Logo

16. yıl etkinliğine parti örgütlerinden mesajlar…


Toplumumuzun devrimci geleceği TKİP,

işçi sınıfı hareketinin devrimci geleceği Greif...

 

Gelecek bizimdir!

 

Sevgili dostlar, yoldaşlar!

 “Kavel’den Greif’e, işçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak!” şiarıyla düzenlediğiniz gecemizi devrimci inancımız ve coşkumuzla selamlıyoruz. Bu şiarın yükselttiği çağrı, yeni bir dünyanın davetidir.

Emperyalist savaş ve saldırganlık politikalarının emekçilere kan kusturduğu bir dönemde, Kobane’de Kürt halkının direniş ruhuyla, İstanbul’un dört bir yanında direnen işçilerin disipliniyle, dünyada ayağa kalkan emekçilerin inancıyla, Greif direnişinin yarattığı coşkuyla, yeni dünyanın davetine yanıt veriyoruz!

“Yeni bir devrimci yükseliş dönemi sınıf devrimciliği dönemi olacaktır. Devrimciliğin sınıf zemini üzerinden, sınıfın ideolojisiyle, politikasıyla, değerleri ile yapılabildiği bir dönem, sola ve sosyalizme proletarya sosyalizminin damgasını vurduğu bir dönem olacaktır” dedik. Ve Haziran günlerinin ardından, “Haziran başlangıç, işçi sınıfı gelecek!” dediğimiz günlerde, Greif direnişini selamladık.

“Parti iktidara aday örgütlü yapıdır. İktidar ise politik savaşım ile kazanılır.” İşçi sınıfının politik savaşımında Greif artık bir çığırdır. Siyasal sınıf hareketi için bir eşiğin ifadesidir.

TKİP IV. Kongresi’nin ardından komünistlerin sınıfı devrime kazanma seferberliğinin bir ürünüdür.

Bu çerçevede belli noktaları vurgulamak istiyoruz.

Greif, işçi sınıfının iktidara aday olabilecek tek sınıf olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sınıftan kaçan, devrimden dönen, iddiasını yitiren sola verilmiş son derece anlamlı bir yanıt olmuştur.

Greif, politik bir işçi eylemidir. Devrimci sınıf önderliği altında örgütlenen işçi sınıfının neleri başarabileceğini göstermiştir.

Türkiye işçi sınıfı hareketi tarihinde gerçek bir çığır, reformist anlayışlara ve sendikal bürokrasiye atılmış bir tokat olmuştur.

İşgal eylemi bir öfke patlaması değil, taban insiyatifinin açığa çıkarılması üzerinden adım adım örülen bilinçli bir sürecin ürünüdür. Sınıfın partisinin iradesi, ısrarı, kararlılığı sayesinde açığa çıkarılan bir süreçtir. Greif’taki örgütlenme sürecine ve direnişe yön veren sınıf bakış açısı, aynı anlama gelmek üzere devrimci sınıf çizgisi olmuştur. Dolayısıyla Greif’ın onuru, işçi sınıfı şahsında partimizindir.

Dostlar, yoldaşlar!

Yeni tarihsel çağın çağrısı bizleri işaret ediyor. Bu çağrıya yanıt verecek, yeni Greiflar’ı yaratma sorumluluğu ile “varolana saldırıp, değiştireceğiz!”  İşçi sınıfının komünist öncüleri olarak, parti bayrağımızı Yeni Greiflar’la dalgalandırmaya devam edeceğiz.

Devrim bayrağını ancak yeni dönemi göğüsleyebilecek, Marksizmi sınıf özüyle kavramış olan partimiz taşıyabilir. “TKİP toplumumuzun devrimci geleceğini kucaklamanın partisidir.” Greif ise “Türkiye işçi sınıfı hareketinin devrimci geleceğidir.” Aralarında kopmaz bir bağ vardır. İşte bu yüzden gelecek bizimdir!

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Şan olsun şanlı Ekim Devrimi’nin 97., Komünist hareketin 27., Yeni Ekimlerin partisinin 16. yılına!

İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!

 

İstanbul İl Komitesi

***

 

Yeni Haziranlar işçi sınıfı ile gelecek…

Merhaba dostlar, merhaba yoldaşlar!

“Kavel’den Greif’e… İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!” şiarıyla gerçekleştirdiğiniz etkinliğinizi Ankara’dan komünistler olarak tüm devrimci coşkumuzla selamlıyoruz.

