Logo

Zindanlar

Emperyalist Savaş

Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) üyesi Alaattin Karadağ 19 Kasım 2009’da sermaye devletinin tetikçileri tarafından Esenyurt’ta katledildi. Alaattin yoldaş devrimci komünist bir işçiydi. Fabrikalarda ve emekçi semtlerinde işçi sınıfının sömürüden, kölelikten ve her türlü gericilikten kurtuluşu için mücadele ediyordu. Baskı, sömürü, kan ve gözyaşı üzerine kurulu bu düzeni yıkma ve sosyalizmi inşa etme mücadelesinin yılmaz neferlerinden biriydi. Sermaye iktidarı, AKP ve tetikçileri...

» Alaattin Karadağ ölümsüzdür!-TKİP İstanbul İl Komitesi (PDF)

TKİP, Türkiye işçi sınıfını ve emekçilerini, Türk burjuva devletinin kardeş Kürt halkına, Ortadoğu’nun tıpkı Filistin halkı gibi mazlum bu kadim halkına karşı yürütülen haksız, gerici ve kirli imha savaşına karşı durmaya çağırmaktadır. Türk sermaye devletinin bu savaşta elde edeceği her sözde “ulusal” başarı, işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki sınıfsal köleliğin perçinlenmesi anlamına gelecektir. Çıkış ve kurtuluş, ezilen ve sömürülen emekçiler ile ulusal kölelik koşulları altındaki...

» TKİP: Suriye’den ve Rojava’dan kirli ellerinizi çekin! (PDF)

Düzen muhalefetinden farklı olarak seçimler, AKP için olağan bir parlamenter işlem değil, fakat bir siyasal meşruiyet sağlama aracıydı. AKP her türden keyfi ve kirli icraatını meşru ve mazur göstermek için bu aracı uzun yıllar boyunca başarıyla kullandı. Ama artık bunun sonuna gelmiş görünüyor. Bu olanağı kullanabilmek sürecini bir parça daha uzatabilmesi, bir yandan kendi bünyesindeki çatlamaları dizginlemesine ve öte yandan muhalefet blokunda onarılamaz çatlaklar...

1 Mayıs’ta mücadele alanlarına!

Partimiz 2019 1 Mayıs’ının sermaye düzenine karşı görkemli bir direniş günü olarak örgütlenmesi için sizleri safları sıklaştırmaya, mücadeleyi büyütmeye ve sınıf barikatlarını güçlendirmeye çağırmaktadır. Çünkü, sermaye düzeninin ve dinci-faşist iktidarının kölelik dayatmaları, faşist baskı ve terörü başka türlü püskürtülemez. Çünkü, yaşamı...

» TKİP 1 Mayıs bildirisi (PDF)

İşçi sınıfının ve emekçilerin dünyanın dört bir yanında yeniden güç kazanmakta olan direnişi göstermektedir ki, ilerici insanlık yeniden sosyalizm yolunu tutacaktır. Kapitalist sistemin bunalımlar ve savaşları dönemini yeni bir devrimler dönemi tamamlayacaktır. Gezegenimizi, kapitalist barbarlık içinde çöküşten proletarya devrimi...

Yerel seçimlerin tüm önemi, düzen içi siyasi güç dengelerine etkisinden gelmekteydi. Bu açıdan sonuçlar ortaya ikili bir tablo çıkarmıştır. Bir yanda başta üç büyük kent olmak üzere önemli bazı kentleri kazanmış bir düzen muhalefeti, öte yanda ekonomik krizin yıkıcı etkilerine rağmen %51’lik oy oranını koruyabilen dinci-faşist bir iktidar bloku. Fakat bu korunan bir denge anlamına gelmemektedir. İktidar bloku, özellikle de onun AKP kanadı, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere önemli...

Düzene karşı DEVRİM!

