Logo
1030 results:
111. Emperyalizme karşı savaşmayan kazanamaz!  
Emperyalistler arası çıkar çatışmaları her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu çatışmanın faturasını öncelikle bağımlı ülkelerin halkları ödüyorlar. Ortadoğu ve Afrika’da hegemonya mücadelelerinin...  
112. Sendikal mücadele ve bağımsız sınıf sendikası  
Sınıf çalışmasında aldığımız mesafe sendikal çalışma ve örgütlenmeyi pratik bir sorun olarak karşımıza çıkardığı ölçüde, sınıfa bu alandan müdahaleyi doğru bir bakışaçısıyla ele almak ayrı bir önem...  
113. Parti-kitle örgütleri ilişkisi  
Parti geniş işçi kitleleriyle, başta sendikalar olmak üzere çok değişik kitlesel örgütlenmeler aracılığıyla bağ kurar, etkiler, yönlendirir ve harekete geçirir. Marksist literatürde parti ile...  
114. Meslek liseleri... İşçi sınıfı ile gençlik arasında köprü! - D. Demir  
Kapitalizmin sürdürülemezliği gerçeği, toplumsal yaşamı her geçen gün daha da büyüyen sorun alanları ile karşı karşıya bırakıyor. Her yönüyle tükenen sistem gerçekliği karşısına yeniyi temsil eden...  
115. Parti faaliyetlerinden...  
Dinci faşist sermaye hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek ilan ettiği OHAL düzene muhalif bütün kesimlerin üzerine karabasan gibi çökmüş durumda. Çıkartılan KHK’larla neredeyse...  
116. Komünizm ve insan - Fidel Castro  
Henüz hiçbir insan toplumu komünizme ulaşmadı. İnsanı daha üst bir toplum biçimine ulaştıran yollar çok zor. Komünist toplum insanın, durmadan ilerleyen sosyal bilincin en yüksek düzeyine ulaştığı...  
117. Düzenin çok yönlü bunalımı ve devrim seçeneği…  
(TKİP'nin 18. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yapılan konuşma...) Sevgili dostlar, yoldaşlar, Bugün büyük Ekim Devrimi’nin 99., partimizin kuruluşunun 18. yıldönümünü kutlamak için toplanmış...  
118. Alaattin yoldaşın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz…  
Dostlar, yoldaşlar, Bugün şanlı Ekim Devrimi’nin 99., partimizin 18. kuruluş yıldönümüdür. Ay yine Kasım ayıdır ve “Devrimci sınıf hareketi için ileri!” şiarı ile düzenlemiş olduğumuz yeni bir...  
119. Parti örgütlerinden 18. yıl etkinliğine mesajlar…  
Geleceği kazanmak için daha fazla cüret… Yoldaşlar, dostlar... Ekim Devrimi’nin 99., partimizin 18. yılı vesilesiyle “Devrimci bir sınıf için ileri!” şiarıyla gerçekleştirilen bu etkinliği...  
120. Ortadoğu’da gerilim ve Türkiye  
Kapitalist dünya sisteminin yapısal krizinin temel önemde bir boyutu olarak emperyalistler arası ilişki ve çelişkilere işaret eden TKİP V. Kongresi, “Emperyalist dünyanın iç ilişkilerinde kızışan...  
Search results 111 until 120 of 1030