Logo

TKİP'li tutsaklardan 17. yıldönümü etkinliğine mesaj


Şan olsun Ekim Devrimi’ne,
şan olsun “Yeni Ekimlerin partisi” TKİP’ye!

“Bunalımlar, savaşlar ve devrimler” çağındayız. Kapitalist-emperyalist sistem, tüm dünyada işçilere, emekçilere ve ezilen halklara başlattığı saldırı furyası ile debelendiği çok yönlü krizlerden çıkabilmeyi umuyor. Bu “barbarlık düzeninin” ömrünü uzatmak için gösterdiği her türlü çabanın emekçiler cephesinden anlamı ise; işsizlik, açlık, sefalet, ırkçılık, dinsel gericilik, yozlaşma, devlet terörü, haklar ve özgürlüklerin tırpanlanması, gerici ve haksız savaşlar, doğanın katledilmesi ve çevre tahribatı ile yaşanabilir bir dünyanın kalmayışı oluyor.

Fakat nasıl ki doğada her çelişki, çözümünü de kendi içinde barındırıyorsa, toplumlar tarihinin ilerleyişinde sadece bir ara durak olan bu akıl almaz, saçma sapan düzenin de aşılması ve tarihin çöplüğünü boylaması için maddi koşullar uzun bir süredir orta yerde duruyor ve kendisini daha fazla dayatıyor. Çelişkisini krizler, savaşlar üzerinden döne döne ama her defasında daha şiddetli bir biçimde ortaya koyan kapitalist-emperyalist sistem, çözümünü ise proleter devrimler şahsında insanlığa sunuyor.

98. yılını kutladığımız Şanlı Ekim Devrimi, tarihimizde hala da aşılamayan en ileri proleter devrim olarak bugünlerimize ışık tutmaya devam ediyor. “İnsanlığın evrensel kurtuluşu(nun) işçilerin kurtuluşu(ndan)” geçtiği bilimsel gerçekliğini bugüne kadar en ileri düzlemde somutlama çabası olan sosyalist Ekim Devrimi ile bir çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmıştır. Kapitalizmin çözmeye muktedir ol(a)madığı en basit sorunlar bile, Ekim Devrimi ve proletarya iktidarı şahsında bir çırpıda çözülmüştür. Proleter devrimler çağını açan bu benzersiz deneyimle “buz kırılmış, yol açılmıştır.”

Proletaryanın bu en ileri tarihsel eylemini kendilerine rehber edinen komünistlerin; “Yeni Ekimler için ileri” şiarıyla çıktıkları kutlu yolda bir kilometre taşı olan; “Yeni Ekimlerin partisi TKİP”nin de 17. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz aynı zamanda. Kapitalist-emperyalist sistemin biriktirdiği sorunların, dünyadaki proleter kitle hareketlerini ve halk isyanlarını daha fazla mayaladığı böylesi bir dönemde Türkiye proletaryası da, önder kurmayı TKİP öncülüğünde ve onun bilimsel devrimci programı altında proleter devrim yürüyüşünü her zamankinden daha güçlü ve emin adımlarla gerçekleştirmektedir.

Parlamentarizm, liberalizm ve her türden tasfiyeci savruluşlara karşı “devrimci teori, devrimci sınıf ve devrimci örgüt” çizgisinde bugüne kadar yolundan sapmadan ilerleyen komünistler, sınıfla devrimci temellerde birleşme hedeflerinde ise her geçen gün daha fazla mesafe kat etmişlerdir. Merkezinde işçi ve emekçilerin bulunduğu “işgaller, grevler ve direnişler” artık komünistlerle ve sınıfın devrimci partisinin adıyla daha fazla anılır olmuştur. Toplumun yegane devrimci sınıfı olan işçi sınıfı, siyasal arenadaki bağımsız ve devrimci konumunu devrimci partisiyle daha fazla bütünleşerek sergileyecektir. Toplumsal alanda yaşanan tüm sorunları çözmeye muktedir yegane güç olduğunu bu sayede ortaya koyacaktır.

Bu vesileyle, Türkiye devrim tarihinin tüm olumlu mirasının da güvencesi ve proletaryanın öncü kurmayı olan partimiz TKİP’nin 17. kuruluş yıldönümünü kutlar, sınıfsız, sömürüsüz ve sınırsız bir dünya özlemi ile çıktığımız bu yolda tutsak edilen komünistler olarak, herkese sevgi ve selamlarımızı iletir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!

Parti, sınıf, devrim!

Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!

Yaşasın partimiz TKİP!

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden
TKİP dava tutsakları adına Onur Kara


Üste