Logo
< TKİP 30. Yıl Konferansı gerçekleşti!

LSG işçilerinden 100. yıl etkinliğine mesaj...


İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Ekim Devrimi’nin 100. yılı coşkusuyla sizleri LSG işçileri adına selamlıyoruz!

Biz Frankfurt havaalanındaki LSG işçileri 2014 yılından beri sürekli saldırılarla karşı karşıyayız. Her gün bir bölüm özelleştiriliyor. İşçi arkadaşlarımız başka yerele sürülmeye çalışılıyor. Zorla birkaç kuruş verilerek kapı dışarı edilmek isteniyoruz.

Amaç daha düşük ücret, daha fazla mesai, iş saatlerinin yükseltilmesi vs.dir…

Yani büyük Ekim Devrimi’nin kazanımları tek tek elimizden alınıyor. Biz, Bir-Kar’lı arkadaşlarla birlikte, omuz omuza bu saldırılara karşı durmaya, tabandan işçilerin birliğini güçlendirmeye çalışıyoruz.

Sizleri bu mücadelede biz LSG işçilerine omuz vermeye, destek olmaya çağırıyoruz.

Yaşasın işçilerin birliği! Direne direne kazanacağız!

Hoşça kalın, yoldaşça kalın…

LSG’den işçiler…