Logo
< Sınıf eksenli emekçi kadın çalışması

Kadının davasıyla işçinin davası ayrılmaz...


Kadının davasıyla işçinin davası ayrılmaz şekilde birbirine bağlıdır

 

Clara Zetkin

 

“... açıklamalarımızın en özsel noktalarını özetleyelim!

Üretim ilişkileri kadının konumunu ekonomik temellerinde altüst etmiş (devrimcileştirmiş), onun aile içindeki ev yöneticisi ve eğitici faaliyetinin haklı temelini, evet olanağını yok etmiştir

Üretim ilişkileri kadının aile içerisindeki eski faaliyetini yok ederken, aynı zamanda onun yeni faaliyetinin temelini toplum içerisine taşımıştır.

Kadının yeni rolü onu ekonomik bakımdan erkekten bağımsız kılmakta ve bununla birlikte de erkeğin kadın üzerindeki siyasal ve toplumsal söz hakkına ölümcül darbeyi indirmektedir.

Ama erkekten kurtulan kadın bugünkü toplumda kapitalist bağımlılığa düşmektedir; ev kölesinden ücret kölesine dönüşmektedir.

Kadının tam kurtuluş, son ve belirleyici tahlilde, işçi sorunuyla en yakın bağları olan ve oncak ona bağlı bir şekilde nihai çözüme ulaşacak olan ekonomik bir sorundur.  Kadının davasıyla işçinin davası ayrılmaz şekilde birbirine bağlıdır ve son çözümlerini ancak sosyalist toplumda, emeğin kapitalistlerden kurtuluşu üzerinde yükselen toplumda bulur.

Bu yüzden kadının, tam kurtuluşu için ancak sosyalist partiden beklentisi olabilir. “Kadın hakları savunucuları“nın hareketi tek tek noktalarda belli avantajlar sağlayabilir, ama hiçbir zaman kadın sorununu çözemez.

Sosyalist işçi partisinin görevi, kadın sorununun çözümü için örgütlenmeyi ve politik-ekonomik eğitimi, yeni üretim ilişkileri sonucu faaliyetleri en geniş ve en temelden dönüşen kadın kesimlerinde başlatmaktır: Sanayideki kadın işçilerin örgütlenmesi. Sınai adın işçilerinin örgütlenmesi ve eğitimi, yalnızca kadının durumunu düzeltmek için en önemli adım olmakla kalmaz, genel olarak işçi hareketinin daha hızlı ve daha güçlü ilerlemesi için de önemli bir faktör oluşturur. Dolayısıyla varolan toplumsal koşulların daha hızlı dönüşümü üzerindeki etkisi çok büyüktür.


(Ekim, Sayı: 250, Şubat 2008)


Üste