Logo
944 results:
21. Referandum ve devrimci sınıf çizgisi…  
Sermayenin diktatörüne de, diktatörlüğüne de HAYIR! 1- Türkiye’nin gündeminde halen görünüm yönünden kısmi bir anayasa değişikliği olarak sunulan bir referandum sorunu var. Partimiz ülkeyi bu...  
22. Sermaye düzeninin zor dönemeci ve devrimci sınıf çizgisi  
I İşçi sınıfı ve emekçiler için içinde adeta nefes alamadıkları bunaltıcı bir baskı, sömürü ve kölelik düzeni yıllardır yürürlükte. Özellikle AKP döneminde bu iyiden iyiye tahkim de edilmiş...  
23. Büyük bir devrimcinin ardından… / I  
Fidel Castro ve Küba Devrimi Uzun ömrüne olağanüstü bir yaşam sığdıran Fidel Castro olağan bir ölümle aramızdan ayrıldı. Yaşamı kadar ölümü de büyük yankılar yarattı. Dünya ölçüsünde günlerce...  
24. Savaş karşıtı mücadele ve işçi sınıfı  
Komünistler 21. yüzyılı yeni bir “bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi“ olarak tanımladılar. Tüm güncel siyasal gelişmeler bu tespiti doğrulamaktadır. Kapitalizmin krizi gitgide derinleşmekte,...  
25. Emperyalizme karşı savaşmayan kazanamaz!  
Emperyalistler arası çıkar çatışmaları her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu çatışmanın faturasını öncelikle bağımlı ülkelerin halkları ödüyorlar. Ortadoğu ve Afrika’da hegemonya mücadelelerinin...  
26. Sendikal mücadele ve bağımsız sınıf sendikası  
Sınıf çalışmasında aldığımız mesafe sendikal çalışma ve örgütlenmeyi pratik bir sorun olarak karşımıza çıkardığı ölçüde, sınıfa bu alandan müdahaleyi doğru bir bakışaçısıyla ele almak ayrı bir önem...  
27. Parti-kitle örgütleri ilişkisi  
Parti geniş işçi kitleleriyle, başta sendikalar olmak üzere çok değişik kitlesel örgütlenmeler aracılığıyla bağ kurar, etkiler, yönlendirir ve harekete geçirir. Marksist literatürde parti ile...  
28. Meslek liseleri... İşçi sınıfı ile gençlik arasında köprü! - D. Demir  
Kapitalizmin sürdürülemezliği gerçeği, toplumsal yaşamı her geçen gün daha da büyüyen sorun alanları ile karşı karşıya bırakıyor. Her yönüyle tükenen sistem gerçekliği karşısına yeniyi temsil eden...  
29. Parti faaliyetlerinden...  
Dinci faşist sermaye hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek ilan ettiği OHAL düzene muhalif bütün kesimlerin üzerine karabasan gibi çökmüş durumda. Çıkartılan KHK’larla neredeyse...  
30. Komünizm ve insan - Fidel Castro  
Henüz hiçbir insan toplumu komünizme ulaşmadı. İnsanı daha üst bir toplum biçimine ulaştıran yollar çok zor. Komünist toplum insanın, durmadan ilerleyen sosyal bilincin en yüksek düzeyine ulaştığı...  
Search results 21 until 30 of 944