Logo

Parti örgütlerinden 21. yıl etkinliğine mesajlar…


“Sınıfı devrime kazanma görevine yükleniyoruz”

Sevgili dostlar ve yoldaşlar,

Ekim Devrimi’nin 102’nci, partimizin kuruşunun 21’inci yılı vesilesiyle düzenlenen etkinliği ve tüm katılımcıları en içten duygularımızla selamlıyoruz.

Bu yıl aynı zamanda Alaattin yoldaşımızın faşist tetikçiler tarafından katledilişinin üzerinden 10. yıl geçmiş bulunuyor. Partimizin harcında önemli bir katkısı olan Alaattin yoldaş şahsında tüm parti ve devrim şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz.

***

Partimizin kuruluşu emperyalist-kapitalist dünya düzenine karşı Türkiye topraklarında yükseltilmiş bir bayrak, bir kavga çağrısıdır. Bu bayrak 21 yıldır şanla bu topraklarda dalgalanmaktadır. Partimiz proletaryanın devrimci iktidarının bu topraklardaki adı ve geleceğin dünyasını yaratma mücadelesinin Türkiye’deki temsilcisidir. Bunu marksist-leninist dünya görüşü, ilkeli duruşu ve kavga kararlılığı ile defalarca göstermiştir. Partimiz büyük sınavlardan geçmiş ve geleceğin, proletaryayı partiye kazanmakla güvenceye alınacağı konusunda en ufak bir tereddüt yaşamamış, bu uğurda her türlü bedeli ödemiştir. Sınıf ve kitle hareketinin dibe vurduğu, devrimcilik iddiasında olan herkesin sınıftan maddi olarak koptuğu ve işçi sınıfına sırtını döndüğü zamanlarda sınıf devrimciliğini inşa ettik ve bu zeminde yol yürüdük.

***

Dünyada yaşanan çok yönlü krizin etkileri ülkemizde ağır biçimde yaşanıyor. Buna gerici iktidarın kendine özgü kriz dinamikleri eklenince daha ağır bir tablo ortaya çıkıyor. Sermaye iktidarı AKP sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yaşanan krize karşı güçlü tepkilerin gelişmesinin önünü kesmek için en ağır saldırıları hayata geçiriyor. Toplumsal muhalefetin her kesimi bu saldırıların muhatabı durumunda. Böylece işçi ve emekçilerin tepkisini bastırma ve kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Sermayenin gerici-faşist iktidarının hayata geçirdiği her türlü baskı, katliam ve saldırılara rağmen tabanda birikmiş tepki yolunu arıyor ve buldukça kendini dışa vuruyor. Bugün için parçalı ve sınırlı olan bu tepkilerin öncü sarsıntılar olduğu açıktır ve bunlar büyük patlamaların ilk adımlarıdır.

Partimiz bu gerçekliğin farkındadır ve kitlelerin öfkesini devrimci kanallara akıtmak için hazırlanmaktadır. Bunun en önemli ayağını ise sınıfı devrimleştirmek, ileri çıkan unsurlarını parti saflarına kazanmak oluşturuyor. İstanbul gibi büyük bir metropolde bunu güçlü biçimde başarmanın ülkenin geleceğini belirlemek olacağının farkındayız. Böylesi bir tarihsel ve sınıfsal sorumluluğun yükü omuzlarımızdadır. Hiç kuşku duymuyoruz ki yakın gelecekte partimizin bayrağı İstanbul’da ve tüm ülkede daha yükseklere çekilecektir.

Dostlar, yoldaşlar,

Gerçek anlamda öncü işçi kuşağının olmadığı bir dönemde partimiz toplumun sınıfsal kimliği en fazla yıpratılmış kesimine sınıf bilinci ve kimliği kazandırma konusunda kendi imkânları ölçüsünde önemli bir mesafe almıştır. Partimizin böyle bir görevle neredeyse tek başına karşı karşıya kalması fazlasıyla zorlayıcı olmuştur. Fakat bu alanda aldığı mesafeler geleceği kazanmak adına önemli adımlardır. Bundan sonraki aşama sınıf ve mücadele bilinci kazanmış işçi bölüklerini öncüleştirmek ve parti saflarına örgütlü devrimciler olarak kazanmaktır. Bu görevi başarmak partimize, sınıfımıza, dünya halklarına karşı boynumuzun borcudur.

Partimizin 21. yılında gerçekleştirilen etkinlik vesilesiyle bu görev ve sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getireceğimizi bir kere daha ilan ediyoruz. Bilinçli işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları tarihsel görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için devrimin partisi saflarında birleşmeye çağırıyoruz.

Tüm dost ve yoldaşlarımızı bir kez daha selamlıyor, emeği geçen herkese saygılarımızı sunuyoruz.

Yeni Ekimler yolunda selam olsun TKİP’nin 21.yılına!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

TKİP İstanbul İl Komitesi

***

“Saldırılar karşısında yılmadık, yılmayacağız”

Merhaba dostlar, merhaba yoldaşlar,

Ekim Devrimi’nin 102., partimiz TKİP’nin kuruluşunun 21. yılında “Sınıfa karşı sınıf, düzene karşı devrim!” şiarıyla düzenlediğiniz etkinliği en içten devrimci duygularla ve yoldaşça selamlıyoruz.

