Logo

TKİP’nin bağış kampanyasını destekle!


Devrim ve sosyalizm mücadelesini güçlendir!

 

İşçi ve emekçi kardeşler!

İnsanlığın yeni bir “bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi”ne girdiğini saptayan TKİP, “her alanda devrime hazırlanıyoruz” şiarını yükselterek, işçi sınıfının devrimci bayrağını dalgalandırma kararlılığını bir kez daha ilan etmiştir. Ancak işçi ve emekçilerin maddi-manevi desteğine dayanmadan bu mücadeleyi büyütmek mümkün değildir. Bu bilinçle hareket eden TKİP, işçi ve emekçilere, başlattığı bağış kampanyasına etkin bir destek sunma çağrısı yapmaktadır.

İnsanlığı bunalım, savaş, yıkım gibi korkunç felaketlere maruz bırakan emperyalist-kapitalist sistemin efendileri, her alanda örgütlüler. Devlet gibi acımasız bir şiddet aygıtının yanısıra yalanlarla toplumları sersemleten bir medya ordusuna sahip olan bu haydutlar, insanlığın geleceğini tehdit ediyorlar. Emekçilerin sömürü, kölelik ve zorbalığın egemenliğinden kurtuluşunu engellemek için savaş aygıtlarını seferber eden emperyalistler ve işbirlikçileri, ülkeleri yakıp yıkıyor, halkları katlediyor, IŞİD gibi katil sürülerini ezilen halkların başına bela ediyorlar. Zira bu sistem ancak her gün barbarlık üreterek ayakta kalabiliyor. Bugün savaşlarla yakılıp yıkılan Afganistan, Irak, Suriye, Libya gibi ülkelerin durumu, kapitalist barbarlığı tüm iğrençliğiyle gözler önüne seriyor.

 

Kardeşler!

Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar sosyal yıkıma, zorbalığa ve savaşa karşı direniyorlar. Halk isyanlarına, genel grevlere, kitlesel direnişlere onmilyonlarca emekçi katılıyor. Bu büyük mücadeleler, milyonların kapitalist barbarlığa artık katlanmak istemediğini kanıtlıyor. Ancak kapitalizmi reddetmek, hatta ona isyan etmek, bu kokuşmuş düzeni yıkmak için yeterli değil. Tunus ve Mısır örneklerinde görüldüğü gibi, milyonların isyanı, kapitalizmi yıkıp sınıfsız, sömürüsüz, sosyalist bir dünya kurmaya yetmiyor. Zira isyan eden emekçiler devrimci bir öncü partiden yoksunlar. Devrimci öncünün olmadığı yerde isyanları devrime, devrimleri zafere taşımak mümkün olmuyor. Bundan dolayı dünyada işçi ve emekçilerinin halihazırdaki en acil ihtiyaçlarından biri, devrimci sınıf partilerinin bayrağı altında birleşip mücadeleyi büyütmektir. 

 

Emekçi kardeşler!

Devrim iddiasını terk etmenin, düzenin icazet alanına sığınmanın yaygın olduğu bu dönemde, TKİP’nin “her alanda devrime hazırlanıyoruz” şiarını yükselterek dalgalandırdığı kızıl bayrak, Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri için büyük bir şanstır. Zira bu bayrak, sömürü ve köleliğe maruz kalan işçi ve emekçilerin, geleceksizliğe mahkum edilen gençliğin, çifte baskıya maruz kalan emekçi kadınların, ırkçı-inkarcı politikalara maruz kalan Kürt emekçileri ile mezhepsel baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Alevi emekçilerinin altında birleşip mücadele edebilecekleri biricik bayraktır.

Sömürüyü, köleliği, geleceksizliği, gericiliği, eşitsizliği, ayrımcılığı, ırkçı-inkarcılığı reddenler, devrimci sınıf partisinin bağış kampanyasına katılarak, devrim ve sosyalizm mücadelesine güç vermelidirler.

Türkiye Komünist İşçi Partisi


Üste