Logo
< Darlığa hapsolmak ya da enginleri fethetme ruhu! - U. Devrez

Bütünselliği gözeten bir devrimci sınıf çalışması! - B. Coşkun


Sektörel çalışmalar, yerel birlik çalışmaları, kurumsal araçlar, kadın çalışması vb., çeşitli alanlar üzerinden faaliyet yürütüyoruz. Bunlardan bazıları dönemsel çalışmaların aracı olabiliyor. Bazıları henüz zemini olmamasına rağmen işletilmeye çalışılıyor. Genelliği içerisinde bir sorun alanı yok. Her biri ihtiyaç olarak kendini dayatıyor ve zeminini yaratmak için bile çalışma yürütmek gerekiyor.

Her bir alana dönük çalışma, bu alanlar üzerinden işçi ve emekçilere ulaşmayı sağlıyor. Dönemsel olarak yüklenilen alan iyi bir sonuç da yaratabiliyor. Ama bu süreçte aynı alanda daha toplam müdahalenin ya da farklı sektörlere dönük bakışın zayıfladığını görebiliyoruz. Başka bir çalışma, hatta bir süredir kendini bulmaya başlayan bir çalışma geri plana düşebiliyor.

Özgün çalışma alanları ve bunların parçalılığı içerisinde süreklileşemeyen çalışmalar üzerinde duralım. Bütünsel çalışma noktasındaki zayıflıklar ile yerellerin özgünlüğü ve ihtiyaçlarını belirlemekteki zorlanmanın sonuçlarına bakalım. Yürüttüğümüz devrimci sınıf çalışmasının özgün alanlar bulmasının, işlevli araçlar yaratmasının avantajlarını, ama diğer taraftan da parçalı olan çalışma pratiğinin yarattığı handikapları görmeye çalışalım.

Kimi zaman bir çalışma alanı için en işlevli araç seçilip uzun soluklu denendiğinde iyi sonuçlar alabiliyoruz. Ama çoğu zaman çalışmamız bu şekilde ilerlemiyor. Araçlar ve zeminler sürecin öne çıkardığı hatta bazen merkezi yönelimlerimizin-politikalarımızın etkisiyle başlatılan çalışmalar oluyor. Kısa süreli ihtiyaçlar veya belirlenen gündemlere göre çalışmayı götürdüğümüz araç değişiyor. Bu da seslenilen kitlenin hep başka bir şeyle muhatap olmasına neden oluyor. Bütünlükten yoksun, bir çalışma sürecinin biriktirdiklerini bir başka çalışmaya aktarmakta zorlanan veya bir başka çalışmaya yüzünü dönünce bir önceki dönemin biriktirdiklerini şekillendirmekte, ilgilenmekte, devrimci sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarına göre ilişkilenmekte zorlanma, boşlama vb. sonuçlar yaşanabiliyor.

Başta da işaret ettiğimiz gibi, sınıf çalışmasına farklı zeminlerden müdahale edebilmek bir ihtiyaç. Her çalışma alanının kendi özgünlüklerinde müdahale gündemi ve araçları yaratmak, sektörel çalışmalara ve fabrika çalışmalarına yoğunlaşmak, genel siyasal gündemi tutacak devrimci siyasal bir çalışma yürütmek, kadın çalışmasına hem genel başlıkları hem de sınıf çalışmasının önemli dinamiği olarak yüklenmek... Elbette her alan için öne çıkan, öncelikli olan olabilir. Farklı düzeylerde de olsa, her bir çalışmayı yürütmenin her alan için zemini de vardır. Ancak gerçek şu ki, her alanda hepsi ile ilgilenemiyoruz. Ya da hepsine dair bir şeyler yapmaya kalktığımızda, sınırlı sayıda insan birçok çalışma başlığının yükünü omuzlamış oluyor. Elbette sorun iş yükü değil. Çalışma kendini zeminini bulmamış ise ikameci ilerleyen bir çalışma olabiliyor, tüm çalışmalara yeterince yoğunlaşılamıyor. Bazı çalışmaların işlevli sonuçlar üretebilecekken yarım kalması, bazı çalışmaların dönemsel başlıktan kaynaklı tercih edilmesi ama süreklilik arz etmemesi de sorun alanları içerisinde.

