda –ister bir MLPD delegasyonunun başkanımız Ste­fan Engel’in yönetiminde 2012 sonbaha­rın­da İstanbul, Ankara ve Amed (Diyarbakır) kentlerinde yaptığı ziyaretle olsun, ister uluslararası sanayi proletaryasının birleşmesi için ortaklaşa yaptığımız çalışmalarla olsun, ister kadın ve gençlik hareketinde olsun, isterse de Alman­ya’daki genel seçim vesilesiyle gerçek sosyalizm için ve modern antikomünizme karşı yürüttüğümüz atılım kampanyamızda yaşandığı gi­bi Alman­ya’­daki sınıf mücadelesindeki işbirliğimizle olsun– çeşitli alanlarda iki partimiz arasın­da­ki işbirliği ilerlemiştir.

Mayıs 2014’te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimi çerçevesinde daha sıkı bir işbirliği gerçekleşebilirse, bir dizi yoldaşınız Açık Listemize aday olarak katılabilirse memnunluk duyacağız.

Partinize başarılar, gecenizin de proleter enternasyonalizm ruhunda başarılı geçmesini dileriz.

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

Bütün ülkelerin işçileri, ezilenler, birleşin!

Marksist-Leninistlerin ve devrimcilerin enternasyonalizm temelindeki uluslararası işbirliği için ileri!

Uluslararası sosyalist devrimin hazırlanması için ileri!

MLPD
(Almanya Marksist-Leninist Partisi)

***

Yeni dönemde
daha çok mücadele gündeme gelecektir!

TKİP’li değerli yoldaşlar,

TKİP’nin 15. kuruluş yıldönümünden dolayı hepinizi kutluyoruz.

Sizlere gelecek dönemde devrimci çalışmalarınızda başarılar dilemek istiyoruz.

9 Kasım 2013’de düzenlemiş olduğunuz “Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde” sloganı altında yaptığınız merkezi gecenizde bulunamayacağımız için üzgünüz. Bizler Hollanda’da TKİP’li yoldaşlarınızla beraber yaptığımız pratik işbirliği çalışmalarından onur duyuyoruz. Sınıf mücadelesi içerisindeki güncel gelişmeler hakkında, örneğin DAF işyerindeki reformist sendika yönetimine karşı nasıl mücadele edilmesi konusundaki tartışmalar bizim için çok anlamlı ve önemlidir. Oradaki çaba ve başarı takdire değerdir.

II. Rutte hükümetinin krizin faturasının daha fazla işçi ve emekçilerin omuzuna yükleme çabalarından ötürü daha çok mücadeleler gündeme gelecektir.

Devrimci işçi sınıfı mücadelesi içerisinde destek ve dayanışma göstermemiz çok önemlidir.

Bu çerçevede dayanışmacı birlik ve beraberlik ruhuyla en derin dostluk ve devrimci selamlarımızı iletiyoruz.

Gelecekteki devrimci mücadelenizde ve çalışmalarınızda üstün başarılar dileriz.

Yaşasın enternasyonal dayanışma!

Sosyalist devrime doğru ileri!

GMY/ Rode Morgen
Grup Marksist-Leninist Kızıl Şafak

***

Dünya çapında grev, ayaklanma ve
sokak gösterileri gelecek günleri muştuluyor!

Değerli dostlar!

Öncellikle partiniz TKİP'in 15. kuruluş yıldönümünü, kutlama vesilesiyle düzenlediğiniz gecenizin başarılı geçmesini diliyor ve sizlere devrimci selamlarımızı iletiyoruz.

Dostlar, emekçiler, kardeşler!

Bugün içerisinde geçtiğimiz süreç, emperyalist-kapitalist sistemin içinde, bulunduğu krizle birlikte egemenler yeni saldırı politikalarıyla, işçi emekçi ve ezilen halklara dönük uygulanan, zulüm siyaseti her gün derinleşerek uygulanmaktadır. Mevcut sistem ekonomik krizden kurtulmanın bir yolu olarak çalışan işçiler işten atılıyor. Ve bunlara her gün yeni işsizler ordusu eklenmektedir. Ayrıca, kazanılmış olan sosyal haklar da çıkarılan yeni yasalarla tek tek gasp ediliyor. Diğer yandan, kesintilerle elde edilen fonlar, eğitime, sağlık sektörüne, ulaşıma, iç hizmete ve sosyal alanlara kullanılırken, günümüzde ise bu kesintilerle oluşan fonlar, emperyalist tekellere peşkeş çekilmektedir.

