Logo

TKİP'nin işçi ve emekçilere 1 Mayıs çağrısı...


Sömürüye, yağmaya, gerici zorbalığa, faşist baskıya,
savaş kışkırtıcılığına ve kirli savaşa karşı direnmek için...

1 Mayıs’ta alanlara!

İşçiler, emekçiler!

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın, insanın insan üzerinde kurduğu baskı, tahakküm ve zulme karşı mücadelede özel bir yeri var.

1886’dan beri bu görkemli mücadele gününde zıt iki dünya, sermayenin dünyası ile emeğin dünyası karşı karşıya geliyor. Sermaye dünyası ve onun iktidarı baskı, sömürü ve insanın insana kulluğunun devamı için çaba sarf ederken; emeğin dünyası ise eşitliğin, kardeşliğin ve özgürlüğün kazanması için mücadele ediyor.

Sömürücü ve yağmacı kapitalistlerin silahlı bekçiliğini yapan iktidar ve onun kolluk kuvvetleri kölelik düzenini ayakta tutabilmek için her dönem işçilere ve emeğin davasını savunanlara saldırmışlardır. 1886’dan bu yana 1 Mayıs meydanlarını defalarca kana bulamaktan çekinmemişlerdir. Bu katliamların en vahşilerinden biri 1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda kontr-gerilla tarafından gerçekleştirilmiştir.

İşçi sınıfı ile emeğin davasını savunanlar, baskı ve zulümlere rağmen emeği ücretli kölelikten kurtarmak için, toplumsal emeğin ürünü olan zenginliklerin çalışanların insanca yaşaması için harcanacağı bir toplum için mücadele ediyorlar. Bu mücadele her tür baskı, sömürü ve kölelik ortadan kaldırılana, yani sosyalizm kurulana kadar devam edecektir.

Emekçi kardeşler!

Emperyalist-kapitalist sistem 20. yüzyılda ekonomik krizlere, sosyal yıkımlara ve milyonların hayatına mal olan paylaşım savaşımlarına neden oldu. Bugün yine ekonomik kriz, yine sosyal yıkım, yine savaşlarla insanlığın başına bela oluyor. Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen ve diğer birçok ülke emperyalistler, işbirlikçileri ve onlar adına tetikçilik yapan cihatçı barbarlar tarafından yakılıp yıkılıyor. Bu vahim tablo, üçüncü bir dünya savaşının eşiğine gelindiği değerlendirmelerine yol açıyor.

Dinci-mezhepçi AKP yönetimindeki Türk sermaye devleti, bu saldırganlık ve savaşın tam göbeğinde yer alıyor. IŞİD’i destekleyerek komşu halkları hedefleyen kirli savaş suçuna ortak olan AKP iktidarı, içerde de Kürt halkına karşı topyekün yıkımı esas alan vahşi bir savaş yürütüyor. Komşu halklara ve Kürt halkına yönelik bu saldırganlığı dinci-faşist polis devletinin tahkim edilmesi tamamlıyor.

Yolsuzluk, rüşvet, soygun ve zorbalık bataklığına saplanmış olan dinci-gerici iktidar, kendisine biat etmeyen herkesi düşman ilan ediyor. Hak arayan emekçilere, ilerici-devrimci güçlere, legal Kürt hareketine, muhalif gazetecilere, ilerici aydın ve akademisyenlere, kısacası muhalif olan herkese azgınca saldırıyor.

Devlet kurumlarını, azımsanmayacak bir serveti, burjuva medyanın onda dokuzunu ele geçirmesine rağmen günden güne saldırganlaşan dinci-faşist iktidar, ağır suç dosyalarının altında ezilme korkusuyla hareket ediyor. Ülkeyi kan gölüne çevirmek pahasına da olsa, “sınırsız yetkilerle donanmış başkan”lık çabalarının gerisinde de bu korku yatıyor.

İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler!

Ekonomik kriz, sosyal yıkım, yıkıcı savaşlar ve daha pek çok belayı insanlığın başına musallat eden kapitalist emperyalizmdir. Sosyal yıkım, kirli savaş, intihar bombacıları, faşist baskı ve terör, iş cinayetleri, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve daha pek çok kötülüğün sorumlusu olan AKP iktidarını başımıza bela edenler ise emperyalistler ve onlarla işbirliği yapan kapitalistlerdir.

Sınır tanımayan bu pervasızlıklar, bir avuç asalağa sefahat sürme imkanı sağlayan bu kokuşmuş düzeni ayakta tutmak içindir. İşçi sınıfı ve emekçilerin, ücretli kölelikten kurtulup kendi emeklerinin ürünü olan zenginliğin meyvelerinden yaralanabilmek için, bu düzeni yıkmaktan başka çıkış yolları bulunmuyor.

Türkiye Komünist İşçi Partisi, bütün onurlu işçi, emekçi, kadın ve gençleri, kapitalist sistemin efendileri tarafından dayatılan bu musibetlere karşı direnmek için, baskı, sömürü ve kölelikten arınmış bir toplumsal düzen olan sosyalizm uğruna mücadeleyi yükseltmek için 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya çağırıyor.

Yaşasın 1 Mayıs! Bijî Yek Gulan!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Türkiye Komünist İşçi Partisi

Nisan 2016


Üste