Logo
< Ekim Devrimi ve kadın işçilerin örgütlenmesi

Alaattin Karadağ yoldaş kavgamızda yaşıyor!


Alaattin Karadağ yoldaş kavgamızda yaşıyor!

 

Alaattin Karadağ yoldaşın sermayenin bekçi köpeklerince katledilmesinin ardından yaygın biçimde pratik faaliyete başladık. Burjuva düzenin kolluk güçlerinin estirdiği terörü teşhir etmek amacıyla Gebze’nin dört bir yanını afişlerimizle donattık. Daha önce gözaltında işkence sonucu katledilen Engin Ceber’in Gebze’den olması nedeniyle bu bölgedeki emekçiler polis cinayetleri ve devlet terörüne yabancı değiller.

Faaliyetimizi daha yaygın yapmaya özen gösterdik. Büyük boy “Alaattin Karadağ ölümsüzdür!”, küçük boy “Alaattin Karadağ kavgamızda yaşıyor!”, “Alaattin Karadağ katledildi! Katil devlet hesap verecek!”, “Devrimciler ölmez devrim davası yenilmez!” ve büyük boyla aynı olan toplam 5 çeşit afişimizi şu bölgelerde kullandık: Kocaeli, Gebze çarşı, Gebze E 5, Darıca, Osmangazi ve Fatih tren istasyonları, Gaziler, Ulaştepe, Yavuz Selim, Emek, Mudurnutepe, Erişler, Güzeltepe, Yenimahalle ve Beylikbağı.

Alaattin yoldaşla ilgili afişlerimizin büyük bir kısmı ertesi gün neredeyse tek tek yırtılıyordu. Benzer örneklerin yaşanması üzerine buna dönük önlemimizi almaya (afişlerin yırtılamayacak şekilde yapışmasına) çalıştık. Öyle ki, yırtamadıkları yerde boyama yoluna gittiler. Şimdiye kadar görülmedik biçimde afişlerimize yönelik saldırganlık tırmanmış bulunuyor. Sanki bu iş için özel olarak görevlendirme yapmış gibiler.

Faaliyetimizin ikinci ayağı aynı döneme denk gelen TEKEL işçilerinin direnişi oldu. Uzun süredir “Genel grev genel direniş!” şiarını sınıfın gündemine sokabilen, başta şovenizm olmak üzere her türlü gerici atmosferi dağıtabilen, saldırılara karşı direnme bilincini yayabilen bu direnişe karşı işçi ve emekçilerin ilgisini yoğunlaştırmak, sınıf dayanışmasını geliştirmek amacıyla semtlerde yazılamalar yaptık. “Genel grev genel direniş!”, “TEKEL işçileri yalnız değildir!”, “Yaşasın TEKEL direnişimiz!” ve “Alaattin Karadağ yoldaş ölümsüzdür!” yazdığımız yazılar oldu.

Son olarak da aynı içerikte hazırladığımız şablonları kullandık. Faaliyetimiz boyunca 280 afiş kullandık, 14 yazılama yaptık. 15 şablon yazının yanısıra birçok noktaya imzamızı attık. 

Gebze’den Komünistler

 


Üste