Yine, yaşanan ekonomik krizle birlikte Avrupa coğrafyasında, ırkçı ve faşist partiler bir bir güçlenerek parlamentolarda grup kurmuş bulunmaktadırlar. Bu durumun sebebi elbette ki kapitalist-emperyalist sistemin doğasından bağımsız ele alınamaz.

Yine ülkemizdeki gelişmelere baktığımızda, yaklaşık olarak 11 yıllık AKP iktidarı dönemindeki uygulamalar toplum üzerinde bir kara bulut gibi dolaşmaktadır. Ülkenin yeraltı kaynakları emperyalist egemenlere peş keş çekilmiş, özeleştirmeler hızlandırılmış, kamu arazileri talan edilerek, AKP yandaşı şirketlere verilmiş, kentsel dönüşüm adı altında hem ekonomik rant alanları yaratılmış, hem de doğa ve çevre tahrip edilmiştir. İşsizlik ve yoksulluk derinleşmiş, sendikalara üye oldukları için onlarca işçi işten atılmıştır.

Diğer yandan, toplumun yaşam biçimine müdahale edilerek, kimin kaç çocuk yapacağı, kimin ne içeceği ve kimin nasıl yaşayacağı kararını Tayyip Erdoğan vermektedir. Bu faşist ırkçı yaklaşımlarla uysallaşmış bir köle toplumu yaratılmak isteniyor. AKP'nin son icraatı ise, öğrenci yurtlarına yapılan müdahaleyle kadınlı erkekli öğrencilerin aynı yerde kalması yasaklanarak, çeşitli saldırılara maruz bırakılmıştır. Kürt ve Alevi açılımları noktasında da, ortaya konulan politikaların tamamen bir tasfiye ve asimle politikası olduğu ortaya çıkmıştır. Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek dil, tek din gibi faşist argümanlar AKP'nin temel sloganları olarak devam ediyor.

Değerli dostlar, emekçiler!

Egemenlerin yarattığı bu karanlık tablonun içinde, emekçi ve ezilen kesimler için önemli avantajlarında ortaya çıktığı bir sürece tanıklık etmekteyiz. Bu yakın süreç, Arap baharıyla başlayan halk ayaklanmaları, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, İzlanda, İngiltere, Belçika, Almanya ve ABD'de gelişen grev, ayaklanma ve sokak gösterileri gelecek günleri umutluyor. Bu gelişmelere Taksim meydan okumasını da eklediğimizde, umutlar daha da büyümektedir. Bu anlamda devrim ve sosyalizmin cazipliği, çekiciliği ve zorunluluğu bugün daha da öne çıkan bir ihtiyaç olmuştur.

Bu nedenle bugün, biz devrimci parti ve örgütler olarak, görev ve sorumluluklarımız daha da çoğalmış ve artmıştır. Bizler bu sorumluluk ve görevlerimizi yerine getirme bilinciyle düzenlediğiniz parti kuruluş etkinliğinizin başarılı geçmesini diler, mücadelenizde başarılar dileriz.

TKP/ML-YDK

***

Selam olsun devrimci değerlere sahip çıkan
ve yaşatmaya çalışan iradeye!

Gece Tertip Komitesi’ne

“Çözüm Devrimde, Kurtuluş Sosyalizmde” şiarıyla düzenlemiş olduğunuz etkinliği, en içten devrimci duygularımızla selamlıyor, başarılı geçmesini diliyoruz.

Yaşadığımız emperyalist kapitalist sistemde, kurtulmanın tek ve yegâne yolunun devrim olduğunu, kurtuluşun ise sosyalizm olduğunu kitlelere anlatmak, içinde geçmekte olduğumuz süreç bakımından anlamlı ve değerlidir. Devrim ve sosyalizmin önemini bu etkinlik aracılığıyla kitlelere taşıyacağınıza inancımız tamdır. Bu etkinlik, isçi sınıfı, emekçiler ve ezilen kitlelere anlamlı bir mesaj verecektir.

