Logo
< Yerel yayınlarda üslup ve devrimci sınıf çizgisi

3. Ümit Altıntaş Genç Komünistler Buluşması başarıyla gerçekleştirildi!


Gençliği örgütlemek geleceği örgütlemektir!

Darbe girişiminin ardından baskı ve devlet terörünün boyutlandığı, OHAL bahanesiyle keyfi uygulamaların önünün açıldığı bir süreçte, 3. Ümit Altıntaş Genç Komünistler Buluşması’nı gerçekleştirdik.

 

Gençliği örgütlemek geleceği örgütlemektir!

Geleceğimizi proletarya devriminde ve proletaryanın öncüsü komünist hareketin saflarında gören genç komünistler olarak buluşmamızı beş ana başlık üzerinden gerçekleştirdik.

Başlıklarımız;

1- Ekim Devrimi ve Bolşevik parti

2- Komünist hareket ve Yeni Ekimlerin parti tarihi

3- Gençlik içerisinde parti çalışması

4- Devrimci partili kimlik/yaşam

5- Yayınlar ve yeni dönem

Kolektif yaşamın damgasını vurduğu buluşmamız, “üzerine gelen kurşunu paylaşmak” olarak tanımladığımız yoldaşlık ilişkilerimizin yoğunlaştığı bir atmosferde geçti. Genç Komünistler, Ümit yoldaş şahsında gençliğin dinamik, atılgan ve özne olabilen yanını temsil ettiklerini bir kez daha kanıtladılar. İşçi sınıfının iktidar mücadelesinde partinin oynayacağı misyonun bilinciyle bir araya gelen genç komünistler partiye bir adım daha yaklaştılar.

V. Kongre’nin “Devrimci bir sınıf hareketi için ileri” şiarını “devrimci bir gençlik hareketi” yaratma iddiası ile bütünlerken, bunu yaratabilecek öznenin önemi orta yerde duruyor. Buluşmamızın misyonu genç komünistler açısından parti ile kurulan bağın güçlendirilmesi, gençlik içerisinde şekillenen mücadele dinamiklerinin partiye kazanılması, gençlik içerisinde özne olabilmenin önemi olarak tanımlandı.

Genç Komünistler olarak partinin çağrısına yanıt verdik. Devrimci bir gençlik hareketi yaratmak için üzerimize düşeni yerine getireceğiz.

 

Ekim Devrimi ve Bolşevik parti

Ekim Devrimi, proleter devrimler çağının açılışını simgeleyen son derece sarsıcı bir devrimdir. Çok yönlü kazanımları bugün hala günceldir. İnsanlık tarihinde büyük bir çığır açan ve işçi sınıfı ile tüm ezilen halklara yol göstermeye devam eden bu büyük devrim ile onun öncüsü Bolşevik parti üzerine anlamlı tartışmalar gerçekleştirdik.

 

Ekim'den partiye, partiden bugüne!..

Komünistlerin tarih sahnesine çıkışının boşluktan doğmadığını biliyoruz. Komünist hareket geçmiş tarihsel birikimin devrimci eleştirisi üzerine doğdu ve geleneksel hareketlerle araya keskin sınırlar çekti. Coğrafyamızda Marksizm’i bilimsel temelleriyle kavrayan, bu çerçevede işçi sınıfının benzersiz konumunu ortaya koyan, yani Marksizm’i sınıfsal özünden kavrayan tek harekettir.

Bu bağlamda komünist hareketin tarihini tartışmalara konu ettik. Pratik deneyimlerini süzerek günümüze sonuçlar çıkardık. Ekim Devrimi'nin temel ilkeleri üzerinden Yeni Ekimler’in partisini tartıştık.

 

Gençlik içerisinde parti çalışması

Buluşmamızda komünistlerin gençlik çalışması açısından kesintisiz bir deneyime sahip olduğunu vurguladık. Bu çerçevede partinin temel gündemleri ile gençlik çalışmasının hedeflerinin birleşmesi ve bunun örgütsel olarak güvenceye alınması üzerine kolektif bir yaklaşım ortaya çıkardık.

Partinin gençlik içerisinde güç olabilmesinin yolu gençlik çalışmamızın güçlendirilmesinden ve bu zemine dayanarak Genç Komünistleri çoğaltmaktan geçiyor. Partinin V. Kongre'de ortaya koyduğu “devrimci sınıf hareketi yaratma” çağrısına yanıtı gençlik cephesinde alacağımız mesafe ile vereceğiz.

 

Devrimci/partili kimlik/yaşam

Genç komünistler açısından devrimcileşme süreçlerinde en önemli halkalardan birini devrimci/partili kimlik oluşturuyor. Bu konuda canlı ve verimli bir tartışma gerçekleştirdik.

Oturumlarımız küçük-burjuvaziye özgü kibirli, liberal ve kendini merkeze koyan tartışmaların uzağında, kolektif ve yoldaşça bir zeminde gerçekleştirildi. Aramızda kapitalizme özgü “rekabet” yerine yoldaşça paylaşımlar ve ilişki vardı. Birbirinin eksiklerini tartışma adı altında “ezme” ya da tam tersi “koruma” değil, devrimci eleştiri ve özeleştiri ortamı hakimdi. Dünya görüşümüz ve parti programımız üzerinden ele aldığımız devrimci kimlik tartışmalarını, kamp boyunca pratikleştirdiğimizi ifade edebiliriz.

Şehit yoldaşlarımızda cisimleşen partili devrimci kimlik ve değerler sistemini kuşanarak yeni döneme yükleneceğiz. Kampımız bu açıdan önemli bir basamak oldu.

Son olarak yayınların toplam çalışmamızdaki önemi tarihsel deneyimlerle beslenerek tartışıldı. Bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek noktasında bir irade ortaya koyuldu.

 

Partinin çağrısının gereklerini yerine getireceğiz

Genç komünistler buluşmamız üzerinden yeni dönemde partinin çağrısına yanıt vereceklerini göstermiş oldular. Partiyi gençlik içerisinde güç yapabilmek sorumluluğu genç komünistlerin omuzlarında duruyor. Partimizin ve devrim davasının genç neferleri olarak bu sorumluluğun bilinci ve coşkusu ile yeni bir döneme giriyoruz. Bunu başaracağız. Ümitler ‘98 yılında tarihsel bir adım atarak “Partiyi kazandılar”. Bizler de devrim ve sosyalizm mücadelesini “Partiyle zafere taşıyacağız!”

Genç Komünistler