Logo
944 results:
61. Aşılması gereken önemli bir engel: Reformizm  
Başta emek ile sermaye arasındaki çelişki olmak üzere, kapitalist sistemin her geçen gün derinleşen ve yaygınlaşan çelişkileri, toplumsal yaşamın derinliklerindeki fay hatlarında ciddi gerilimler...  
62. Dinsel gericilik, laiklik tartışmaları ve işçi sınıfı...  
Dinsel gericiliğin panzehiri sosyal mücadeledir! Dinci gericiliğin Türkiye toplumundaki etki alanı gün geçtikçe artmaktadır. Emperyalizmin Sovyetler Birliği’ne yönelik “yeşil kuşak” projeleri ile...  
63. Kitle etkinlikleri üzerine  
Kitle etkinliklerine müdahaleyi ele alırken, dışımızda örgütlenen eylem ve etkinliklerin ötesinde, öncelikle kendi alanlarımızda/zeminlerimizde örgütlediğimiz etkinliklerin sorunları üzerinde durmak...  
64. Sektörel çalışma, tekstil işçilerinin birliği ve mücadelesi  
D. Güneş Sınıf çalışmamız içinde sektörel çalışma önemli bir yerde duruyor. Özellikle metal sektörüne dönük çalışmamız anlamlı bir deneyim ve birikim sağladı. Son Metal Fırtınası’na müdahaledeki...  
65. Öncü işçilerin eğitiminde parti yayınları  
İşçi sınıfı saflarında yoğun sömürü ve baskıya karşı mücadele eğiliminin güçlendiğini, çıkış yolu arayışları olduğunu ortaya koyan birçok veri mevcut. Bu eğilim metal işçilerinin pek çok fabrikada...  
66. Meslek liseleri ve devrimci sınıf çalışması  
D. Demir Devrimci sınıf çalışmamız açısından meslek liseleri her dönem özel ilgi gösterdiğimiz bir alan oldu. Hem gençlik çalışması hem de sınıf çalışması açısından tuttuğu özel yer çeşitli...  
67. Parti faaliyetlerinden...  
Taksim iradesini bölgelerimize taşıdık! Bahar döneminin doruk noktası olan 1 Mayıs bu sene İstanbul üzerinden farklı gelişmelerin yaşandığı bir süreç olarak geride kaldı. Sermaye devletinin...  
68. TKİP V. Kongresi sunumlarından - Alevi sorunu ve Alevi hareketi  
1995 Mart’ında toplanan EKİM 3. Genel Konferansı’nın “Din, Dinsel Akımlar, Laiklik ve Alevilik Sorunu” başlıklı temel metni Alevi sorunu ile ilgili olarak şu gözlemi içeriyordu: “... Gerek toplam...  
69. TKİP V. Kongresi tutanaklarından - Sınıf çalışmasının sorunları  
Ender: Yazılı sunumda sınıf çalışmamızın önemli sorunlarına işaret ediliyor. Yoldaş sözlü sunumunda da bazı noktaları daha somut açmış oldu. Tabii ki tartışılan tek tek alanlarda yaşanan zayıflıklar...  
70. Siyasal gelişmelere müdahale sorunu  
Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu sadece Türkiye’ye özgü bir durum da değil. Dünya ve bölge ölçüsünde yaşanan gelişmeler, bu zorlukların önümüzdeki dönem katlanarak artacağını göstermektedir....  
Search results 61 until 70 of 944