MLKP olarak, bu mesajınızı doğru algılıyor, önemsiyor ve değer veriyoruz. Selam olsun devrimci değerlere sahip çıkan ve yaşatmaya çalışan iradeye. Selam olsun isçilerin, emekçilerin ve ezilen halkların kurtuluşu için mücadele veren devrimcilere. Selam olsun halkların kardeşliği diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

MLKP-Avrupa Komitesi

***

Devrimci sınıf savaşımını yükseltmek
tarihsel bir görev ve sorumluluktur!

Sevgili dostlar!

TKİP’den siper yoldaşlarımızın "Çözüm Devrimde, Kurtuluş Sosyalizmde” şiarı ile düzenledikleri bu etkinliği tüm devrimci coşkumuzla selamlıyoruz. Sizlerin huzurunda, bağımsızlık, halk demokrasisi, sosyalizm ve komünizm yürüyüşünde tüm yitirdiklerimizin devrimci anıları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.

Dostlar,

Emperyalist-kapitalist dünya gericiliği kendi sömürü politikaları doğrultusunda dünyamızı adeta cehenneme çevirmiştir. Avrupa kıtasında yoğun sömürü ve geliştirilen ırkçı-faşist politikalarla, işçi sınıfı başta olmak üzere, emekçiler, göçmenler ve tüm ezilenler için yaşam tam bir cendereye dönüştürülürken, geri bırakılmış sömürge ve yarı sömürge ülkelerde ise işgaller, savaşlar, darbeler ve türlü türlü gerici entrikalarla ezilen halklar için yaşam karanlık bir zindana dönüştürülmüştür.

Kapitalizmin yapısal varlığının kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik buhranlar, "ekonomik kriz" adı altında, kitleler üzerinde oluşturulan yoğun manipülasyonlarla birlikte yaşamın tüm alanlarını sarıp sarmalayan bir sömürü ve saldırı furyasına dönüştürülmüştür. Avrupa’da ekonomik, sosyal ve siyasal saldırı politikalarının tırmandırıldığı bu süreç, iktisadi yapının zayıf olduğu ülkelerde, özellikle de Ortadoğu ve Afrika özgülünde ise fiili işgallere, savaşlara ve her türlü gerici saldırganlığa dönüştürülmüştür.

Fakat nafile. Dünya gericiliğinin despotik hiçbir saldırganlığı ezilen halkların özgürlük ve kurtuluş yürüyüşünü durduramayacaktır. Gezi direnişi başta olmak üzere dünyanın onlarca yerinde “yeni bir dünya mümkün” şiarı ile ayağa kalkan ezilen halkların mücadelesi burjuva gerici kaleleri sarsarken, dünyanın tüm ezilenlerine umut olmuştur. Dünyamızdaki gelişmeleri sınıflar mücadelesi gerçekliği ve devrimci sınıf perspektifi ile ele aldığımızda, temel sorunun devrim meselesi olduğu gerçekliği karşımıza çıkmaktadır. Burjuva liberal solculuğun, ideolojik ve politik gerici manipülasyonlarla birlikte halklarımıza umut olarak sunulduğu bu tarihsel gerçeklikte, devrimci sınıf savaşımını yükseltmek tarihsel bir görev ve sorumluluktur. Bu gerici ablukanın dağıtılmasında devrimci güçlerin birleşik mücadelesi önemli bir yerde durmaktadır. Tüm bu tarihsel zorunluluklar ve sınıf çelişkileri bizlere günün somut durumuna göre devrimci yenilenmeyi ve daha ileri bir perspektifle birleşik devrimci mücadelenin kaçınılmaz olduğunu dayatmaktadır.

Tekrardan düzenlediğiniz etkinliği ve tüm katılımcıları devrimci coşkumuzla selamlıyoruz.

Maoist Komünist Partisi Yurtdışı Bürosu


Üste