Türkiye çok yönlü kriz koşullarında yeni bir erken seçim sürecine girmiş bulunuyor. Krizin gitgide ağırlaşması, seçimlerin erkene alınmasının asli nedeni ve dolaysız bir itirafıdır. Dinci-faşist iktidar böylece, bir yandan daha fazla yıpranmadan mümkünse seçmen desteği ile güç tazelemeyi, öte yandan ise krizin ekonomik-mali cephesinin gerektirdiği faturayı...

» Düzen partilerine oy yok! Düzene karşı DEVRİM! (Afiş)

» Yaşasın Devrim ve Sosyalizm! (Afiş)

İşçiler, emekçiler ve emeğin dünyası için mücadele edenler, sömürücü asalaklar dünyasına karşı 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya hazırlanıyor. İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ın sömürü, baskı ve sefaletin ortadan kaldırılması mücadelesinde özel bir yeri var. Nitekim 129 yıldan...

» TKİP 2018 1 Mayıs bildirisi (PDF)

Yasal geçerliliği ve sonucu hep tartışmalı kalacak olan 16 Nisan referandumu, AKP-Tayyip Erdoğan iktidarı için tartışmasız bir siyasal ve moral yenilgi olmuştur. Anayasa değişikliği adımı dinci iktidar için büyük ve çok iddialı bir siyasal hamleydi. Amaç bugüne kadarki tüm siyasal kazanımlarına hukuksal bir meşruiyet kazandırmak ve bunu da kendi dinci-faşist rejimini kalıcı biçimde oturtmaya yönelik yeni siyasal adımlara bir dayanak haline getirmekti.

Sermayenin diktatörüne de, diktatörlüğüne de HAYIR!

Karşı karşıya bulunduğumuz, basitçe bir kısmi anayasa değişikliği, bu çerçevede bir hukuksal düzenleme sorunu değildir. Karşı karşıya bulunduğumuz, AKP’nin dinci faşist bir tek adam diktatörlüğü kurmak doğrultusundaki yöneliminde temel önemde yeni bir halka ve dolayısıyla tümüyle siyasal bir sorundur. Bu, sonuçları işçi sınıfı...

Şimdiden yasa, kural, kaide tanımadan muhaliflere saldıran, emek mücadelesini devlet zoruyla engelleyen, kadın cinayetlerini ve çocuk istismarını teşvik eden, mezhepçi politikalar izleyen, Kürt halkının eşitlik özlemlerini kirli savaşla boğmak için hiçbir gaddarlıktan kaçınmayan T. Erdoğan AKP’si, hedeflerine ulaşabilirse...

» TKİP 1 Mayıs bildirisi (PDF)

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın, insanın insan üzerinde kurduğu baskı, tahakküm ve zulme karşı mücadelede özel bir yeri var. 1886’dan beri bu görkemli mücadele gününde zıt iki dünya, sermayenin dünyası ile emeğin dünyası karşı karşıya geliyor. Sermaye dünyası ve onun iktidarı baskı, sömürü ve insanın insana kulluğunun devamı için çaba sarf ederken; emeğin dünyası ise eşitliğin, kardeşliğin ve özgürlüğün kazanması için...

» TKİP 1 Mayıs bildirisi (PDF)

İnsanlık tarihi içerisinde kılık değiştirseler de Dehaklar sömürü, kölelik ve zulmün kamçısını hiçbir zaman elden bırakmadılar. Niceleri tarihin çöplüğüne atıldı. Emperyalist-kapitalist düzenin Dehaklar’ı ise, tarihin en acımasız, en kıyıcı türünü oluşturuyorlar. Bunlarla hesaplaşmak, insan soyunun Dehaklar’ın zulmünden sonsuza kadar kurtulma mücadelesidir aynı zamanda. Dehaklar’ın iktidarı yeryüzünden silininceye dek onurlu ve özgür yaşam özleminin simgesi olan...