Arap isyanlarından Wall Strett eylemlerine, Haziran’dan Kobane direnişine, dünya ve bulunduğumuz coğrafyadaki her gelişme, bunalımların ve çalkantıların içinde, devrimler dönemini muştuluyor.

Onyıllardır toplumun en geniş kesimlerinde biriken hoşnutsuzluk, işçi sınıfı içinde de mayalanmaya devam ediyor. Haziran Direnişi’nin ardından kitlesel ve militan 1 Mayıs eylemleri, kapitalizmin vahşi kar hırsının sonucu gerçekleşen iş cinayetlerine karşı gelişen tepkiler, kentimizde asimilasyon politikası anlamına gelen cami-cemevi projesine karşı gerçekleşen protestolar, Kızılay yasağına karşı her vesileyle yaşanan eylemler bunun göstergesidir. Ancak biliyoruz ki, yeni Haziran’lar, tarihin değiştirici dönüştürücü öznesi, tek devrimci sınıf olan işçi sınıfı ile gelecek.

Sınıfımızın tarihi, Paris Komünü’nden şanlı Ekim Devrimi’ne, ülkemizde 15-16 Haziran’lardan Kavel direnişine, işçi sınıfının tarihsel devrimci rolünü gösterdi. Bugün Greif direnişi de, yeni dönemin ilk işaret fişeği olarak, işçi sınıfının geleceğini temsil ediyor.

Dostlar, yoldaşlar!

Bugün ucuz işgücü olarak çalışan, sömürü çarkları içinde öğütülen işçi sınıfının, çifte baskı ezilmişlik cenderesine alınan kadınların, geleceksizliğe mahkum edilen gençliğin, haklı ve meşru talepleri yok sayılan Kürt halkının gerçek kurtuluşu, işçi sınıfı önderliğinde gerçekleşecek bir devrimle olanaklıdır. İçinden geçtiğimiz tarihsel süreç, koşulları olgunlaştırdığı gibi, yeni Greifler de süreci hızlandırıp yakınlaştıracaktır.

Sosyalizmin kazanacağına dair sonsuz inancımızla sizleri devrimci coşkumuzla selamlıyoruz!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Yaşasın TKİP!

Ankara İl Komitesi

***

Gelecek sosyalizmdir, gelecek ellerimizde!

Merhaba kızıl bir geleceğe inancı gözlerinde ışıtanlar,

Kızıl yüreklerinde rengarenk bir yeryüzünün sevdasını taşıyanlar merhaba...

Merhaba işçi sınıfının devrimci programını bayraklaştıranlar,

Kızıl geleceğimizin yolunda omuz omuza yürüdüklerimiz merhaba...

Günler sancılı yoldaşlar... Bu sancı yeni doğumların habercisidir. Bizlerin ellerinde şekillenecektir doğacak yeni toplum. Ondandır ki durmak yoktur bu koşuda, teslim olmak yoktur. Duranlar gerilemektedir, duranlar burjuvazinin rüzgarında savrulmaktadır. Oysa bu topraklarda devrimcilerin koşma zamanıdır.

Geleceğin çağrısı var bizlere yoldaşlar! Geleceğin kızıl ufkuna ilerleyen yolda güneşe uğurladıklarımızın sesleri kulaklarımızda. Bu ses Habip’in sesi, bu ses Ümit’in sesi, bu ses Hatice’nin sesi, bu ses Alaattin’in sesi... Yoldaşlarımız diyorlar ki; “Dalgalanıyor partimizin bayrağı her birinizin elinde, ve gün gelecek dalgalanacak fabrikalardan sokaklara dökülen her bir işçinin elinde. Gelecek sosyalizmdir, gelecek ellerimizde!”

Geleceği mayalayan partimiz TKİP diyor ki; “Savaşlar, bunalımlar ve devrimler çağındayız. Et ve tırnak gibi olmalıyız işçi sınıfıyla.” Bizler de Gebze’den komünistler olarak  diyoruz ki; “Kavel’de yakılan mücadele ateşi Greif’ta meşaleye dönüşmüştür. Bu meşalenin kıvılcımları Gebze ‘nin fabrikalarını tutuşturacaktır. Bunun inancıyla, partimizden aldığımız bilinç ve güçle yeni Greif’ları yaratmak için yükleniyoruz güne!”

Selam olsun yoldaşlar, “Kavel’den Greif’a işçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak!” gecenize!

Selam olsun işçi sınıfının devrimci partisi, partimiz TKİP’ye!

Gebze’den komünistler


Üste