Logo
1030 results:
1. İstanbul seçimleri ve devrimci sınıf tutumu  
1- 31 Mart yerel seçimlerini izleyen İstanbul gerilimi, seçimlerin iptal edilmesiyle yeni bir evreye girdi. Yeni evrenin eskisiyle kıyaslanamaz ölçülerde bir büyük gerilime sahne olacağını ise hemen...  
2. TKİP VI. Kongresi Belgeleri… Gençlik hareketi üzerine değerlendirme  
TKİP VI. Kongresi için Gençlik Komisyonu tarafından sunulan metnin genel gençlik hareketini ele alan ilk bölümüdür… Türkiye’de toplumsal muhalefetin önemli bir parçası ve dinamiği olan gençlik...  
3. TKİP VI. Kongresi tutanakları... Sınıf çalışmasının sorunları  
Ym: 12 Eylül askeri faşist darbesi sınıf hareketinde de büyük bir kırılmayı işaretler. Devrimci hareket gibi sınıf hareketi de 12 Eylül’de ağır bir yenilgi aldı, kazanımlarını büyük bir bölümüyle...  
4. Greif Direnişi ve Metal Fırtına deneyimleri üzerine  
“Sınıf hareketinin yakın yılları içinde grev hakkının fiili direniş içinde kullanıldığı iki önemli örnek var önümüzde. Fabrika birimi düzeyinde sarsıcı Greif işgali ve sektörel düzeyde metal...  
5. Sınıf çalışmasının bazı sorunları - Nilgün Eren  
Temel hedefleri hep gözeten bir taktik politik esneklik! Stratejik hedeflerde netlik, bu hedeflere ulaşmada gereken taktik esneklik gösterilemediği koşullarda, kendi başına bir üstünlük değildir....  
6. Sınıf ve kitle çalışmamız üzerine - K. Ferhat  
Düzen siyaseti ekseninde toplum ölçeğinde yaşanmakta olan saflaşma işçi ve emekçileri alternatifsiz bırakmakta, kutuplaştırma siyaseti işçi ve emekçi hareketinin farklı bir yönelime girmesinin ve...  
7. Devrimci örgüt ve kadro sorunu - D. Demir  
Devrimci örgüt ve kadro sorunları, tüm ciddi devrimci parti ve örgütlerde her dönem temel tartışma konularından biri olmuştur. Başta Bolşevik Parti olmak üzere tüm devrimci partiler, dolaysız olarak...  
8. Kolektif çalışma tarzını oturtabilmek! - I. Işın  
Sınıf devrimcisi komünistler olarak zamanımızı en verimli şekilde değerlendirme ve tüm olanaklarımızı en iyi şekilde kullanma sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Her bir an, her bir olanak bizim için...  
9. TKİP’nin işçilere, emekçilere, gençliğe ve kadınlara çağrısı…  
Sömürüye, savaşa, baskı ve zorbalığa karşı 1 Mayıs’ta mücadele alanlarına! İşçiler, emekçiler, gençler! Sömürü, savaş, baskı ve zorbalık üzerine kurulu olan emperyalist-kapitalist sistemin çok...  
10. TKİP Yurtdışı Örgütü 1 Mayıs'a çağırıyor...  
Kapitalist sömürüye, emperyalist saldırganlığa ve faşizme karşı 1 Mayıs’a! Devrim ve sosyalizm için mücadeleye! İşçiler, emekçiler, 1 Mayıs, işçi sınıfı için tarihi bir gündür. Bu tarihi...  
Search results 1 until 10 of 1030