Logo
1030 results:
41. Yeni Ekimler için! - Teslim DEMİR  
(Ekim Devrimi’nin 100. Yılı’nda yapılan parti etkinliğinde yapılmış konuşmanın son bölümüdür...) Bugünkü durum bir kader değildir. Kapitalizmin sömürü, baskı ve eşitsizlik düzeninde yaşamak zorunda...  
42. Devrimci politika ancak devrimci örgüt zemininde üretilebilir! - D. Demir  
Burjuvazinin kendi çıkarlarını toplumun geniş kesimlerinin çıkarı gibi gösterebilme başarısı, onun iktidarda kalmasını sağlayan temel olguların başında geliyor. Bu olgu bugünün dünya ve Türkiye...  
43. Bütünselliği gözeten bir devrimci sınıf çalışması! - B. Coşkun  
Sektörel çalışmalar, yerel birlik çalışmaları, kurumsal araçlar, kadın çalışması vb., çeşitli alanlar üzerinden faaliyet yürütüyoruz. Bunlardan bazıları dönemsel çalışmaların aracı olabiliyor....  
44. Darlığa hapsolmak ya da enginleri fethetme ruhu! - U. Devrez  
Devrimcilik herşeyden önce bir iddiaya sahip olmaktır. Mevcut düzenin içine sığmamak, onun sınırlarını aşmak, fakat bunu öncelikle kendimizden başlayarak yapmaktır. Düzeni aşma iddiası ise her...  
45. Kendimizle vermemiz gereken savaşı unutmayalım! - I. Işın  
Sınıf devrimcisi komünistler olarak bu düzene karşı mücadele ediyoruz. Bu düzeni yıkmak, yerine sosyalizmi kurmak gibi güçlü bir iddiaya sahibiz. Bu amacımız doğrultusunda pek çok bedeli ödemeyi...  
46. Teslim Demir (Sinan) yoldaşı yitirdik!  
EKİM’in ve partimizin kurucu kadrolarından, Türkiye devrimci hareketinin yarım asırlık çınarı Teslim Demir yoldaşı (1952, Dersim) bu sabah yitirmiş olmanın derin acısı içindeyiz. Yoldaşımıza Mayıs...  
47. Karl Marks’ın 200. Doğum Yılı… / 1 - H. Fırat  
“Adı yüzyıllar boyu yaşayacak, yapıtı da!” (Karl Marks’ın 200. Doğum Yılı vesilesiyle verilmiş konferansın elden geçirilerek kısaltılmış kayıtlardır. Hacminden dolayı metni ilki bu sayımızda olmak...  
48. Karl Marx öğretisinin tarihsel yazgısı - V. İ. Lenin  
Marx’ın öğretisindeki asıl şey, sosyalist toplumun kurucusu olarak proletaryanın tarihsel rolünün açığa çıkarılmasıdır. Dünyanın her yanındaki olayların gelişimi, Marx’ın onu açıklayışından bu yana...  
49. 24 Haziran seçimleri üzerine…  
Düzene karşı DEVRİM! 1- Türkiye çok yönlü kriz koşullarında yeni bir erken seçim sürecine girmiş bulunuyor. Krizin gitgide ağırlaşması, seçimlerin erkene alınmasının asli nedeni ve dolaysız bir...  
50. Seçimler, parlamento ve parlamentarizm - H. Fırat  
(Konusu tümüyle farklı bir konferansta gündemdeki seçimler nedeniyle gelen talep üzerine yapılan ara konuşmanın kısaltılmış kayıtlarıdır…) Daha ilk çıkış belgelerimizde, solun ‘70’li yıllarda...  
Search results 41 until 50 of 1030