Logo
< DHKP-C, TKP(ML) ve TKİP Davalarından Tutsaklar: Öleceğiz ama hücrelere girmeyeceğiz!..

Suçüstü yakalanan katliamcı faşist rejimin yakasını bırakmayalım!


Türkiye Komünist İşçi Partisi’nden açıklama ve çağrı:

Suçüstü yakalanan katliamcı faşist rejimin yakasını bırakmayalım!

Faşizme karşı omuz omuza!

 

Ankara’nın göbeğinde devrimci tutsaklara karşı planlı bir vahşi katliam gerçekleştiren faşist rejim suçüstü yakalanmıştır. Kontr-gerilla güdümlü kokuşmuş sermaye medyasının tüm çabalarına rağmen gerçekler gizlenememektedir. Sogukkanlı bir planla tam bir vahşet gerçekleştirildiği açıga çıktıkça, toplumda buna karşı büyük bir infial ve öfke de gitgide büyümektedir. İlerici, devrimci ve demokratik kuruluşlar ve işçi sendikaları katliamdan hükümeti sorumlu tutmakta, onu derhal istifaya çagırmaktadırlar. Yanısıra katliamın sorumlularının tutuklanmalarını ve yargılanmalarını talep etmektedirler. Yüzlerce, binlerce insan katliamı izleyen günlerde sürekli protesto eylemlerinde bulunmaktadır. Tüm bunlar ve ülke çapında direniş halindeki devrimci siyasal tutukluların kararlılıgı faşist rejimi köşeye sıkıştırmakta, suçlulugun telaşı içerisinde bunaltmaktadır. Tepkiler uluslararası planda da büyümekte, Avrupa’nın çeşitli kentlerinde gösteriler yapılmakta, dünya kamuoyunda bir kez daha Türkiye’deki rejimin keyfi katliamcı niteligi tartışılmaktadır.

Tüm bu tepki birikiminin katletilen devrimcilerin cenaze törenleriyle yeni bir boyut kazanacagının farkında olan faşist rejim bunu engellemek için cenazeleri kaçırmak ve kendi gömmek yoluna başvurmaktadır. Partimizin Merkez Komitesi üyesi Ümit Altıntaş’ın cenazesinin kaçırılması bunun bir örnegidir. Bu yeni alçakça girişimin sorumlulugu da bir kez daha hükümete aittir.
İstanbul’daki tüm ilerici ve devrimci kuruluşlar Ümit Altıntaş’ın cenaze törenini 30 Eylül Perşembe günü kitlesel bir biçimde yapma kararı almışlardır. Son olarak Türk-İş’e ve DİSK’e baglı bazı işçi sendikalar bugün yaptıkları ortak bir açıklamayla faşist katliamı sert bir dille mahkum ederek, “tüm halk örgütlerini, cezaevlerinde katledilenlerin cenazesine sahip çıkmaya” çagırmışlardır.

Cenaze töreninin katliama karşı öfkeli bir anti-faşist kitle protestosuna dönüşmesinden korkan polis, Çarşamba gecesi saat 23:00 sularında Ümit yoldaşın cenazesini kaçırarak kendi gömmüştür. Bu tam da faşist kontra rejimine yaraşır bir alçaklık örnegidir.
Fakat bu tür çabalar faşist rejimi kurtaramayacaktır. Elikanlı rejim bir kez daha suçüstü yakalanmıştır ve bu suçun üstüne üstüne gidilecektir. Her katliamı üç günde unutturulacak bir sıradan olay haline getirmek artık eskisi kadar kolay degildir. Vahşi katliamda iki yigit önder militanını kaybeden partimiz bu suçunu hesabını sormakta faşist rejimin yakasını kolay bırakmayacaktır.

Gözü dönmüş kontra rejiminin katliamlarına dur demek ve katliamın sorumlularından hesap sormak günün en acil ve yakıcı görevidir. Bu görevin gerekleri konusunda gösterilecek zayıflıklar rejimi iyice pervasızlaştıracaktır.

Partimiz tüm ilerici ve devrimci güçleri, tüm işçi ve emekçi örgütlerini, tüm demokratik kuruluşları bunun bilinciyle hareket etmeye, faşizmin saldırganlıgına karşı güçleri birleştirmeye ve safları sıklaştırmaya çagırmaktadır.

Faşizme karşı omuz omuza!

 

Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP)
29 Eylül ‘99


Üste