Dünyada emperyalist saldırganlığın ve kapitalist sömürünün her geçen gün yoğunlaştığı önemli bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’de bu çürümüş sömürü düzenini ayakta tutabilmek için kapitalistler AKP iktidarından medet umuyorlar. Sermayenin demir yumruğu olan dinci-gerici AKP, Türkiye’de politikalarını hayata geçirmek için, başta işçi ve emekçiler olmak üzere toplumun birçok kesimine fütursuzca saldırıyor. Bunun için her gün yeni saldırı politikaları, katliamlar, operasyonlar ile gözaltılar ve tutuklamalarla karşılaşıyoruz. İşçi ve emekçilerin en ufak hak arama mücadelesine bile tahammüllerinin olmadığı, devlet terörü ve baskılar ile sergilenmektedir. Toplumun en ileri kesimleri olan devrimci ve ilerici güçlere yönelik bir sürek avı başlatılmış ve göz açtırılmak istenmemektedir.

Trakya’dan komünistler olarak yakın zamanda bu saldırılarla karşı karşıya kaldık. Trakya’da devrimci sınıf mücadelesini geliştirme çabamız engellenmek istendi. Ancak bizler Türkiye’deki sosyalist devrimin tek temsilcisi olan partimizin direniş geleneğini sürdürüyor ve her türlü baskıya ve tutuklamalara rağmen mücadelemizi yükseltiyoruz. Devrimci sınıf mücadelesini Trakya’da güçlendirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz.

Bizler Denizlerden, Mahirlerden, Habip’ten, Ümit’ten, Hatice’den, Alaattin’den devraldığımız kızıl bayrağımıza leke sürdürtmeyeceğiz. Bunun için de her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bu sömürü ve baskı düzeninin, partisiyle kaynaşmış işçi sınıfının doğrudan eylemiyle tarihe gömüleceğine sonsuz inanç duyuyoruz. Sizlerin de bu inançla davranarak canla başla çalıştığınızı çok iyi biliyoruz.

“Sınıfa karşı sınıf, düzene karşı devrim!” şiarıyla düzenlediğiniz etkinliğin başarılı geçmesini dileklerimizle, sizleri bir kez daha selamlıyoruz. “Yeni Ekimler için ileri!” şiarıyla yola çıkan komünistler olarak o günler gelene kadar asla yılmayacağız ve “Yeni Ekimleri yaratacağız!” diyoruz.

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Trakya’dan komünistler

***

“Türkiye’nin devrimci geleceğinin bayrağını taşıyoruz”

Merhaba yoldaşlar,

Ekim Devrimi’nin 102., Türkiye Komünist İşçi Partisi’nin kuruluşunun 21. yılını kutlamak üzere düzenlediğiniz “Sınıfa karşı sınıf, düzene karşı devrim!” gecesini Genç Komünistler olarak tüm coşkumuzla selamlıyoruz.

Emperyalist-kapitalist sistem yaşadığı krizin faturasını emekçilere ödetmek için her koldan saldırmaktadır. Emperyalist savaş ve işgaller, doğanın-çevrenin yağmalanması, her türlü canlının katledilmesi, sosyal saldırılar; bunların yansıması olarak açlık, işsizlik, yoksulluk ve toplumsal çürüme… Türkiye'de giderek yaygınlaşan intiharlar, toplumsal çürümenin geldiği boyutu, uçurumun kenarındaki Türkiye toplumunu göstermektedir.

Buna rağmen dünyanın her yerinde biriken toplumsal öfke dışa yansıyor. Ortadoğu'dan Latin Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya dünyanın dört bir yanında halklar kendilerine dayatılan sefalet ve yoksulluk koşullarına, savaşların yarattığı yıkıma karşı meydanlara çıkıyorlar. Kadınlar bu mücadelenin en ön saflarında yer alıyor.  Gençlik gezegene sahip çıkma çağrısı yükseltiyor. Bu süreçte direnmek, yaşam hakkımızdan ekonomik-sosyal haklara her türlü kazanılmış haklarımıza sahip çıkmak, “sınıfa karşı sınıf” ekseni ile sosyalizm çağrısını yükseltmek insanlığın kurtuluşu için yolun açılışıdır.

21. yılında partimizin çağrısının bizlere gösterdiği yol devrimci bir gençlik hareketi yaratmak sorumluluğunu yerine getirmektir. Güçlü bir komünist gençlik örgütünü yaratmak bu sorumluluğun en önemli parçasıdır. TKİP geleceğin çağrısını taşıyor. Gelecek ise her yerde gençliğindir. Genç Komünistler olarak gençlik içinde, Türkiye’nin devrimci geleceğinin güvencesi partimizin bayrağını taşıyoruz.

Biliyoruz ki işçi sınıfının devrimci programı bir bayrak olarak işçi sınıfının elinde dalgalanacaktır. Bu bayrak Sinan yoldaş gibi devrimci hareketin 50 yıllık çınarının sabrı ve sağlam kökleri üzerinde yükselmiştir.

Alaattin, Habip ve Hatice yoldaşlar gibi sınıf bilinçli proleterlerin emekleri ile yücelmiştir. Ümit yoldaş gibi gençliğin dinamiğini taşımıştır. Bundan kaynaklı biliyoruz ki “gelecek mutlak bizimdir!”

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Genç Komünistler


Üste