Logo

Gençlikten TKİP’nin 17. kuruluş yıldönümüne mesajlar…


Gençlik partiye, devrime!

Yolu yok özgür olmanın, örgütlü mücadeleyi seçmedikçe.

Yolu yok bu düzenden kurtuluşun, devrim yolunu tutmadıkça.

Yolu yok devrimin, öncü partiyi güçlendirmedikçe, sınıfla buluşturmadıkça.

Aradan geçen 98 yıla inat yolumuzu aydınlatıyor Bolşevizm’in sarsılmaz granit temeli üzerinden yükselen Ekim Devrimi. Tüm dünya proletaryasına ve ezilen halklara umut olmaya devam ediyor. Ve bu topraklarda, devrimin öncü müfrezesi, yeni Ekimler’in partisi, Partimiz 17 yaşında.

Bugün emperyalist-kapitalist sistem büyük bir bunalımın içinde debeleniyor. Savaş ve saldırganlığı tırmandırarak sefil düzenlerini devam ettirmeye çalışıyor. Bütün bir dünya katliamlarla, vahşetle gitgide büyük bir yıkıma doğru yol alıyor.

Böylesi bir tabloda işçi-emekçilerin payına, gençliğin payına geleceksizlikten, ölümden başka hiçbir şey düşmüyor. Açıktır ki devrimden başka bir çıkış yolu yoktur. Geleceğimiz ve özgürlüğümüz kapitalist düzenin alaşağı edilmesindedir. Devrimdedir…

Devrim günceldir. Mayalanmaktadır. İşçi sınıfı içinde, gençlik içinde mayalanmaktadır. Greif bunun örneğidir. Metal Fırtınası bunun örneğidir. Ayağa kalkan milyonlar, ayağa kalkan gençlik bunun örneğidir. Bu devrimci maya tutacaktır. Bu topraklar artık işçi sınıfı öncülüğünde gerçekleşecek devrimlere gebedir.

Partimizi gençlik alanında ete kemiğe büründürme, gençliği devrimci temellerde örgütleme, devrimci eylemine öncülük etme sorumluluğu bizlerin, genç komünistlerin omuzlarındadır.

Gençliği partiye, devrime, sosyalizme kazanma sorumluluğu omuzlarımızdadır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için önce partili mücadeleyi büyütmeli ve her alanda partiyi var etmeliyiz. Hiçbir zaman unutmuyor ki parti bizim dışımızda değildir. Brecht’in dediği gibi:

Parti biziz.

Sen, ben, hepimiz.

Parti senin içinde, kardeş,

parti kafandaki düşünce.

Sen nerde oturursan orası onun evi.

Nerde sana saldırırlarsa odur karşı koyan orda.”

Bu bilinç, iddia, cüret ve kararlılıkla şan olsun Ekim Devrimi’nin 98., Partimizin 17. yılına.

Genç Komünistler

***

Gençliğin militan mücadelesini
ve dinamizmini örgütlüyoruz…

Sevgili yoldaşlar,

“İsçilerin Birliği Halkların Kardeşliği” şiarıyla düzenlediğiniz etkinliğinizi Avrupa Devrimci Gençlik Birliği olarak en devrimci duygularımızla selamlıyoruz.

Bunalımlar ve savaşlar içinde olan kapitalist düzen gençliğe karanlık bir gelecekten başka hiçbir şey sunamıyor. Tunus ve Mısır’daki halk ayaklanmaları, Haziran Direnişi, Latin Amerika’daki öğrenci eylemleri gençliğin sermaye devletinin dayatmalarına boyun eğmediğini, mücadele alanlarına aktığını ve en ön saflarda militanca yer aldığını çarpıcı bir biçimde göstermektedir.

Bizler Devrimci Gençlik Birliği olarak gençliğin bu potansiyelini ve dinamizmini örgütlü bir biçimde harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Zaman devrime akıyor ve biz devrimci gençler isçi sınıfının öncülüğünde ve kızıl bayrağı altında ilerleyen devrimci yolda yerimizi alacağız.

Davamıza olan inancımızın coşkusuyla Türkiye Komünist İsçi Partisi’nin 17. yılını kutluyoruz.

Gençlik birliğe, devrime!

Avrupa DGB


Üste