Logo
< Kadın sorunu, deneyimler ve ideolojik mücadelenin önemi

Partimize destek işçi sınıfı ve emekçilerin davasına destektir!


Partimize destek işçi sınıfı ve emekçilerin davasına destektir!

 

TKİP Yurtdışı Örgütü olarak bir bağış kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Bağış kampanyamızı partimizin III. Kongre’sini başarıyla gerçekleştirmesinin ardından başlatmış olmanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Bunu vesileyle siz işçi ve emekçi kardeşlerimize bir kez daha seslenmek istiyoruz.

İşçiler, emekçiler!

İnsanlık yeni bir bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemine girmiş bulunuyor. Dünya ölçüsündeki gelişmeler, partimizin yıllar önce saptadığı bu temel önemdeki tespiti olduğu gibi doğrulamıştır. Emperyalist saldırganlık ve savaşın dizginlerinde boşaldığı bir süreçten geçiyoruz. Emperyalist dünyadaki hegemonya bunalımı, kaçınılmaz bir biçimde emperyalist nüfuz mücadelelerini kızıştırıyor, militarizm, saldırganlık ve savaşların dizginlerinden boşalmasına yol açıyor. Küresel ekonomik krizin ise buna bir ivme kazandıracağını biliyoruz.

Öte yandan, kapitalizmin soluğunu kesen ekonomik kriz, sömürü ve sosyal yıkım politikalarını ağırlaştırıp derinleştiriyor. Dünyada açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik çığ gibi büyüyor. Zorlu mücadelelerle elde edilen tüm sosyal kazanımlarımız tek tek gaspediliyor. Sosyal yıkım saldırılarına ve hak gasplarına karşı emekçilerden gelecek direnmeyi etkisizleştirmek ve mücadeleyi dizginlemek için ise, emperyalist metropoller dahil, tüm dünyada demokratik hak ve özgürlükler tırpanlanıyor, polis devleti uygulamalarına başvuruluyor.

İşçi ve emekçi kardeşler!

Krizi en ağır biçimde yaşayan ülkelerden biri de Türkiye. İşçi ve emekçiler derin bir sefaletin, yoksulluğun ve büyüyen işsizliğin içine itilmiş durumda. En sıradan demokratik ve sosyal haklar bile gaspediliyor. Asalak sermaye sınıfı, işçilerin ve emekçilerin mücadelesinin karşısına baskı ve yasaklarla, faşist terör ve cinayetlerle çıkıyor. Aylardır üzerinde fırtınalar kopartılan “demokratik açılım” yalanları eşliğinde devrimciler sokaklarda katlediliyor. Yetkileri artırılan kolluk güçleri haklarını arayan işçilere azgınca saldırıyor. Ulusal özgürlük ve eşitlik isteyen Kürt halkına hak kırıntılar bile çok görülüyor, tasfiye ve teslimiyet dayatılıyor.

Dünyadaki ve Türkiye’deki tüm bu gelişmeler, gelmesi kaçınılmaz olan yeni bir devrimler döneminin de dolaysız bir habercisidir. İşçi sınıfı ve emekçilerin kapitalist krizin ve emperyalist savaşların büyük yıkım ve acılarına yanıtı, bir kez daha devrimler olacaktır. Fakat bunun gerçekleşmesi için işçi sınıfına dayanan devrimci militan bir parti ve devrimcileşmiş bir işçi sınıfı hareketi kesin bir zorunluluktur. III. Kongre’mizin yükselttiği “Parti, sınıf, devrim!” şiarının tüm anlamı da buradadır.

Partimiz, Türkiye Komünist İşçi Partisi, sınıfın ve devrimin partisidir. Partimiz, Türkiye’nin kokuşmuş düzenine, bu düzene hükmeden çürümüş sınıfa, bu asalak sınıfın temsilcisi olan çeteleşmiş devlete karşı mücadele ediyor ve sosyalizmi hedefliyor. Bu mücadeleyi tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin kurtuluşu uğruna sürdürüyor. Partimiz bu mücadelede henüz kısa sayılabilecek bir siyasal geçmişe sahiptir. Fakat buna karşın o, kendisini daha şimdiden dosta-düşmana kabul ettirmiştir. III. Kongre’mizden de aldığı güçle partimiz şimdi her açıdan daha güçlü ve sosyalizm mücadelesini büyütmeye daha da hazırlıklıdır.

Emekçi kardeşler!

Partimiz ancak işçi sınıfı ve emekçilere dayanarak varolabilir ve mücadelesini sürdürebilir. Politik açıdan olduğu kadar maddi açıdan da işçi ve emekçilere dayanarak yolunu yürüyebilir. Bu bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Başlatmış bulunduğumuz bağış kampanyası da bu amaca yöneliktir. Sizleri bu kampanyaya destek vererek katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Devrim ve sosyalizm mücadelesi sizlerle, sizlerin desteği ve katılımıyla büyüyecek, geleceğin büyük başarı ve zaferlerine ilerleyecektir.

Herşey devrim ve sosyalizmin zaferi için!

TKİP Yurtdışı Örgütü

Ocak 2010


Üste