Logo

Los hechos que se han revelado justo al entrar en su tercer día han dejado claro que la guerra en curso es en realidad una guerra en curso entre el bloque imperialista occidental dirigido por Estados Unidos y la Rusia imperialista. El imperialismo occidental está en la guerra en todos los aspectos, excepto enviando un solo soldado directo y es aun un flanco abierto.

Dünya işçi sınıfı bu yıl da 1 Mayıs’ı çok yönlü ağır krizlerle ve bunların yarattığı yıkıcı sonuçlarla karşılıyor. Sermayenin bitmeyen saldırılarına, koronavirüsün yarattığı ağır yüklere şimdi de Ukrayna’da süren emperyalist savaşın faturaları...

» TKİP Yurtdışı Örgütü 1 Mayıs bildirisi (PDF)

» TKİP Auslandsorganisation 1. Mai Erklärung (PDF)

Partimiz işçileri, emekçileri, gençleri ve kadınları yaklaşan 1 Mayıs’ı tüm bu sorunların kaynağında yer alan kapitalist-emperyalist sisteme karşı mücadele gününe çevirmeye çağırmaktadır. İşçi sınıfının devrimci programı etrafında kenetlenmeye, “Sınıfa karşı sınıf, düzene karşı devrim, kapitalizme karşı sosyalizm!” bakışı ile 1 Mayıs alanlarında...

» TKİP: Yaşasın 1 Mayıs! (PDF)

Daha üçüncü gününe ancak girilmişken açığa çıkan gerçekler, sürmekte olan savaşın gerçekte ABD liderliğindeki emperyalist Batı bloku ile emperyalist Rusya arasında sürmekte olan bir savaş olduğunu kesinleştirmiştir. Batı emperyalizmi bir tek doğrudan asker göndermek dışında her bakımdan sürmekte olan savaşın içindedir ve açık bir tarafıdır. Ukrayna cephesi...

» Emperyalist dünya ve Ukrayna krizi (PDF)
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/1
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/2
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/3

1 Mayıs’ın mücadele geleneğini yaşatmak için, sermaye sınıfından ve onun gerici-faşist iktidarından hesap sormak için, krizin ve pandeminin faturasını ödemeyi reddetmek için, özgürlük, devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmek için 1 Mayıs yasaklarını boşa çıkaralım, bulunduğumuz tüm alanlarda mücadele bayrağını yükseltelim!

» TKİP'nin 1 Mayıs çağrısı (PDF)

Irkçı ve neo-faşist hareketlerin sürekli olarak güç kazanması, Almanya’daki en önemli siyasal gelişmelerden biridir. Birçok siyasal göstergenin yanı sıra, zaman zaman gerçekleşen fiziki saldırılar, cinayetler ve katliamlar bunu ayrıca kanıtlamaktadır. Polis, ordu teşkilatı ve istihbarat örgütleriyle iç içe olan, onlar tarafında korunup kollanan bu ırkçı faşist çetelerin...

Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) üyesi Alaattin Karadağ 19 Kasım 2009’da sermaye devletinin tetikçileri tarafından Esenyurt’ta katledildi. Alaattin yoldaş devrimci komünist bir işçiydi. Fabrikalarda ve emekçi semtlerinde işçi sınıfının sömürüden, kölelikten ve her türlü gericilikten kurtuluşu için mücadele ediyordu. Baskı, sömürü, kan ve gözyaşı üzerine...

» Alaattin Karadağ ölümsüzdür!-TKİP İstanbul İl Komitesi (PDF)

TKİP, Türkiye işçi sınıfını ve emekçilerini, Türk burjuva devletinin kardeş Kürt halkına, Ortadoğu’nun tıpkı Filistin halkı gibi mazlum bu kadim halkına karşı yürütülen haksız, gerici ve kirli imha savaşına karşı durmaya çağırmaktadır. Türk sermaye devletinin bu savaşta elde edeceği her sözde “ulusal” başarı, işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki sınıfsal köleliğin perçinlenmesi...

» TKİP: Suriye’den ve Rojava’dan kirli ellerinizi çekin! (PDF)

Düzen muhalefetinden farklı olarak seçimler, AKP için olağan bir parlamenter işlem değil, fakat bir siyasal meşruiyet sağlama aracıydı. AKP her türden keyfi ve kirli icraatını meşru ve mazur göstermek için bu aracı uzun yıllar boyunca başarıyla kullandı. Ama artık bunun sonuna gelmiş görünüyor. Bu olanağı kullanabilmek sürecini bir parça daha uzatabilmesi...

1 Mayıs’ta mücadele alanlarına!

Partimiz 2019 1 Mayıs’ının sermaye düzenine karşı görkemli bir direniş günü olarak örgütlenmesi için sizleri safları sıklaştırmaya, mücadeleyi büyütmeye ve sınıf barikatlarını güçlendirmeye çağırmaktadır. Çünkü, sermaye düzeninin...

» TKİP 1 Mayıs bildirisi (PDF)

İşçi sınıfının ve emekçilerin dünyanın dört bir yanında yeniden güç kazanmakta olan direnişi göstermektedir ki, ilerici insanlık yeniden sosyalizm yolunu tutacaktır. Kapitalist sistemin bunalımlar ve savaşları dönemini yeni bir devrimler dönemi tamamlayacaktır...

