Logo
<  Ekim Devrimi ve kadının kurtuluşu

Temel gündemler üzerinden kesintisiz propaganda-ajitasyon çalışması


 

Temel gündemler üzerinden kesintisiz propaganda-ajitasyon çalışması

 

Bölgemizde kesintisiz bir şekilde yürüttüğümüz propaganda-ajitasyon faaliyetimiz çeşitli araçların kullanımı ile sürüyor. Güncel ve genel sloganlarımızı fabrikalar çevresine, işçi-emekçi semtlerine, servis güzergahlarına yoğun bir şekilde taşımaya çalışıyoruz. Çalışmamızın çeşitliliği ve yoğunluğu ile ayrıca dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Parti imzalı afiş, pul ve duvar yazılamaları bu çalışmanın temel araçları durumunda. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İMES çevresi, Ümraniye, Dudullu, Esenşehir, Sarıgazi, Birlik Mahallesi, Sultanbeyli ve Üsküdar’a gerçekleştirdiğimiz yazılamalarımız, sonbahar başından itibaren partimizin 7. yılı, 19 Aralık katliamı ve direnişi, emperyalist saldırganlık ve savaş, şovenizm ve Kürt halkının özgürlüğü vb. konular üzerinden sürdürüldü. Partimizin 7. kuruluş yıldönümü üzerinden kullandığımız şiarlar özellikle işçilere seslenen ve onları parti saflarına çağıran içerikteydi. 19 Aralık faşist zindan katliamın yıldönümünde ise “Katil devlet hesap verecek!”, “Devrimciler ölmez devrim davası yenilmez!”, “Yaşasın 19 Aralık Zindan Direnişimiz!” eksenli sloganlar kullandık. Emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı kullandığımız şiarlar arasında “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Direnen halklar kazanacak!”, “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun emperyalist barbarlık!” şiarlar önplandaydı. Şovenizmin yoğunluk kazandığı geçtiğimiz aylarda “Şovenist faşist zehire karşı işçilerin birliği, halkların kardeşliği!”, “Şovenizmin panzehiri halkların kardeşliği!” ve “Kürt halkına özgürlük!” türünden şiarlar kullandık. Ayrıca genel sloganlarımızı sıklıkla kullanarak: “Yaşasın sosyalizm!”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!”, “Yaşasın sosyalist işçi-emekçi cumhuriyeti!” yazılamalarını gerçekleştirdik.

Anadolu Yakası’ndan komünistler