» TKİP Newroz bildirisi (PDF)

Günümüzdeki başlıca sahası Ortadoğu olsa da emperyalist savaş ve saldırganlık tüm dünyada giderek yoğunlaşmaktadır. Bunun en ağır bedelini ise en çok kadınlar ve çocuklar ödüyorlar. Çatışma, katliam ve bombalamalardan sağ kalabilen kadınlar, tecavüz gibi kirli savaş politikalarının hedefi durumundadır. Daha şanslı olanları bekleyen akıbet ise göç yollarına düşmek, mülteciliğe mecbur kalmak, derin bir güvencesizlik ve gelecek belirsizliği içinde yaşamaktır.

» TKİP 8 Mart bildirisi (PDF)

Çağdışı gerici çeteler kana ve katliama doymuyor. Gelinen yerde iyiden iyiye kontrolden çıkmış İŞİD adlı ölüm makinesi, yakın günlerde Kobanê merkezinde dehşet verici bir katliam gerçekleştirmişti. Bu insanlık düşmanı çete bugün buna yeni bir halka ekledi. Bu cinayet çetesi bu kez de Kobanê’nin yeniden inşa çalışmalarına katılmak için İstanbul’dan Urfa’nın Suruç ilçesine giden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi 300 gencin basın açıklamasını kana buladı.

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ı, Türkiye’de yeni bir seçim aldatmacasının sahnelendiği, dünyada kapitalist bunalımın derinleşmeye devam ettiği bir dönemde karşılıyoruz. Emperyalist dünya burjuvazisi, yıllardır işçi sınıfı ve emekçi kitlelere ağır faturalar ödettiği halde bunalımı atlatamıyor. Çünkü dünya kapitalizminin bu son bunalımı çok boyutlu ve yapısaldır. Çoktan miadını doldurmuş olan emperyalist-kapitalist dünya düzeni her bakımdan...

8 Mart’ta mücadele alanlarına!..

Emekçi kadınları hedef alan vahşi şiddetin akılalmaz boyutlara ulaşması, 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününde alanlara çıkıp gerici iktidardan hesap sormayı, her onurlu emekçi için zorunluluk haline getirmiştir. Bu mücadele 8 Mart'la sınırlı kalmamalı...

TKİP, Kürt halkıyla dayanışmayı büyütmeye çağırıyor!

Kürt halkıyla dayanışmayı büyütelim,
devrimci mücadeleyi yükseltelim!

Türk sermaye devleti AKP iktidarının öncülüğünde yeni bir savaş tezkeresi çıkardı. Irak ve Suriye’de gerici terör çetesi eliyle süren savaşa her an müdahil olmanın yolunu açan bu tezkere, hükümet yetkililerinin açıklamalarında ve satır aralarında da itiraf edildiği gibi...

Başında AKP’nin bulunduğu sermaye devleti bir kez daha “Kürt sorununda çözüm” iddiasıyla sahnede. 2013 yılının ilk günlerinden bu yana gerçekte Kürt hareketini tasfiyeyi hedefleyen bir “açılım” gösterisi sergileniyor. Kürt halkıyla birlikte tüm işçi ve emekçilerden bu oyunu desteklemeleri isteniyor. Bu yılın Newroz kutlamalarına da bu desteğin yansıtılması bekleniyor.

10. Yılını kutlayan Türkiye Komünist İşçi Partisi’nden
işçi sınıfına, emekçilere, tüm ezilenlere ve sömürülenlere!..

TKİP 10 yıllık mücadele tarihi boyunca bu çizgi üzerinde yürüdü. Bugün de aynı çizgide ilerlemekte, devrimci çalışmasını ve mücadelesini bu çizgi üzerinden sürdürmektedir. Konumu ve kimliği, amaç ve hedefleri açık ve nettir. Partimizin programı bunları içeren ve dosta düşmana ilan eden bir bayrak olarak göndere çekilmiştir.

» PDF için tıklayınız...

Geçmişi aştık, geleceği kazanacağız!

Türkiye devrimci hareketi 20 yıl önce bir yenilgi sonrası dönemde ve bir yol ayrımında idi. Bu yol ayrımı, görkemli bir devrimci yükseliş döneminin ardından gelen kolay bir yenilgiye karşı tutum üzerinden ortaya çıkıyordu. Bu yenilginin nedenleri üzerinde...