Logo
1030 results:
121. Tırmanan siyasal gericilik ve zor döneme devrimci hazırlık  
Kapitalist sistem ekonomik, sosyal, siyasal boyutları olan yapısal bir kriz içerisinde. Dün tarihin sonunu ilan eden, kapitalizmin ebediliği üzerine dem vuran burjuva ideologlar bile gelinen süreçte...  
122. Yeni dönem ve görevler  
Partimiz son yıllarda tüm temel değerlendirmelerinde yeni bir döneme (bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemine) işaret etmekte, bu yeni dönemin yüklediği çok yönlü devrimci görev ve sorumluluklara...  
123. 15 Temmuz ve devrimci sınıf hareketi  
Sermaye düzeninde rejim krizinin vardığı boyut, 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle açıkça görüldü. Emperyalist-kapitalist dünya düzeninin yaşadığı çok yönlü krizin yerel bir yansıması olan rejim...  
124. Devrimci bir sınıf hareketi yaratmanın imkanları - D. B. Keskin  
Darbe girişiminin sonuçlarından birisi toplumun, özellikle de işçi sınıfı ve emekçi kesimlerin politikleşmesi oldu. Kuşkusuz burada sınıfların kendi çıkarlarının bilincine vardığı bir...  
125. 3. Ümit Altıntaş Genç Komünistler Buluşması başarıyla gerçekleştirildi!  
Gençliği örgütlemek geleceği örgütlemektir! Darbe girişiminin ardından baskı ve devlet terörünün boyutlandığı, OHAL bahanesiyle keyfi uygulamaların önünün açıldığı bir süreçte, 3. Ümit Altıntaş...  
126. Yerel yayınlarda üslup ve devrimci sınıf çizgisi  
14 yıldır ülke yönetimini elinde bulunduran dinci gericilerin koyulaştırdığı karanlık tablo, toplumun azımsanmayacak bir kesimini rehin almış durumda. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dinci...  
127. Sektörel birlik deneyimi - Z. Yalçınkaya  
İşçi hareketinin her ileriye çıkışı yıllardır sendikal ihanet duvarına çarpıyor. Sendikal alana etkin bir müdahale ihtiyacı sektörel birlik çalışmasını gündeme getirdi. Neredeyse on yılı bulan...  
128. Devrimci politika ve örgüt sorunu ekseninde işçi-emekçi kadın çalışması  
İşçi-emekçi kadın çalışması üzerine uzun dönemdir yoğunlaşıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kimi etkinliklerde de kadın çalışmasının sorunlarını ve ihtiyaçlarını ele aldık, bu temelde...  
129. Devrimci bir sınıf hareketi için!  
Sermaye kendi rolünü oynuyor! Geçtiğimiz yıl metal işçisinin Bursa’da başlayan ve yaygınlaşan eylemleri Türk Metal çetesinden kurtulmaya evrilmişti. O günden bugüne metal işçisinin yaşamında neler...  
130. Ajitatör ve propagandistin özelliklerine dair  
Partimizin teorik-programatik üstünlüğünü pratikteki çalışmalarımıza ne denli başarılı bir şekilde yansıtabiliyoruz? Sınıf, kadın ya da gençlik alanlarında yürüttüğümüz ajitasyon ve propaganda...  
Search results 121 until 130 of 1030