Yerel seçimlerin tüm önemi, düzen içi siyasi güç dengelerine etkisinden gelmekteydi. Bu açıdan sonuçlar ortaya ikili bir tablo çıkarmıştır. Bir yanda başta üç büyük kent olmak üzere önemli bazı kentleri kazanmış bir düzen muhalefeti, öte yanda ekonomik krizin yıkıcı etkilerine rağmen %51’lik oy oranını koruyabilen dinci-faşist bir iktidar bloku. Fakat bu korunan...

Düzene karşı DEVRİM!

Türkiye çok yönlü kriz koşullarında yeni bir erken seçim sürecine girmiş bulunuyor. Krizin gitgide ağırlaşması, seçimlerin erkene alınmasının asli nedeni ve dolaysız bir itirafıdır. Dinci-faşist iktidar böylece, bir yandan daha fazla yıpranmadan...

» Düzen partilerine oy yok! Düzene karşı DEVRİM! (Afiş)

» Yaşasın Devrim ve Sosyalizm! (Afiş)

İşçiler, emekçiler ve emeğin dünyası için mücadele edenler, sömürücü asalaklar dünyasına karşı 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya hazırlanıyor. İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ın sömürü, baskı ve sefaletin ortadan kaldırılması mücadelesinde özel bir yeri var. Nitekim 129 yıldan beri dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler...

» TKİP 2018 1 Mayıs bildirisi (PDF)

Yasal geçerliliği ve sonucu hep tartışmalı kalacak olan 16 Nisan referandumu, AKP-Tayyip Erdoğan iktidarı için tartışmasız bir siyasal ve moral yenilgi olmuştur. Anayasa değişikliği adımı dinci iktidar için büyük ve çok iddialı bir siyasal hamleydi. Amaç bugüne kadarki tüm siyasal kazanımlarına hukuksal bir meşruiyet kazandırmak ve bunu da kendi dinci-faşist...

Sermayenin diktatörüne de, diktatörlüğüne de HAYIR!

Karşı karşıya bulunduğumuz, basitçe bir kısmi anayasa değişikliği, bu çerçevede bir hukuksal düzenleme sorunu değildir. Karşı karşıya bulunduğumuz, AKP’nin dinci faşist bir tek adam diktatörlüğü kurmak doğrultusundaki yöneliminde...

İnsanlık tarihi içerisinde kılık değiştirseler de Dehaklar sömürü, kölelik ve zulmün kamçısını hiçbir zaman elden bırakmadılar. Niceleri tarihin çöplüğüne atıldı. Emperyalist-kapitalist düzenin Dehaklar’ı ise, tarihin en acımasız, en kıyıcı türünü oluşturuyorlar. Bunlarla hesaplaşmak, insan soyunun Dehaklar’ın zulmünden sonsuza kadar kurtulma mücadelesi...

» TKİP Newroz bildirisi (PDF)

Günümüzdeki başlıca sahası Ortadoğu olsa da emperyalist savaş ve saldırganlık tüm dünyada giderek yoğunlaşmaktadır. Bunun en ağır bedelini ise en çok kadınlar ve çocuklar ödüyorlar. Çatışma, katliam ve bombalamalardan sağ kalabilen kadınlar, tecavüz gibi kirli savaş politikalarının hedefi durumundadır. Daha şanslı olanları bekleyen...

» TKİP 8 Mart bildirisi (PDF)

Çağdışı gerici çeteler kana ve katliama doymuyor. Gelinen yerde iyiden iyiye kontrolden çıkmış İŞİD adlı ölüm makinesi, yakın günlerde Kobanê merkezinde dehşet verici bir katliam gerçekleştirmişti. Bu insanlık düşmanı çete bugün buna yeni bir halka ekledi. Bu cinayet çetesi bu kez de Kobanê’nin yeniden inşa çalışmalarına katılmak için İstanbul’dan Urfa’nın Suruç...

Kürt halkıyla dayanışmayı büyütelim,
devrimci mücadeleyi yükseltelim!

Türk sermaye devleti AKP iktidarının öncülüğünde yeni bir savaş tezkeresi çıkardı. Irak ve Suriye’de gerici terör çetesi eliyle süren savaşa her an müdahil olmanın yolunu açan bu tezkere...

10. Yılını kutlayan Türkiye Komünist İşçi Partisi’nden
işçi sınıfına, emekçilere, tüm ezilenlere ve sömürülenlere!..

TKİP 10 yıllık mücadele tarihi boyunca bu çizgi üzerinde yürüdü. Bugün de aynı çizgide ilerlemekte, devrimci çalışmasını ve mücadelesini bu çizgi üzerinden sürdürmektedir. Konumu ve kimliği, amaç ve hedefleri açık ve nettir. Partimizin programı...

» PDF için tıklayınız...

Geçmişi aştık, geleceği kazanacağız!

Türkiye devrimci hareketi 20 yıl önce bir yenilgi sonrası dönemde ve bir yol ayrımında idi. Bu yol ayrımı, görkemli bir devrimci yükseliş döneminin ardından gelen kolay bir yenilgiye karşı tutum üzerinden ortaya çıkıyordu. Bu yenilginin...