Logo

8 Mart’ta mücadele alanlarına!..


Sömürüye, eşitsizliğe, gericiliğe, baskıya ve şiddete karşı

8 Mart’ta mücadele alanlarına!..

8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanması üzerinden 102 yıl geçti. Ancak emekçi kadınlar halen dünyanın dört bir yanında sınıfsal, cinsel, ulusal baskı ve ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu olgu, kapitalizmin sınıfsal, cinsel, ulusal, mezhepsel baskı ve sömürüyü her gün yeniden üreten kokuşmuş bir düzen olduğunu kanıtlamaktadır.

Eşitsizlikleri her gün yeniden üreten bu sistem ayakta kaldığı sürece, sömürü ve ayrımcılığa maruz kalan emekçi kadınların eşitlik ve özgürlük ideallerine ulaşmaları olası değildir. Sömürüye maruz kalan işçi sınıfı ve emekçiler gibi ikinci cins muamelesi gören emekçi kadınların da kurtuluşu, özel mülkiyet ve sömürüye dayalı kapitalist sistemin yıkılması, sosyalist işçi-emekçi iktidarının kurulmasıyla gerçekleşecektir.

 

Emekçi kadınlar!

Her tür sömürünün, baskının, eşitsizliğin ve ayrımcılığın kaynağı olan kapitalist düzen, emekçi kadına bu rezilliklerin katmerlisini reva görmektedir. Zira sınıfsal baskı ve sömürüye cinsel, ulusal, mezhepsel baskı ve sömürüler eklenmektedir. Bu kadar sorun yetmezmiş gibi, on yıldan beri ülkemize hakim olan dinci gerici AKP iktidarı, emekçi kadınlar üzerindeki şiddetin on kat artmasına neden olmuştur. Kadını toplumsal yaşamdan sürüp eve kapatmak için özel politikalar geliştirmek de bunun bir parçasıdır.

Kokuşmuş karanlıklar düzeninin bu onur kırıcı saldırganlığına karşı isyan etmek, her emekçi kadının vazgeçilmez görevidir. Kadını ortaçağ karanlığında boğmak isteyen bu cinsiyetçi zorbalığı geriletmenin tek yolu, emekçi kadınların erkek sınıf kardeşleriyle omuz omuza örgütlü mücadeleyi yükseltmelerinden geçmektedir.

Gerçek kurtuluşa ulaşmak, yani sömürü ve eşitsizliği ortadan kaldırmak için, bu musibetleri her gün yeniden üreten kapitalizme karşı meşru militan zeminde mücadele etmekten başka yol yoktur.

Unutulmamalıdır ki, yüzyılı aşkın bir süredir ezilen cins olarak kadınların yararlanabildiği tüm temel haklar sosyalizm bayrağı altında mücadele eden kadın-erkek işçi ve emekçilerin azmi, cesareti ve kararlılığı sayesinde kazanılmıştır.  

Azgın sömürüye, vahşi çalışma koşullarına ve kaba cinsiyetçi zihniyete karşı onyıllara yayılan mücadelenin kazanımı olan 8 Mart’ın 102. yılını, emekçi kadınlar, özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltme çağrısı saymalılar. Bu mücadele her türden sömürü ve ayrımcılığa karşı çıkmakla yetinmemeli, özel mülkiyet ve sömürüye dayalı, demek oluyor ki sömürü, eşitsizlik ve zorbalığın kaynağı olan kapitalist sistemi ortadan kaldırmayı da hedeflemelidir.

 

Emekçi kardeşler!

Emperyalistlerin ve sermayenin hizmetindeki AKP iktidarı işçi sınıfına ve emekçilere azgınca saldırmakla kalmıyor, gericiliği yaygınlaştırarak cinsiyet ayrımını ve kadına yönelik şiddeti de körüklüyor. Kürt hareketine, ilerici devrimci güçlere yönelik azgın devlet terörü ile kadın cinayetlerindeki dehşet verici artış bunun somut göstergeleridir

Sömürü, ayrımcılık, eşitsizlik ve şiddeti giderek derinleştiren sermaye iktidarına karşı alınması gereken tutumu, 8 Mart’ı bize miras bırakan komünist ve işçi kadınların şanlı mücadeleleri göstermektedir.

TKİP, sömürüyü, eşitsizliği, şiddeti, cins ayrımcılığını, ulusal ve mezhepsel baskıyı ortadan kaldırmak ve sorumlularından hesap sormak için tüm emekçi kadınları 8 Mart’ta mücadele alanlarına çağırmaktadır.

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Sınıfsal, cinsel, ulusal, mezhepsel sömürü, baskı ve ayrımcılığa son!

Kurtuluş devrimde, kurtuluş sosyalizmde!

Türkiye Komünist İşçi Partisi

Şubat 2012
fileadmin/PDF/8_Mart_2012-TKIP.pdf