Logo
< Öleceğiz ama hücrelere girmeyeceğiz!

DHKP-C, TKP(ML) ve TKİP Davalarından Tutsaklar: Öleceğiz ama hücrelere girmeyeceğiz!..


DHKP-C, TKP(ML) ve TKİP Davalarından Tutsaklar:

Öleceğiz ama hücrelere girmeyeceğiz!..

Yaşasın genel direnişimiz!..

   

Devletin biz devrimci tutsaklar nezdinde “F Tipi” hücre hapishaneler uygulamasıyla başlattığı saldırı süreci bugün yeni bir aşamaya giriyor.

Hücrelere karşı olan binlerce tutsak yakını, aydın, sanatçı, devrimci-demokrat-ilerici gözaltına alındı, işkencelerden geçirildi. Yaşlı analarımız hücrelere karşı oldukları için Ankara yollarında, İstanbul’da alanlarda öldüresiye dövüldüler. Oysa ki hücrelerin insan onurunu ayaklar altına alan yerler olduğu hemen herkes tarafından kabul edilmektedir.

 Herkes konuştu. Herkes bir şeyler söyledi. Hücre saldırısına karşı çıkanlar, yanında olanlar söylediler söyleyeceklerini. Artık konuşma sırası biz tutsaklara geldi.

Nasıl ki, 12 Eylül cuntasının hapishanelerdeki teslim alma politikaları püskürtüldüyse,

Nasıl ki, 1 Ağustos genelgeleri yırtılıp atıldıysa,

Nasıl ki, 1991’de Eskişehir tabutluğu kapattırıldıysa,

Nasıl ki, 1996’da Ölüm Oruçlarıyla Eskişehir Tabutluğu bir kez daha kapattırılıp, halka yönelik saldırıların önüne barikat olunduysa, bugün yine aynı görevle karşı karşıya kalan biz devrimci tutsaklar bu saldırıyı da püskürteceğiz. Bedeli ne olursa olsun ödemekten çekinmeyeceğiz. Ama hücrelere girmeyeceğiz. Artık ülkemiz hapishanelerinde direnişin gür sesi yankılanacak. Bizler değişik hapishanelerdeki DHKP-C, TKP(ML) ve TKİP davasından tutuklular olarak devletin F tipi hücre saldırısı son buluncaya ve taleplerimiz yerine getirilinceye kadar, 20 Ekim 2000 tarihinden itibaren Süresiz Açlık Grevi eylemine başlıyoruz.

TALEPLERİMİZ:

1- Bugüne kadar yapımı süren F Tipi Hücre hapishaneleri kapatılmalıdır.

2- 3713 sayılı Anti-Terör Yasası bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılmalıdır.

3- Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının ortak imzalarından oluşan “Üçlü Protokol” iptal edilmelidir.

4- Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmalı, verdiği cezalar bütün sonuçlarıyla kaldırılmalıdır.

5- Hapishaneler, belli periyotlarla tutuklular ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile insan hakları ihlalleri ile ilgili DKÖ’lerin atayacağı temsilciler ile Tüm Yargı-Sen’in atayacağı temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından denetlenmelidir. Bu denetim keyfiyete bırakılmamalı, yasal güvence altına alınmalıdır.

6- 21 Eylül 1995 tarihinde BUCA, 4 Ocak 1996 tarihinde ÜMRANİYE , 24 Eylül 1999 tarihinde DİYARBAKIR, 26 Eylül 1999 tarihinde ULUCANLAR, 5 Temmuz 2000 tarihinde BURDUR hapishanelerinde onlarca arkadaşımızın katledilmesinden ve yaralanmasından sorumlu olanlar kamuoyuna açık bir şekilde hızla yargılanıp cezalandırılmalıdır.

7- Çeşitli hastalıkları sabit olan, 1996 Ölüm orucu sonrası rahatsızlıkları süren, çeşitli operasyonlarda yaralanan ve tedavileri yapılmayan arkadaşlarımız derhal salıverilmelidir.

8- Değişik tarihlerde ve yerlerde gözaltındayken bizlere işkence yapanlar açığa çıkartılmalı, kamuoyuna açık bir şekilde hızla yargılanıp cezalandırılmalıdır.

9- Halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesi önündeki tüm anti-demokratik yasalar iptal edilmeli, Kürtler ve diğer azınlıklar üzerindeki baskılara son verilmelidir.

Öleceğiz ama hücrelere girmeyeceğiz!..

Yaşasın genel direnişimiz!..

BİZ KAZANACAĞIZ!..

 

Bayrampaşa, Ümraniye, Bursa, Çanakkale, Bartın,

Gebze, Malatya, Çankırı, Aydın, Buca, Ulucanlar,

Uşak, Ceyhan hapishanesindeki

DHKP-C, TKP(ML) ve TKİP Davalarından Tutuklular


Üste