Logo
1030 results:
21. TKİP VI. Kongresi kapanış konuşması…  
Parti, sınıf, devrim! Cihan yoldaşın kongre kapanış konuşması kayıtlarını, özel bölümlerinden arındırılmış ve ara başlıklarla düzenlenmiş biçimiyle yayınlıyoruz… Dört haftalık bir çalışmayla...  
22. TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sınıf çalışmamızın sorun alanları  
Sınıf çalışmamız özellikle son yıllarda önemli bir gelişim ve değişim süreci içindedir. 2007’de toplanan II. Parti Kongresi’nden bu yana süregiden müdahalelerin ürünü olarak parti çalışması artık...  
23. TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sınıf mücadelesi ve TİS süreçleri  
Sınıf mücadelesi açısından TİS süreçleri önemli bir dönemi ve mücadele alanını ifade eder. Bu dönemde işçilerin kendi ekonomik ve sosyal sorunlarına karşı duyarlılığı artar. Yakıcı taleplerini ifade...  
24. TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sendikalar ve sendika bürokrasisi  
İşçi sınıfının kapitalist sömürünün sonuçlarına karşı mücadelesi içerisinde tarihsel olarak kendiliğinden doğan sendikalar, partimiz için, devrimci bir sınıf hareketi geliştirme, sınıf kitlelerini...  
25. Sinan yoldaşın ardından... - Nilgün Eren  
Uzun soluklu bir devrimci yürüyüş! Sinan yoldaş, devrimin uzun koşusunun hem önderi hem de gerçek bir sıra neferiydi. Partimiz sadece, kendisini vareden süreçte kendine çok özgü bir yeri olan bir...  
26. TKİP VI. Kongresi Belgeleri... 8 Mart ve kadın hareketi  
Dünyada ve Türkiye’deki güncel kadın hareketi ile partinin kadın çalışması, TKİP VI. Kongresi’nin ana gündemlerinden biriydi. 8 Mart bağlamında demokratik kadın hareketi konulu tartışma ise bunun...  
27. TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Dünyada ve Türkiye’de kadın hareketi  
İçinden geçtiğimiz süreçte dünyada ve ülkemizde yükselen bir kadın hareketi gerçeği ile karşı karşıyayız. İşçi-emekçi kadın çalışmamızı değerlendirirken, dünyadaki tabloyu, ülkemizdeki kadın...  
28. Direnişler ve fiili meşru mücadelenin önemi  
Kapitalist krizin faturası işçi çıkarmalar, çalışma koşullarının ağırlaştırılması, ücretlerin geriletilmesi, yüksek vergiler ve zamlarla işçi ve emekçilere ödetilmek isteniyor. Bu saldırılara karşı...  
29. Komünist Enternasyonal’in 100. Yılı!..  
Devrimler döneminin Enternasyonali! İkinci Enternasyonal birinci emperyalist dünya savaşının resmen ilanının daha ilk günlerinde ideolojik ve örgütsel bakımdan çöktü. Üçüncü Enternasyonal savaşın...  
30. TKİP VI. Kongresi toplandı!..  
Sınıfa karşı sınıf! Teslim Demir (Sinan) yoldaşın anısına... 2018 yılı sonunda toplanan TKİP VI. Kongresi çalışmalarını başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Temel parti örgütlerinin seçilmiş...  
Search results 21 until 30 of 1030