Logo
< Hatice yoldaşı kavgamızda yaşatmak için!..

Parti faaliyetlerinden...


İstanbul genelinde yürüttüğümüz illegal parti faaliyetlerimizi Mart ayı gündemleriyle sürdürdük.

New York’lu dokuma işçisi kadınların başlattığı mücadele, bugün sınıfın öncü kadın işçilerinin ve sınıf devrimcilerin mücadeleleriyle devam ediyor. Partili komünistler olarak 8 Mart’ın öngünlerinde, bu gündemli faaliyetler gerçekleştirdik.

Bu sene 8 Mart üzerinden sol hareketten yansıyan tablo önceki senelerden çok farklı değildi. Yıllardır özünden koparılmış, karnaval havasında geçen 8 Mart eylemleri, devletin saldırıları nedeniyle planlanan biçimiyle gerçekleşemese de, kadın sorununa bakıştaki çarpıklık bir kez daha eylemlere yansıdı.

8 Mart vesilesiyle İstanbul’da alanlara çıkan komünistler, bir dönemdir yürüttükleri kampanya çerçevesinde kadın işçilerin sorunlarını öne çıkaran bir tarzda süreci örgütlediler. Bu sürece müdahalemizde, sermaye ve hizmetkarı AKP hükümetinin kadınlara yönelik gerici saldırı ve propagandasına karşı “Özgürlük, eşitlik için 8 Mart'ta ALANLARA!”  şiarının yer aldığı TKİP imzalı afişlerimizi İstanbul’un çalışma yürüttüğümüz bölgelerinde kullandık.

8 Mart parti faaliyetimizin hemen sonrasında Newroz gündemli faaliyetlerimize başladık. Newroz vesilesiyle hazırlanan afişimizde yeralan “Biji Newroz! Özgürlük, Eşitlik, Gönüllü Birlik!” şiarı, partimizin ulusal soruna yaklaşımının özlü bir ifadesiydi. Kürt halkına yönelik imha ve inkar saldırısının dizginlerinden boşaldığı bir süreçte böylesi bir faaliyetle kitlelere seslenmek ayrıca anlamlı oldu. Kürt sorununda devletin gerçek yüzünü gösterdiği bir dönemde partimizin sorunun gerçek çözümünün biricik yoluna işaret eden şiarlarını işçilere, emekçilere ve Kürt halkına taşıdık.

Son süreçte yaşanan gelişmeleri fırsata çeviren katiller ordusu İstanbul genelinde sokakları ve mahalleri karakola çevirdiler. Polis devleti uygulamalarının yaygınlaştığı bir süreçte, İstanbul’un bir ucundan diğerine sokak sokak, mahalle mahalle, semt semt, partimizin adı ve amblemini taşıyan afişlerimizle gündem ve gelişmelere dair sözümüzü söyledik. Faaliyetimizi hazmedemeyen düzen güçleri, yine kimi bölgelerde afişlerimizi temizlemeye çalıştılar. Kimi bölgelerde ise günlerce kalan afişlerimiz işçi ve emekçilere partimizin özgür sesini taşıdılar.

İstanbul’dan komünistler