Logo
< LSG işçilerinden 100. yıl etkinliğine mesaj...

100. yıl etkinliğine komünist tutsakların mesajı…


Ekim Devrimi kızıl meşalesi Yeni Ekimlerin Partisi’yle yolumuzu aydınlatıyor!

Dostlar, yoldaşlar!

Şanlı Ekim Devrimi’nin 100., komünist hareketin 30. yıldönümü vesilesiyle düzenlenmiş olduğunuz etkinliği devrimci coşkumuzla selamlıyor, başarılar diliyoruz. Etkinlikte emeği geçen tüm yoldaşlarımıza ve bu anlamlı günde dayanışma sergileyen tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Dostlar, yoldaşlar!

Özel mülkiyetin doğuşu, toplumların sınıflara bölünmesi, ezen-ezilen karşıtlığının ortaya çıkmasıyla birlikte, “insanlığın kurtuluşu sorunu” tarihte, çözümünü bekleyen en temel sorun haline gelmiştir. İnsanlığın tarihsel gelişim sürecinde sorunun çözümüne dair türlü arayışlar gündeme gelse de sonuçsuz kalmıştır. Mevcut modern toplumun bilimsel analizine dayalı olarak onun temel çelişkisini açığa çıkaran, toplumlar tarihinin devindirici güçlerine ve nesnel yasalarına işaret eden, sınıflı toplumların son halkası olan kapitalizmin neden ve nasıl aşılmak zorunda olduğunu açıklayan Marksizm ise, “insanlığın kurtuluşu sorunu”nu proletaryanın kurtuluşu sorununa bağlı olarak ele almış, binlerce yıl süren kördüğümün çözümünü ortaya koymuştur.

Marksizm tarafından ortaya konulan bu bilimsel gerçeklik, Leninizm şahsında şanlı Ekim Devrimi ile pratikte somutlanmış, buzu kırıp yolu açarak, insanlığa yeni bir çağın başlangıcını muştulamıştır. Üzerinden bir asır geçmesine ve tarihin zikzaklı ilerleyişine rağmen, Ekim Devrimi’nin kızıl meşalesi, içinde bulunduğumuz karanlık dönemde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Sınıfsal eşitsizliğin kaldırılmasından kadın cinsinin kurtuluşuna, halkların özgürleşmesi ve kardeşleşmesinden doğanın korunmasına, bilimden kültürel ve sanatsal atılımlara kadar insanlığın yeni bir temelde gelişimine ancak proletarya iktidarı koşullarında varılabileceğini, bugün insanlığın yaşamakta olduğu trajediler döne döne kanıtlamaktadır. Tarih, tekrar ve tekrar proletaryayı siyaset sahnesine çıkmaya, devrimci rolünü üstlenmeye çağırmaktadır.

Dostlar, yoldaşlar!

Proletaryanın bu tarihsel misyonunu kavrayan, Marksizm-Leninizm’in bilimsel temelini özümseyen ve Ekim Devrimi’nin şanlı mirasını sahiplenen Türkiyeli komünistler olarak, komünist hareketin 30. mücadele yılını kutlamanın haklı kıvancını yaşıyoruz. Bu şanlı yürüyüşümüzde sınıfımızla et-tırnak misali kaynaşabilme hedefiyle, kazandığımız deneyimlerle ve ödediğimiz bedellerle zafere giden yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

Komünist tutsaklar olarak, proletaryanın tarihsel davasına sahip çıkıyor, Habipler’den, Ümitler’den, Haticeler’den ve Alaattinler’den devraldığımız kızıl bayrağımızı dalgalandırmanın onurunu duyuyor, direniş geleneğimizi sürdürüyoruz. Başta Tek Tip Elbise olmak üzere devrimci iradeyi teslim almaya yönelik tüm tecrit politikalarına karşı siyasal kimliğimizden en ufak bir taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz.

Her ne kadar “fiziken” aranızda bulunmuyor olsak da, “yaşamı köleleştirilen milyonların haklı davasını” savunanlar olarak, mücadele ateşinin yandığı, devrim ve sosyalizm idealimizin yükseldiği, partimizin kızıl bayrağının göndere çekildiği her yerde ve anda sizlerle birlikte olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Zaferi kazanacağımıza ve özgür yarınlarda buluşacağımıza olan sonsuz inancımızla düzenlemiş olduğunuz etkinliği selamlıyor ve “gelecek her yerde proletaryaya aittir” diyoruz.

Şan olsun 100. yılında Ekim Devrimi’ne!

Şan olsun 19. yılında Yeni Ekimler’in Partisi’ne!

Yaşasın proletarya devrimi, yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

TKİP Dava Tutsakları