Logo
1030 results:
131. Sorunlara zamanında müdahale!  
Devrimci siyasal faaliyette her dönem çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalırız. Bazı sorunlar mücadelenin gelişim seyri içinde, bazıları ise örgütün ve tek tek kadroların iradi çabaları ve parti...  
132. Emperyalist nüfuz mücadeleleri ve Ortadoğu  
Emperyalistler arası nüfuz mücadeleleri, saldırganlık ve savaşların esas alanı hala da Ortadoğu’dur. Suriye başta olmak üzere Irak, Libya ve Yemen halen sıcak savaşın yıkım ve acıları içinde...  
133. Der Putschversuch vom 15. Juli und seine Folgen  
Es ist eine aktuell brennende Aufgabe sich folgender Sache anzunehmen; der Versuch der AKP, die immer noch ein starkes und wirkungsvolles Zentrum religiöser Reaktion darstellt, von den letzten...  
134. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası  
7 Haziran Seçimleri ile birlikte ortaya çıkan parlamento tablosu, ABD eksenli emperyalist batı dünyası ile işbirlikçi büyük burjuvazinin önemli bir kesiminde gizlenemeyen bir memnuniyet ve rahatlama...  
135. Bütünsel krizin pençesinde  
(...) Düne kadar daha çok rejim krizi olarak kendini gösteren siyasal kriz önplanda idi. Geçirdiği tüm aşamalara rağmen rejim krizi belirli bir yeni denge içinde artık bir sonuca bağlanmış̧ olmak...  
136. Gençlik çalışmamızın sorunları - TKİP V. Kongresi sunumu  
(TKİP V. Kongresi’ne sunulan “Gençlik hareketi ve partinin gençlik çalışması” başlıklı metni, Ocak 2016 tarihli sayımızda yayınlamıştık. Şimdi ise sözkonusu metni hazırlayan yoldaşın tamamlayıcı...  
137. Kamu emekçileri hareketi - TKİP V. Kongresi sunumu  
Kamu emekçileri hareketi uzun yıllardır giderek derinleşen bir tıkanmayı ve tükenişi yaşıyor. ‘90’larda ivmesi yükselen ve militan bir mücadele yolunu tutan kamu emekçileri hareketi, yer yer geçici...  
138. Kamu emekçi hareketinde tıkanma  
Kamu emekçileri hareketi uzun dönemdir bir tıkanıklık yaşıyor. Son yıllarda en kitlesel çıkışı 23 Mayıs 2012 grevinde yaşadı. Anayasa değişikliği nedeniyle toplu görüşmeler değişiklik sonrasına...  
139. Sınıf eksenli siyasal güç olma hedefi ve merkezi yayınlar  
D. B. Keskin Sınıf eksenli siyasal güç olma partinin yeni dönemdeki temel hedefidir. Partinin V. Kongresi bunu açıkça ortaya koymuş, bu çerçeveden “Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!” şiarını...  
140. Sınıf çalışmasında parti yayınlarının önemi  
Devrimci sınıf çalışması “propaganda-ajitasyon, örgütlenme, eylem” bütünlüğünde gelişir. Her alanın özgünlükleri olsa da pek çok noktada kesişir. Bütünlük diyalektiktir; her alan hem kendine özgüdür...  
Search results 131 until 140 of 1030