Logo
< Parti faaliyetlerinden...

V. Parti Kongresi’ni selamlama: Partinin çağrısına yanıt!


Merhaba,

Devlet terörünün had safhaya ulaştığı, devletin kolluk güçlerinin devrimcileri-ilericileri evlerinde, sokaklarında infaz ettiği bir dönemde V. Kongre’mizi gerçekleştirdik. Bunun onurunu ve sevincini taşıdığımı belirtmeliyim. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Devlet tam bir azgınlıkla Kürt halkına, işçi ve emekçilere saldırmaya devam ediyor. Bir yandan da insanlığın kurtuluşu mücadelesi veren biz komünistlere nefes aldırmamak için yoğun adımlar atıyor.

V. Kongre’yi bu temel üzerinde değerlendirmek ve yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Bildirgeden anladığım kadarıyla, altı çizilmesi gereken konulardan biri, dolayısıyla çıkardığım sonuç şu. Bundan önceki kongrelerde partimiz iç sorunlar üzerine tartışmalar yürüttü. V. Kongre’mizde ise daha çok siyasal sorunlar, partinin ve işçi sınıfının en temel ihtiyacı olan devrimci sınıf hareketi yaratma sorumluluğu ele alındı. Tüm sorunları bu perspektif ile ele almak gerekiyor.

Kongremizin temel başlığı olan “Devrimci bir  sınıf  hareketi için ileri!” şiarı, diğer tüm başlıkların da bunun üzerinden şekillenmesi, biz liseli genç komünistlerin de önüne sorumluluklar koyuyor.

Kongre üzerine düşüncelerimi yazarken, liseli gençlik çalışması üzerine yayımlanan metne değinmek istiyorum. Liseli gençlik çalışmasına baktığımızda, kimi yerellerde sınıf çalışmasından pek de bir farkı yok gibi görünüyor. Birçok noktada aynı sorunlar ve aynı çözümler çıkıyor karşımıza. Lise çalışmasının en önemli avantajı, alana yoğunlaşmış bir çalışma tarzı yaratıldığında, olanak çıkarmak ve güç olmak çok zor değil. Metinde de belirtildiği gibi, lise çalışmasına, yoğunluklar nedeniyle ikinci plana atılacak bir alan olarak yaklaşıyoruz. Kendi üzerimden baktığımda, lise çalışmasının bir gücü olmama rağmen ikinci plana atma rahatlığını ben de gösterebiliyordum (en son metni okuyana kadar!). Bence bunun nedeni, lise güçlerin sınıf çalışmasına daha hevesli olmasıdır.

Liseli gençlik hareketi son üç yılın en durağan dönemini yaşarken, bizler “hareket yeniden ivme kazanacak” demiştik. Bursa’da ek puanlar üzerine yürüyüşe geçen, TEOG sınavı nedeniyle hayatını kaybeden kadın arkadaş için sokağa çıkan liseliler, yeni bir hareketliliğin habercisi. Gelişecek hareketliliğe politik önderlik misyonunu gerçekleştirmek için bugünden hazırlanmamız gerekiyor.

Liseli gençlik çalışmasını tek başına gençlik hareketine önderlik etmek için yürütülen bir çalışma olarak görmek dar bir bakış olur. Bugün liseli gençlik çalışmasını, devrimci bir sınıf hareketi yaratmak için işçi sınıfının genç öncüleriyle önceden buluşmak ve onları politikleştirmek, düzen ile devrim arasında yerini almasını sağlamak bakışıyla ele almak gerekiyor. Sınıftan kadro çıkarma zorluğundan kaynaklı liseli gençlik çalışmasını partinin kadro rezervi olarak düşünmeli, buna uygun olarak alandaki çalışmaya yüklenmeliyiz.

Dolayısıyla bizlerin partimizi güçlendirmek gibi bir sorumluluğu var. Kendi cephemden eksikliklerimi aşarak partimin çağrısına yanıt vereceğim.

Artık saflar daha keskin çizgilerle ayrılıyor. Bir yandan reformist dalga estirerek işçi ve emekçilere boş vaatlerle düzene bağlayan sözde “sol” hareketler, diğer yanda ise insanlığı kıyıma götüren sömürü düzeniyle uzlaşmayı kesinlikle reddeden, onu yıkıp yerine yenisi yaratma iddiası ile hareket eden ve koskoca örgütler kendini tasfiye ederken V. Kongre'yi toplayan partimiz, Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Herkes safını buradan belirlemek zorunda. 

Şan olsun V. Kongre’ye!

Yaşasın partimiz TKİP!

K. Çağrı