Çalışmamızın parçalı bir tablo ortaya çıkarmaması, doğru yönelimlerle hedefe kilitlenen bir çalışma olabilmesi için;

- Devrimci siyasal müdahalemizin güçlü ve her yerelde kendini gösteren bir çalışma zeminine kavuşmasına, tek ses olarak bütünlüklü bir görüntü yaratmaya ihtiyacı var.

- Bununla birlikte dönemi ve yereli iyi kavrayarak, alanlar için en işlevli çalışmaya kilitlenebilmeli, yürütülecek tüm çalışmaları onu güçlendirecek tarzda ele almalı, çalışmaların birbirini güçlendireceği ortak bir zemin yaratabilmeliyiz.

- Deneyimleri özümsemek, partinin toplam birikimine hakim olmak yine yakıcı bir sorun olarak sınıf çalışmamızın sorun alanları içerisinde çözülmeyi bekliyor.

Güçlenen kadro ile ilerleyen devrimci sınıf çalışması

Tüm bu tartışmalar, ortaya çıkan sonuçlar bizi kritik bir sorun alanımıza götürüyor. Ve yine karşımıza kadro sorunu çıkıyor. Kadro sorunu merkezli baktığımızda, sınıf çalışmasındaki zorlanmalarımızın nedenlerin şöyle sıralayabiliriz:

- Partinin, Türkiye ve dünya sınıf mücadelesinin deneyimlerine hakim olmamak veya tarihsel bilgi dışında deneyim çıkartma bakışıyla yaklaşamamak

- Marksist-leninist çizgi ve ideolojik-teorik birikim açısından eksiklikler

- Bir gündem olduğunda yüklenilecek doğru noktayı seçememek veya doğru noktayı seçsek de iyi bir ajitasyon-propaganda süreci örememek

- Örgütçü yanımızın zayıf olması, yürütülen çalışmaların sonucunda örgütsel zeminler yaratamamak

Bunlardan biri, hepsi veya bunlardan ötesi sorun alanlarımız var elbette. Pek çok kez fark etmiş, bunları aşmak için yüklenme noktaları belirlemişizdir. Azımsanmayacak deneyime, Greif ve Metal Fırtınası gibi Türkiye sınıf hareketi tarihinde yerini almış süreçlerdeki özne olmamızın getirdiği birikime de dayanarak aynı sorun alanlarını ortaya koymakla yüz yüzeyiz. Yaşadıklarımızdan sonuç çıkartacak, sorun yaşadığımız noktaları aşacak yeterli çabayı ve ısrarı gösteremediğimizin altını çizelim. Sistematik bir çalışma içerisinde olabildiğimizde de yol, yöntem, kalıcı sonuç elde etme açısından yanlış tercihler yapabildiğimizi düşünmek gerekiyor.

Eksikliklerini aşan kadrolar ile devrimci sınıf çalışmamızın yaşadığı sorun alanları, yer yer ortaya çıkan kafa karışıklıkları geride kalacaktır. Tüm birikimler üzerinden güçlenen bir kadro partinin toplam çizgisini hakim kılmayı, özgün çalışmalar yaratabilmeyi, tüm çalışmalardan örgütsel sonuçlar üretebilmeyi, çalışmada işlevsiz veya parçalı sonuçlar ortaya çıktığında hızlı reflekslerle yeni adımlar atmayı başaracaktır.

Sınıf çalışmamızın sorun alanları var, döne döne tartışıyoruz. Bir çalışma yürütürken zorlanmalar yaşamamız, sorun alanları ile karşılaşmamız şaşılacak bir durum değil. Şaşmamız gereken bir durum varsa o da aynı hataları tekrarlamamızdır. Üzerine gitmemiz gereken sorunlardan biri de budur.