Logo
< 16 Nisan referandumu üzerine

TKİP'nin işçilere, emekçilere ve gençliğe 1 Mayıs çağrısı...


Sömürü, baskı ve kölelik düzenine,

dinci faşist tek adam diktatörlüğüne,

emperyalist saldırganlık ve savaşa karşı...

1Mayıs’ta alanlara!

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ı bu yıl kriz ve çatışmaların gölgesinde kutlayacağız. Kapitalizmin ülkeyi de bölgeyi de kaosa sürüklediği bu dönem, işçi sınıfıyla emekçilerin kaderini de yakından ilgilendiriyor. 1977 1 Mayıs katliamının 40. yıldönümü olması, mücadele alanlarına çıkışımızın önemini ayrıca arttırıyor.

İşçiler, emekçiler,

Emperyalist kapitalist düzenin efendileri dünyadaki zenginliklerin yağması, ülkelerin sömürgeleştirilmesi ve hegemonya için Ortadoğu’yu savaş girdabına attılar. Bu işin başını çeken ABD emperyalizmi, bölgedeki önde gelen suç ortakları ise Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve İsrail’dir. Efendileri Amerika ile bu zorba rejimler üçüncü dünya savaşını tetikleyebilecek adımlar atıyorlar. ABD’nin Suriye’ye saldırması bu suç ortakları tarafından sevinçle karşılandı. Saldırının devamını isteyen bu rejimler, sefil çıkarları için Türkiye dahil bölgeyi yakıp yıkacak bir savaşın fitilini ateşleyebilmek için adeta çırpınıyorlar.

Bu suç ortakları şebekesinin en arsızı faşist tek adam diktasını kurmaya çalışan T. Erdoğan’dır. Sermayenin ve emperyalistlerin “demir yumruğu” olmaya heves eden AKP’nin şefi, gözünü kırpmadan Türkiyeli gençleri ABD’nin emperyalist çıkarları için ölüme sürecek kadar kontrolden çıkmış durumda.

Komşu Suriye’ye saldırsınlar diye Washington’daki efendilerine yalvaran T. Erdoğan, referandumda seçim sahtekarlığı yaparak, uğradığı hezimeti zafere dönüştürmeye çalışıyor. Hedefi; dinci faşist tek adam diktasını kurup ilerici-devrimci güçleri ve emeğin dünyasını savunanları devlet şiddetiyle susturmak, ardından işçi sınıfıyla emekçileri umutsuzluğa sürükleyip kuralsız bir sömürü cehennemine razı etmektir.

Emekçi kardeşler,

Emperyalist burjuvazi dünyayı yağmalamak için yanı başımızdaki ülkeleri yakıp yıkıyor, halkları katlediyor, yerinden yurdundan ediyor, mülteciliğe, yoksulluğa, sefilliğe, onur kırıcı bir yaşama mahkum ediyor. Emperyalistlerle suç ortaklığı yapan Türk sermaye iktidarının başı T. Erdoğan ise, Türkiye’nin üstüne bir kabus gibi çökerek tek adam diktasını sağlamlaştırma derdinde. IŞİD zihniyetli tetikçileri, aktrolleri, medyadaki beslemeleri, meczupları ve envai çeşit yiyici/yağmacı destekçileriyle ülkeyi rehin almayı hayal ediyor.

Şimdiden yasa, kural, kaide tanımadan muhaliflere saldıran, emek mücadelesini devlet zoruyla engelleyen, kadın cinayetlerini ve çocuk istismarını teşvik eden, mezhepçi politikalar izleyen, Kürt halkının eşitlik özlemlerini kirli savaşla boğmak için hiçbir gaddarlıktan kaçınmayan T. Erdoğan AKP’si, hedeflerine ulaşabilirse eğer bunların çok daha beterini de yapacaktır. Zira kapitalist sınıfın bu en gerici, en yoz en zalim temsilcilerinin ülkeye de, işçi sınıfıyla emekçilere de sunabilecekleri başka bir şey yoktur.

İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler,

Sömürü soygun ve yağmanın; işsizlik, yoksulluk ve açlığın; krizlerin, savaş ve yıkımların kaynağı kapitalist emperyalizmdir. Tüm bunlar, saraylarda yaşayan kokuşmuş bir asalak azınlığın sefahati içindir. Bu sistem, dünya halklarını ağır yıkımlarla yüz yüze bırakan felaketleri her gün yeniden üretiyor. Başka türlü ayakta durması da mümkün değil. Dolayısıyla bu felaketleri ortadan kaldırmanın tek yolu var; o da kapitalist sistemi yıkmaktır.

1 Mayıs’larda sermayenin dünyasına karşı alanlara çıkan emeğin dünyasının temsilcileri bunun için mücadele ediyorlar. Amaçları kapitalizmi ortadan kaldırmak, her gün yeniden ürettiği felaketlerin kaynağını kurutmak, sömürü ve kölelikten arınmış, eşit, özgür ve kardeşçe yaşanacak sosyalist bir dünya kurmaktır.

Türkiye Komünist İşçi Partisi bütün onurlu işçi, emekçi, kadın ve gençleri sınıfın devrimci bayrağı altında birleşmeye; faşist tek adam diktasına karşı direnmeye; sömürü, baskı, eşitsizlik ve kölelikten arınmış bir toplumsal düzen olan sosyalizm uğruna mücadeleyi büyütmek için 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya çağırıyor.

Yaşasın 1 Mayıs! Bijî Yek Gulan!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Tek yol devrim kurtuluş sosyalizm!

Türkiye Komünist İşçi Partisi

20 Nisan 2017