Logo
1030 results:
81. LSG işçilerinden 100. yıl etkinliğine mesaj...  
İşçilerin birliği sermayeyi yenecek! Ekim Devrimi’nin 100. yılı coşkusuyla sizleri LSG işçileri adına selamlıyoruz! Biz Frankfurt havaalanındaki LSG işçileri 2014 yılından beri sürekli...  
82. TKİP 30. Yıl Konferansı gerçekleşti!  
Büyük Sosyalist Ekim Devrim’in yol göstericiliğinde, 30 yılın birikimiyle!.. TKİP 30. Yıl Konferansı, başarıyla tamamlanan çalışmasının kapsamı ve sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdaki hususları...  
83. Komünist Hareket 30. Yılında!.. Yeni Ekimler için!  
“Dünya ihtilalinin gelecekteki seyrinde Türkiye proletaryası  şerefli bir mevki işgal edecektir.” M. Suphi Önümüzdeki ay Ekim Sosyalist Devriminin 70. yıldönümü kutlanacak. İnsanlık...  
84. Komünist Hareket 30. Yılında!.. Herkes kendi bayrağı altına! - H. Fırat  
Türkiye’de, mevcut toplumsal ve siyasal sisteme karşı mücadele eden tüm siyasal hareketler, gruplar ve partiler, bugüne kadar “devrimci-demokrat hareket” genel ifadesi ile tanımlandı ve bu tanım...  
85. Dijital dünyada örgütsel güvenliğe bakış - A. Eldes  
Her açıdan kendini donatmış, teknolojinin muazzam olanaklarını kullanabilen burjuva devlet aygıtı karşısında devrimci bir partinin varlığını sürdürebilmesinin temel koşullarından biri örgütsel...  
86. “Emek verimliliği” ve siyasal yaşamımız - K. Irmak  
Tüm yaşamımızı siyasal faaliyetin, dolayısıyla devrimin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Büyük bir emek harcıyor, koşturuyor, bir dakikamızı bile boş geçirmiyoruz. Emek harcamak noktasında...  
87. TKİP'nin işçilere, emekçilere ve gençliğe 1 Mayıs çağrısı...  
Sömürü, baskı ve kölelik düzenine, dinci faşist tek adam diktatörlüğüne, emperyalist saldırganlık ve savaşa karşı... 1Mayıs’ta alanlara! İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve...  
88. 16 Nisan referandumu üzerine  
1- Yasal geçerliliği ve sonucu hep tartışmalı kalacak olan 16 Nisan referandumu, AKP-Tayyip Erdoğan iktidarı için tartışmasız bir siyasal ve moral yenilgi olmuştur. Anayasa değişikliği adımı dinci...  
89. Tarihsel temelleriyle Türkiye’de dinsel gericilik - H. Fırat  
(Şubat ayı sonunda verilmiş “Dinsel gericilik, laiklik ve referandum” konulu bir konferansın referandum konulu 3. Bölümünü, taşıdığı öncelikten dolayı geçen sayı sunmuştuk. Şimdi ise aynı...  
90. Sosyalizm, sınıf partisi ve din - V. İ. Lenin  
(Lenin’in din üzerine çok bilinen en önemli iki makalesinin kısaltılmış biçimidir...) Sosyalizm ve din Bugünkü toplum tamamen işçi sınıfının muazzam kitlelerinin, nüfusun toprak sahibi ve...  
Search results 81 until 90 of 1030