Logo

Sovyetler iktidarı nedir? - V. İ. Lenin


Sovyetler iktidarı nedir? Ülkelerin çoğunda henüz anlaşılmak istenmeyen ya da anlaşılamayan bu yeni iktidar nasıl bir özellik taşımaktadır? Bütün ülkelerin işçilerini gitgide kendine çeken şey, eskiden şu ya da bu biçimde zenginler ya da kapitalistler tarafından yönetilen devletin, bugün ilk kez olarak ve geniş ölçüde, kapitalizmin baskı altında tuttuğu sınıflar tarafından yönetilmesidir. Hatta en demokratik, hatta en özgür cumhuriyetlerde bile devlet, sermaye egemenliği sürdükçe, toprak özel mülk olarak kaldıkça, her zaman onda-dokuzu kapitalistlerden ya da zenginlerden oluşan küçük bir azınlık tarafından yönetilir.

Dünyada ilk kez olarak devlet iktidarı bizde, Rusya’da, yığın örgütleri olan sovyetleri, sömürücüler dışarda bırakılarak, yalnızca işçilerin, yalnızca emekçi köylülerin oluşturacakları biçimde kuruldu ve tüm devlet iktidarı, işte bu sovyetlere devredildi. Bu nedenle “sovyet” sözcüğü, bütün ülkeler burjuvazisi temsilcilerinin Rusya’ya karşı yönelttiği kara çalmalara rağmen, tüm dünyada yalnız anlaşılabilir bir sözcük durumuna değil, ayrıca işçiler ve tüm emekçiler tarafından tutulan ve sevilen bir sözcük durumuna da geldi. Ve bu yüzden sovyetler iktidarı, çeşitli ülkelerdeki komünizm yandaşlarının uğradıkları bütün zulümlere rağmen, kuşkusuz tüm dünyada, kaçınılmaz olarak ve yakın bir gelecekte zafer kazanacaktır.

Sovyet iktidarının örgütlenmesinde, henüz birçok kusur olduğunu çok iyi biliyoruz. Sovyetler iktidarı, sihirli bir değnek değildir. Geçmişin okumaz yazmazlık, kültürsüzlük, barbar bir savaşın mirası, soyguncu bir kapitalizmin mirası gibi kusurlarını bir dokunuşta düzeltemez. Ama buna karşılık, sosyalizme geçişe yol açar. Ezilen insanların ayağa kalkmasına ve tüm devlet yönetimini, iktisadın tüm yönetimini, üretimin tüm yönetimini, yavaş yavaş kendi ellerine almasına yol açar.

Sovyetler iktidarı sosyalizmin, emekçi yığınlar tarafından bulunan yoludur; öyleyse güvenli bir yol, öyleyse yenilmez bir yoldur.

Mart 1919 sonunda yapılan ve plağa alınan konuşma
21 Ocak 1928'de Pravda’da yayınlandı


Üste